Strålskydd

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering

Boka kurs

Kursnr. 6614

3 dagar

fr. 17 700 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

För att arbeta med eller ansvara för radiografering kräver Strålskyddsmyndigheten att du skaffar dig nödvändig utbildning. Vår kurs uppfyller de strikta kraven för både operatör och arbetsledare. Kursen ger breda kunskaper inom strålskydd och den innehåller mätövningar för ökad förståelse.

De praktiska övningarna ger möjlighet att se hur teorierna för strålskydd fungerar i praktiken. Vi utför övningar med praktisk utrustning för att till exempel demonstrera generella begrepp såsom skärmning samt avståndsberoende. Övningarna ger exempel på hur man kan göra bedömningar av strålningsmiljön i typiska industriella arbetssituationer.

Examination
Kursen som vänder sig till såväl arbetsledare som operatörer avslutas med ett skriftligt prov i enlighet med SSM:s föreskrifter.

Passar dig som är

 • Arbetsledare
 • Operatör
 • Med flera.

Syfte

Utbildningen ger deltagaren kunskaper om lagstiftning och strålskyddsföreskrifter samt praktiska skyddsåtgärder vid arbete med industriell utrustning som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör.

Kursen uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna krav på utbildning samt de särskilda utbildningskrav för operatörer och arbetsledare inom öppen radiografering som definieras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2018:6. Dessutom uppfylls kraven på utbildning för att utföra täthetskontroll (strykprov) av slutna radioaktiva strålkällor och att utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar inom industrin som innehåller radioaktiva strålkällor.

Innehåll

 • Fysikaliska grunder – joniserande strålning och uppkomst
 • Mätning av joniserande strålning - teori och praktiska övningar
 • Persondosimetri
 • Strålningsbiologiska skadeverkningar
 • Dosgränser och riskbedömningar
 • Olyckor och tillbud
 • Strålskyddsnormer
 • Lagstiftning och föreskrifter
 • Kategoriindelning av arbetstagare
 • Fysisk säkerhet
 • Organisation och rutiner
 • Vår strålmiljö
 • Arbete i verkstadslokal – dimensionering av strålskydd, säkerhetsavstånd
 • Problemlösningar – beräkningar och diskussioner från strålsskyddssynpunkt
 • Strålskyddskrav, kvalitetsprogram för radiografering etc.
 • Praktiska mätövningar

 

Till vissa delar genomförs kursen gemensamt med kursen "Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning"

Målgrupp

Personal/Operatörer som arbetar med portabel utrustning t ex fukthaltmätare, densitetsmätare eller analysatorer samt de som arbetar med service, underhåll eller försäljning av industriell utrustning. Utbildningen är även lämplig för arbetsledare och personer som ansvarar för skyddsfrågor eller på annat sätt i sitt arbete kommer i kontakt med mätapparatur med radioaktiva strålkällor eller röntgenrör.

Detta är en utbildning för dig som arbetar med öppen radiografering, vilket innebär att radiograferingen sker på en plats som inte är omsluten av ett permanent strålskydd.

Förkunskaper

Personal/Operatörer som arbetar med portabel utrustning t ex fukthaltmätare, densitetsmätare eller analysatorer samt de som arbetar med service, underhåll eller försäljning av industriell utrustning. Utbildningen är även lämplig för arbetsledare och personer som ansvarar för skyddsfrågor eller på annat sätt i sitt arbete kommer i kontakt med mätapparatur med radioaktiva strålkällor eller röntgenrör.

Detta är en utbildning för dig som arbetar med öppen radiografering, vilket innebär att radiograferingen sker på en plats som inte är omsluten av ett permanent strålskydd.

Kurstillfällen

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering

3 dagar

fr. 17 700 kr

exkl. moms

 • 18-20 okt

  Stockholm

  Platser kvar

 • 9-11 mar

  Stockholm

  Platser kvar

 • 17-19 okt

  Stockholm

  Platser kvar

Kursledare

Namn

Citat