Laboratorieverksamhet

Metodvalidering

Teori varvas med praktiska övningar och beräkningar.

Boka kurs

Kursnr. 8306

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Du får lära dig att planera och rapportera resultat från valideringsarbetet och bedöma om kraven på analysmetoden uppfylls.

Det är en praktisk utbildning där teori varvas med många övningar och beräkningar. Du får en repetition av den statistik och terminologi som krävs för att utvärdera de viktigaste prestandaparametrarna som förekommer i framförallt kvantitativa kemiska analysmetoder.

Du lär dig

  • begrepp som rör validering och verifiering och om kravdokument och sektorsspecifika riktlinjer.
  • bedöma omfattningen av det valideringsarbete som krävs utifrån kundens krav.
  • att planera experiment på lämpliga prestandaegenskaper och dra slutsatser från valideringsarbetet.

Innehåll

Kursen är en praktisk utbildning där teori varvas med övningar och beräkningar. Du får en repetition av den statistik och terminologi som krävs för att utvärdera prestanda för framförallt kvantitativa kemiska analysmetoder inklusive statistiska tester baserade på hypotesprövning.

Fördelarna med variansanalys i utvärderingen av olika precisionsmått och förutsättningarna för linjär regression behandlas. Du får lära dig att planera och rapportera resultat från valideringsarbetet och bedöma om kraven på analysmetoden uppfylls.

Särskild vikt läggs vid prestandaegenskaperna precision, riktighet (bias), robusthet, selektivitet, detektionsförmåga (besluts- och detektionsgräns), kvantifieringsgräns, linjäritet och arbetsområde samt mätosäkerhet.

Med en mall exemplifieras hur valideringsarbetet kan planeras, utvärderas och rapporteras.

Kurskompendium och bildmaterialet är på svenska medan en del referensdokumentation är på engelska. Deltagarna kan tillämpa sina kunskaper på egen vald metod. Efter utbildningen kan metodiken och mallen tillämpas på egna analyser.

Användning av Excel för delar av arbetet demonstreras.

Passar dig som är

  • Kvalitetsansvarig
  • Metodansvarig

Målgrupp

Kursen vänder sig till kvalitetsansvariga och till laboratoriepersonal med ansvar för utveckling, validering och verifiering av mät- och provningsmetoder. Kursen är också lämplig som fördjupning för de som i sitt dagliga arbete behöver ökad kunskap om mätkvalitet, kvalitetssäkring/-kontroll.

Förkunskaper

För att du ska kunna ta till dig kursen på ett bra sätt får du gärna ha grundläggande kunskaper om standarden ISO/IEC 17025 eller ISO 15189, statistik samt erfarenhet av arbete med mät- och provningsmetoder.

Kurstillfällen

Metodvalidering

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Sagt om kursen

En bra kurs där kursledaren tog upp alla delar på ett bra och förståeligt sätt.

Kunnig och engagerad

 Kanon bra och väldigt givande, hade önskat att vi haft lite mer tid för att hinna smälta allt.

 Jag mycket glad och tacksam över möjligheten att gå kurs för en väldigt kunnig, ödmjuk och behaglig kursledare!

Trevlig och givande kurs.