Laboratorieverksamhet

Jämförelser mellan laboratorier

Boka kurs

Kursnr. 8308

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Jämförelser mellan laboratorier används i olika syften, framförallt vid extern kvalitetskontroll (kompetensprövning) av laboratorier, vid undersökning av mätmetoders prestanda och när man karaktäriserar referensmaterial.

På kursen varvas presentationer med gruppövningar och diskussioner. Vi går igenom krav på deltagande i jämförelser, styrande dokument, Swedac:s policy, IUPAC:s protokoll, standarderna ISO/IEC 17043 och ISO 13528 samt Eurachem:s vägledningsdokument. Vi tittar också på vilket utbud som finns av jämförelser.

Du lär dig

 • om olika slags jämförelser mellan laboratorier
 • områdets terminologi
 • hur du kritiskt granskar innehållet i på marknaden förekommande kompetensprövningsprogram och bedömer dess relevans för det egna laboratoriet.
 • vilka krav som underbygger laboratoriets strategiplan för deltagande i kompetensprövningsprogram
 • vilka krav som ställs på arrangören
 • hur arrangören utvärderar laboratoriets resultat.

Passar dig som är

 • Verksamhetsledare
 • Kvalitetsansvarig/chef
 • Metodansvarig

Innehåll

På kursen varvas presentationer med gruppövningar och diskussioner.

Vi går igenom krav på deltagande i jämförelser, styrande dokument, Swedac:s policy, IUPAC:s protokoll, standarderna ISO/IEC 17043 och ISO 13528 samt Eurachem:s vägledningsdokument. Vi tittar också på vilket utbud som finns av jämförelser.

Kursen lägger särskild vikt vid:

 • Bakgrund till kraven.
 • Koppling till ISO/IEC 17025 och ISO 15189.
 • Styrande dokument och deras inbördes relationer. Kravdokument/litteratur.
 • Betydelsen av jämförelser. Relation till andra kvalitetssäkringsåtgärder. Krav på ackrediterade laboratorier inkl. strategiplan för deltagande.
 • Grunder för bedömning av deltagarnas prestation, t.ex. z-score och andra poängsystem.
 • Termer och definitioner.
 • Tekniska krav på arrangören inkl. dokumentation om provföremålens homogenitet och stabilitet.
 • Deltagarens val av jämförelser att delta i.
 • Service till deltagarna och rapporter från jämförelser.
 • Olika slags jämförelser.
 • Statistik och robust statistik för utvärdering av deltagarnas resultat.
 • Kompetensprövningsprogram - Urval, användning och tolkning av resultat.
 • Databasen Eptis och andra källor.

 

Kursen innehåller korta grupparbeten och diskussioner kring policyfrågor, arrangemang av jämförelser, kriterier för val av kompetensprövningsprogram. Tolkning av rapporter, beräkningar samt uppföljning av resultat från kompetensprövning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som verksamhetsledare, kvalitets- eller metodansvarig på provnings- och kalibreringslaboratorier.

Förkunskaper

För att du ska kunna ta till dig kursen på ett bra sätt bör du ha grundläggande kunskaper om mätkvalitet och kvalitetssäkring samt några års erfarenhet av arbete med mät- och provningsmetoder.

Kurstillfällen

Jämförelser mellan laboratorier

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 24-25 okt 2023

  Stockholm

  Platser kvar

Sagt om kursen

Lugnt och bra tempo, intressant innehåll

Mycket pedagogiskt upplägg och en lugn och kunnig kursledare, som förklarade och hjälpte till bra.

Pedagogisk lärare som tog sig tid att förklara vid frågor på ett sätt som var lätt att ta till sig.