Strålskydd

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning

Få kunskap att utföra installations- och underhållsarbete på strålskyddsutrustning.

Boka kurs

Kursnr. 6611

3 dagar

fr. 17 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Kursen ger kunskaper att utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör. Du lär dig även om användning av portabel mätare såsom densitets- och fukthaltsmätare samt metalldetektorer.

Innehåll

 • Strålningsfysik - grunder joniserande strålning
 • Mätning av joniserande strålning - teori och praktiska övningar
 • Persondosimetri
 • Biologiska skadeverkningar
 • Strålskyddsnormer – bedömningar av strålningsrisker
 • Olyckor och tillbud
 • Lagstiftning och föreskrifter
 • Dosgränser - kategoriindelning och syfte
 • Industriell användning
 • Vår strålmiljö
 • Mätmetoder
 • Introduktion - Transport av radioaktiva strålkällor
 • Problemlösningar – beräkningar och diskussioner från strålskyddssynpunkt
 • Praktiska mätövningar
 • Utblick mot andra användningsområden
 • Skriftliga kunskapsfrågor

Till vissa delar genomförs kursen gemensamt med strålskyddskursen med inriktning mot öppen radiografering. Kurserna varvar teori med praktiska övningar och diskussioner om det aktuella regelverket.

Har du redan tillräckliga kunskaper inom strålskydd kan du även bygga på dessa, något som rekommenderas att göra vart 5:e år för att hålla kunskapen vid liv. Läs mer om repetitionskursen här >>

Målgrupp

Personal som arbetar med service/underhåll/försäljning av industriell utrustning samt personal som arbetar med portabel utrustning t ex fukthaltmätare, densitetsmätare eller analysatorer. Utbildningen är även lämplig för personer som ansvarar för skyddsfrågor eller på annat sätt i sitt arbete kommer i kontakt med mätapparatur med radioaktiva strålkällor eller röntgenrör.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning

3 dagar

fr. 17 900 kr

exkl. moms

 • 17-19 okt 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 8-10 mar 2023

  Stockholm

  Platser kvar

 • 25-27 okt 2023

  Stockholm

  Platser kvar