Kemikaliehantering

Kemikalier i varor

Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor måste följa Reach, CLP och annan kemikalielagstiftning. Syftet med kursen är att ge dig vägledning i kemikalielagstiftningen för varor och vad du behöver ha kunskap om när du sätter en vara på marknaden. 

Boka kurs

Kursnr. 8418

1 dag

fr. 7 995 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Nästan alla varor är tillverkade av kemiska ämnen, innehåller eller är behandlade med kemiska ämnen. Produktionen av varor i världen är således nästan helt korrelerad till produktionen av kemikalier. Mot bakgrund av den kraftigt ökade varuproduktionen utgör flödet av ämnen i varor ett allvarligt och växande miljöproblem. Men många av de ämnen som ingå i varor är också hälsofarliga.

Inom EU finns en omfattande lagstiftning som reglerar ämnen i varor. Lagstiftningen är tillämplig på alla led i en varas livscykel från tillverkning till avfall. Den ställer stora krav på alla led, men särskilt på importörer och producenter av varor.

All EU-lagstiftning som reglerar kemiska ämnen och blandningar i varor, utgår generellt sett från de centrala europeiska förordningarna Reach och CLP. Dessutom finns det ett antal europeiska särlagstiftningar för olika varor. Förutom EU-lagstiftningen har vi ett antal svenska bestämmelser som reglerar varor.

Kemikalier i varor, kurs SIFU

Kursen syftar till att ge dig vägledning om vilka olika roller som ett företag, som tillverkar eller handlar med varor, kan ha inom ramen för lagstiftningen som reglerar varor, samt vilket ansvar som gäller för verksamheten och hur företaget kan verka för att följa gällande bestämmelser.

Den här kursen fokuserar på kemiska ämnen och kemiska blandningar i varor. SIFU erbjuder en liknande kurs som är direkt tillämplig för dig som importerar, för in, tillverkar, handlar med och hanterar kemiska produkter, se Kemikalielagstiftningen i praktiken.

Du lär dig

 • vilka krav som gäller för din verksamhet,
 • vad du behöver göra för att uppfylla gällande bestämmelser.

Passar dig som är

 • Inköpare av produkter,
 • Producent,
 • Arbetsmiljöingenjör,
 • Handläggare på Länsstyrelsen,
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör,
 • Miljöchef/-handläggare/-revisor,
 • Skyddsombud,
 • Personal på avfallsanläggning.

Innehåll

Vi fokuserar på de centrala delarna av lagstiftningen, framför allt på vissa delar av Reach och på olika specifika lagstiftningar som reglerar varor inom EU och i Sverige.

Vi försöker göra lagstiftningen begriplig och pekar på avgörande lagrum för företaget. Vi definierar kraven på aktörerna utifrån verksamhetstyp och går igenom hur arbetet med varor kan läggas upp inom ramen för företagets egenkontroll.

Beroende på gruppens sammansättning kan vi även ta upp viss särlagstiftning utifrån samma principer som de övriga lagstiftningarna.

Utbildningen varvas med grupp-/egna arbeten, samt med skarpa exempel från industri och myndigheter.

Målgrupp

Kursen är viktig för alla som yrkesmässigt arbetar med varor. Särskilt du som arbetar på företag som importerar, för in, distribuerar och som avsänder avfall, och du som arbetar med tillsyn eller miljörevision av företag.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men viss kemikunskap eller erfarenhet av lagstiftning underlättar förståelsen.

Kursledare

Kursledare är Thomas Ullhamre.

Thomas har en bakgrund som utredare på Kemikalieinspektionen och som ansvarig för miljötillsynen på Länsstyrelsen. De senaste 20 åren har han arbetat som konsult på Future Competence Sweden AB, med fokus på kemi- och miljöfrågor samt kemikalierelaterade arbetsmiljöfrågor. Under många år var han även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Med sin långa och mångskiftande erfarenhet från många branscher, är han en uppskattad föreläsare med förmåga att åskådliggöra och exemplifiera lagstiftningen.

Kurstillfällen

Kemikalier i varor

1 dag

fr. 7 995 kr

exkl. moms

 • 10 dec 2024

  Stockholm

  Platser kvar

Relaterade kurser