Industriproduktion

Maskindirektivet: CE-märkning och riskbedömning

Boka kurs

Kursnr. 7399

2 dagar

fr. 10 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Du lär dig att självständigt tillämpa maskindirektivet, riskbedöma maskiner och ta fram den tekniska dokumentation som behövs vid CE-märkning.

Utbildningen ger dig den kunskap du behöver om direktivets (2006/42/EG) innehåll, bakgrund och tillämpning fram till CE-märkning.

Vad är viktigt att tänka på och vilket ansvar har du vid inköp av en ny maskin? Vad måste du göra när din nyinköpta CE-märkta maskin är installerad och klar för användning? Vilka regler gäller om du byggt ihop flera maskiner till en linje? Hur är arbetsgången när du ska CE-märka en maskin?

Det finns mer än 600 standarder som är kopplade till maskindirektivet och maskiner tillverkade efter den 29 december 2009 måste uppfylla maskindirektivets krav. Om det saknas bruksanvisning eller försäkran om överensstämmelse för en maskin som släpps ut på marknaden eller tas i drift utgår en sanktionsavgift.

SIFU var 1990 först i Sverige med att erbjuda marknaden den nya kunskap och det stöd som krävdes för att kunna leva upp till kraven som ställdes i EU:s direktiv om CE-märkning. Under åren har utbildningen kontinuerligt uppdaterats och förädlats. Det har skett omfattande ändringar av det ursprungliga direktivet, 98/37/EG. Vi följer utvecklingen noggrant och anpassar successivt våra utbildningen.

Du lär dig

 • vad som krävs när du köper in och installerar en maskin.
 • Maskindirektivets innehåll och den bakomliggande lagstiftningen
 • hur du utformar en instruktionsbok
 • hur du gör en riskbedömning med en enkel metod
 • vilken teknisk dokumentation som krävs för CE-märkning.

Passar dig som är

 • Konstruktör
 • Projektingenjör
 • Maskin-, produkt- eller produktionsansvarig
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Utvecklingschef
 • Kvalitetsansvarig

Innehåll

Riskbedömning är en förutsättning för CE-märkning och kommer därför att vävas in under båda kursdagarna. Du får lära dig att göra en riskbedömning med en enkel metod i Excel, lämplig för både små och stora företag. Ur kursinnehållet:

 • Maskindirektivet, innehåll och översikt
 • Arbetsgång vid CE-märkning
 • Teknisk dokumentation, EG-försäkran om maskiners överensstämmelse
 • Vad måste du göra när din nyinköpta CE-märkta maskin är installerad och klar för användning?
 • Genomgång av en maskin med avseende på tekniskt underlag - instruktionsbok m.m.
 • Riskbedömning förutsättningar för CE-märkning
 • Flera övningar på maskiner/tillverkningslinje

Dag 1:

 • EU:s lagstiftning, - marknadskontroll, anmält organ och produktansvar.
 • Maskindirektivet: innehåll och översikt
 • Arbetsgång vid CE-märkning
 • Grupparbete: Teknisk dokumentation, EG-försäkran om maskiners överensstämmelse
 • Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordad maskin
 • Monteringsanvisningar för delvis fullbordad maskin
 • Genomgång av standarder för att underlätta konstruktionsarbetet
 • Vad ska du göra innan du använder en äldre eller nyinköpt maskin?

Dag 2:

 • Genomgång av en maskin med avseende på tekniskt underlag - instruktionsbok m.m.
 • Genomgång av Bilaga 1 i maskindirektivet
 • Riskbedömning
 • Grupparbete på maskinlinje: certifieringsproceduren för en komplett anläggning
 • Varför skall jag göra en riskbedömning?
 • Riskbedömning arbetsgång
 • Genomgång av förutsättningarna för en riskbedömning
 • Hur skall en riskbedömning se ut?
 • Tänkbara riskkällor
 • Tänkbara skadehändelser
 • Tänkbara orsaker
 • Prioritet, bedömning av hur allvarlig riskkällan är
 • Föreslå lämpliga åtgärder
 • Användning av standarder i riskbedömningsarbetet
 • Grupparbete med hjälp av Excelmall
 • Genomförande av riskbedömning på en robotcell

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som tillverkar, köper in eller distribuerar maskiner inom EES eller som ansvarar för maskinsäkerhet.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

Maskindirektivet: CE-märkning och riskbedömning

2 dagar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

 • 18-19 nov

  Göteborg

  Platser kvar

 • 4-5 maj

  Stockholm

  Platser kvar

 • 3-4 okt

  Göteborg

  Platser kvar