Industriproduktion

GPS-toleranser – dimension, form och läge

Välkommen att kontakta oss för en företagsanpassad utbildning.

Boka kurs

Kursnr. 7411

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Undvik onödiga kostnader och bristande kvalitet genom att göra korrekta produktspecifikationer från start!

Denna utbildning ger dig god förståelse för hur du använder GPS-toleranser för att uppnå önskat resultat.

Ett gemensamt språk är av stor vikt när det gäller att tyda toleranser. Det som inte är specificerat på en ritning kan inte heller krävas. Du får här grundläggande kunskap om form- och läge-toleranssystemets uppbyggnad utifrån internationell standard. Kursen belyser samtliga standarder för ”form- och läge” samt dimensionstoleranser. Området ”form och läge” har utvecklats kraftigt de senaste åren och det finns goda möjligheter att ange och förfina kraven på ritningar och tekniska underlag.

Utbildningen ger dig dessutom en orientering i vad som är på gång inom standardiseringsområdet och du får även möjlighet till genomgång av egna ritningar.

SIFUs utbildning GPS-toleranser har genomförts på närmare 170 företag i Sverige och utomlands. Utbildningen har värderats högt och fått fina omdömen av tidigare deltagare.

Du lär dig

 • att tillämpar standarder i praktiken
 • att utnyttja form- och lägetoleranser för att uppnå det tänkta resultatet
 • Att korrekt och fullständigt ange lämpliga dimensions-, form- och lägeskrav på ritningar, med hänsyn till funktion och kontroll/verifiering.

Passar dig som är

 • Konstruktör
 • Kvalitetsingenjör
 • Tekniker

Innehåll

Grundläggande principer vid toleranssättning.

Andra mått än storleksmått.

Genomgång av formtoleranser samt måttjämkningens grunder

 • Rakhet
 • Planhet
 • Rundhet
 • Cylindricitet
 • Linjeprofil
 • Ytprofil


Genomgång av riktningstoleranser samt grunderna för referensbestämning

 • Parallellitet
 • Vinkelräthet
 • Vinkelriktighet
 • Linjeprofil
 • Ytprofil


Genomgång av lägetoleranser samt genomgång av konsekvenser vid mätning av form- och lägekrav

 • Lägeriktighet
 • Symmetri
 • Koncentricitet/koaxialitet
 • Profilläge
 • Ytläge
 • Kast

Gruppövningar

Genomgång av egna ritningar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till konstruktörer, inköpare samt personal inom produktions- och kvalitetsfunktioner.

Sagt om kursen

Mycket givande kurs med matnyttigt innehåll som kommer till användning. Kunnig lärare och bra material.

Kursledaren var väldigt påläst och lärde ut exemplariskt

Mycket bra!

Bra Föreläsare

Väldigt kunnig lärare

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

GPS-toleranser – dimension, form och läge

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se