Industriproduktion

Maskindirektivet: CE-märkning och riskbedömning

Boka kurs

Kursnr. 7399

2 dagar

fr. 11 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen Maskindirektivet; CE-märkning och riskbedömning

Du lär dig att självständigt tillämpa maskindirektivet, riskbedöma maskiner och ta fram den tekniska dokumentation som behövs vid CE-märkning.


Utbildningen ger dig den kunskap du behöver om direktivets (2006/42/EG) innehåll, bakgrund och tillämpning fram till CE-märkning.

Vad är viktigt att tänka på och vilket ansvar har du vid inköp av en ny maskin? Vad måste du göra när din nyinköpta CE-märkta maskin är installerad och klar för användning? Vilka regler gäller om du byggt ihop flera maskiner till en linje? Hur är arbetsgången när du ska CE-märka en maskin?

Det finns mer än 600 standarder som är kopplade till maskindirektivet och maskiner tillverkade efter den 29 december 2009 måste uppfylla maskindirektivets krav. Om det saknas bruksanvisning eller försäkran om överensstämmelse för en maskin som släpps ut på marknaden eller tas i drift utgår en sanktionsavgift.

SIFU var 1990 först i Sverige med att erbjuda marknaden den nya kunskap och det stöd som krävdes för att kunna leva upp till kraven som ställdes i EU:s direktiv om CE-märkning. Under åren har utbildningen kontinuerligt uppdaterats och förädlats. Det har skett omfattande ändringar av det ursprungliga direktivet, 98/37/EG. Vi följer utvecklingen noggrant och anpassar successivt våra utbildningen.

Du lär dig

 • vad som krävs när du köper in och installerar en maskin.
 • Maskindirektivets innehåll och den bakomliggande lagstiftningen
 • hur du utformar en instruktionsbok
 • hur du gör en riskbedömning med en enkel metod
 • vilken teknisk dokumentation som krävs för CE-märkning.

Passar dig som är

 • Konstruktör
 • Projektingenjör
 • Maskin-, produkt- eller produktionsansvarig
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Utvecklingschef
 • Kvalitetsansvarig

Innehåll

Riskbedömning är en förutsättning för CE-märkning och kommer därför att vävas in under båda kursdagarna. Du får lära dig att göra en riskbedömning med en enkel metod i Excel, lämplig för både små och stora företag. Ur kursinnehållet:

 • Maskindirektivet, innehåll och översikt
 • Arbetsgång vid CE-märkning
 • Teknisk dokumentation, EG-försäkran om maskiners överensstämmelse
 • Vad måste du göra när din nyinköpta CE-märkta maskin är installerad och klar för användning?
 • Genomgång av en maskin med avseende på tekniskt underlag - instruktionsbok m.m.
 • Riskbedömning förutsättningar för CE-märkning
 • Flera övningar på maskiner/tillverkningslinje

Dag 1:

 • EU:s lagstiftning, - marknadskontroll, anmält organ och produktansvar.
 • Maskindirektivet: innehåll och översikt
 • Arbetsgång vid CE-märkning
 • Grupparbete: Teknisk dokumentation, EG-försäkran om maskiners överensstämmelse
 • Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordad maskin
 • Monteringsanvisningar för delvis fullbordad maskin
 • Genomgång av standarder för att underlätta konstruktionsarbetet
 • Vad ska du göra innan du använder en äldre eller nyinköpt maskin?

Dag 2:

 • Genomgång av en maskin med avseende på tekniskt underlag - instruktionsbok m.m.
 • Genomgång av Bilaga 1 i maskindirektivet
 • Riskbedömning
 • Grupparbete på maskinlinje: certifieringsproceduren för en komplett anläggning
 • Varför skall jag göra en riskbedömning?
 • Riskbedömning arbetsgång
 • Genomgång av förutsättningarna för en riskbedömning
 • Hur skall en riskbedömning se ut?
 • Tänkbara riskkällor
 • Tänkbara skadehändelser
 • Tänkbara orsaker
 • Prioritet, bedömning av hur allvarlig riskkällan är
 • Föreslå lämpliga åtgärder
 • Användning av standarder i riskbedömningsarbetet
 • Grupparbete med hjälp av Excelmall
 • Genomförande av riskbedömning på en robotcell

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som tillverkar, köper in eller distribuerar maskiner inom EES eller som ansvarar för maskinsäkerhet.

Sagt om kursen Maskindirektivet: CE-märkning och riskbedömning

Mkt tålmodig och agil kursledare som anpassar sig till frågor, kunskap och produkt/ftg på ett mycket bra sätt.

Bra praktiska övningar

Lagom takt och lagom med pauser.

Bra och professionellt. Bra att ni kunde anpassa utbildningen till vårt företag och våra frågeställningar!

Kursledare

Joakim Elvius har stött och blött frågor kring maskinsäkerhet, i olika former, i 15 år. Grundkompetensen kommer från en examen som maskiningenjör, med inriktning produktutveckling, men deltagande i tekniska kommittéer för standardisering samt mängder av uppdrag mot industrin har gett stor insikt inom olika teknikområden. Joakim utför även typkontroller på personlyftande anordningar och fordonslyftar samt har god kunskap om nationella besiktningskrav för olika maskintyper.

Läs vår intervju med Joakim Elvius här

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

Maskindirektivet: CE-märkning och riskbedömning

2 dagar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

 • 2-3 okt 2023

  Stockholm

  Platser kvar

 • 7-8 maj 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 1-2 okt 2024

  Stockholm

  Platser kvar