Elsäkerhet

Elansvar och delegering | Online

Är du fastighetsägare eller innehavare av elanläggning? Lär dig vad ditt elansvar innebär och skapa förutsättningarna för ett systematiskt elsäkerhetsarbete!

Boka kurs

Kursnr. 11340

Valfritt

fr. 4 500 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Som fastighetsägare eller elanläggningsinnehavare är det viktigt att känna till hur regelverket kring elansvar och delegering är uppbyggt för att uppfylla myndighetskraven. Genom att systematiskt arbeta med tydliga roller, avgränsningar och genomtänkta avtal skapas förutsättningar för elsäkerhet, driftsäkerhet och en organisation som tål granskning av myndigheter.

På den här onlinekursen får du stöd att inventera din organisation för att utveckla policy och riktlinjer för delegationer och kravställande. Vi går också igenom förutsättningar för att skapa rutiner och anvisningar för arbetsledare och tekniker. Efter kursen har du en mer strukturerad bild av vilka ansvarsområden som just din organisation behöver arbeta med.

Du lär dig

 • Omfattningen av ditt elansvar, skyldigheter och internkontroll
 • Delegeringsprinciper och utformning av ett delegerat elansvar
 • Ansvarsfrågor inom Arbetsmiljölagen och generella krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Gällande krav i elsäkerhetslagstiftningens regelverk med kompletterande standarder
 • Praktiska exempel och möjlighet att få svar på egna frågor.

Innehåll

 • Arbetsgivaren arbetsmiljöansvar för elektrisk risk vid arbete.
 • Det juridiska ansvarets fördelning i en organisation.
 • Nödvändiga kunskaper om regelverket med aktuella och kommande ändringar.
 • Delegeringsprinciper och exempel på delegering.
 • Innehavarens och arbetsgivarens ansvar för elinstallationsarbete och ingrepp på elektrisk utrustning.
 • Innehavarens kontrollansvar för elanläggningar och elektriska utrustningar.
 • Förutsättningar för en fördjupad analys av verksamheten.

Passar dig som är

 • Chef eller medarbetare med elansvar inom både privat och offentlig verksamhet
 • Fastighetsägare
 • Innehavare eller representant för elektriska anläggningar och utrustningar.

Målsättning med kursen

Kursen ger kunskaper om det ansvar som åligger elanläggningens innehavare samt de regler och principer som gäller för delegering. Målsättningen är hjälpa ledningen ta initiativ i frågan och genom sin roll skapa förutsättningar för ett systematiskt elsäkerhetsarbete för egen personal men även vid beställningar av externa entreprenader. Att kursdeltagaren får insikt om innehavarens möjlighet att skapa rätt förutsättningar för medarbetare, entreprenörer och konsulter i det dagliga arbetet. I denna kurs är vi noggranna med ordval och ordets betydelse för att skapa god kommunikation med branschen.

Efter kursen har du förutsättningar att göra den fördjupade analysen utifrån regelverket och fördela ansvaret genom delegation enligt europastandard. Det finns även möjlighet till fortsatta företagsanpassade kurser i utvecklingsarbetet på hemmaplan.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som ansvarar för elanläggningar och elutrustningar eller har arbetsgivaransvar samt chefer och andra personer som leder arbete eller besitter beslutanderätt för starkströmsanläggningar eller elektriska produkter. Oavsett om du är chef eller medarbetare får du lära dig på kursen vad just ditt ansvar innebär och hur det ska fördelas i en organisation. 

Förkunskaper

Yrkeserfarenhet och kännedom om hur den egna organisationen är uppbyggd. Kursen kräver inga elkunskaper.

Boka

Elansvar och delegering | Online

Valfritt

fr. 4 500 kr

exkl. moms

 • Valfritt 2024 -2025

  Lärarledd online - starta direkt

  Platser kvar

Kursledare

Stefan Ågren

Vår kursledare Stefan Ågren är utbildad elektroingenjör och auktoriserad elinstallatör. Han arbetar som elsäkerhetssamordnare i en större organisation och är aktiv inom standardiseringsarbete och som konsult håller Stefan kurser inom elsäkerhet hos SIFU.

 

Online – så går det till

Efter din kursanmälan så får du ett separat mail med inbjudan direkt till kursportalen. Där finns all information du behöver för att komma i gång. 

Kursinnehållet är uppdelat i kapitel med filmer och övningsuppgifter som du kan ta del av när och var du vill; på jobbet eller hemma. Från den dagen du startar kurser har du 1 år på dig att slutföra kursen. Även om kursen är förinspelad kan du hela tiden ta hjälp av din kursledare som svarar på frågor. 

Prova på kursen

Är du nyfiken på att se formatet? Testa kursen genom att klicka på den här länken.