Laboratorieverksamhet

Jämförelser mellan laboratorier

Boka kurs

Kursnr. 8308

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Jämförelser mellan laboratorier används i olika syften, framförallt vid extern kvalitetskontroll (kompetensprövning) av laboratorier, vid undersökning av mätmetoders prestanda och när man karaktäriserar referensmaterial.

På kursen varvas presentationer med gruppövningar och diskussioner. Vi går igenom krav på deltagande i jämförelser, styrande dokument, Swedac:s policy, IUPAC:s protokoll, standarderna ISO/IEC 17043 och ISO 13528 samt Eurachem:s vägledningsdokument. Vi tittar också på vilket utbud som finns av jämförelser.

Du lär dig

 • om olika slags jämförelser mellan laboratorier
 • områdets terminologi
 • hur du kritiskt granskar innehållet i på marknaden förekommande kompetensprövningsprogram och bedömer dess relevans för det egna laboratoriet.
 • vilka krav som underbygger laboratoriets strategiplan för deltagande i kompetensprövningsprogram
 • vilka krav som ställs på arrangören
 • hur arrangören utvärderar laboratoriets resultat.

Passar dig som är

 • Verksamhetsledare
 • Kvalitetsansvarig/chef
 • Metodansvarig

Innehåll

På kursen varvas presentationer med gruppövningar och diskussioner. Vi går igenom krav på deltagande i jämförelser och innehållet i Swedacs policy, standarderna ISO/IEC 17043 samt Eurachems vägledningsdokument. Vi tittar också på vilket utbud som finns av jämförelser, tolkning av rapporter, beräkningar samt uppföljning av resultat från kompetensprövning. Särskild vikt läggs vid:

 • Syften med olika slags jämförelser, områdets terminologi, krav på deltagande i ISO/IEC 17025 och andra ledningssystemstandarder samt viktig referenslitteratur;
 • Kopplingen till andra kvalitetssäkrings- och kvalitetskontrollåtgärder;
 • Krav på arrangören inkl. service till deltagarna och rapporter från jämförelser, dokumentation om provföremålens homogenitet och stabilitet (ISO/IEC 17043);
 • Kompetensprövningsprogram - urval, användning och tolkning av resultat, inkl. databasen Eptis och andra källor samt laboratoriets strategiplan för deltagande;
 • Statistik och robust statistik för utvärdering av deltagarnas resultat. Grunder för bedömning av prestation, t.ex. z score och andra poängsystem (ISO 13528).
 • Termer och definitioner.
 • Tekniska krav på arrangören inkl. dokumentation om provföremålens homogenitet och stabilitet.
 • Deltagarens val av jämförelser att delta i.
 • Service till deltagarna och rapporter från jämförelser.
 • Olika slags jämförelser.
 • Statistik och robust statistik för utvärdering av deltagarnas resultat.
 • Kompetensprövningsprogram - Urval, användning och tolkning av resultat.
 • Databasen Eptis och andra källor.

 

Kursen innehåller korta grupparbeten och diskussioner kring policyfrågor, arrangemang av jämförelser, kriterier för val av kompetensprövningsprogram. Tolkning av rapporter, beräkningar samt uppföljning av resultat från kompetensprövning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som verksamhetsledare, kvalitets- eller metodansvarig på provnings- och kalibreringslaboratorier.

Förkunskaper

För att du ska kunna ta till dig kursen på ett bra sätt bör du ha grundläggande kunskaper om statistik samt erfarenhet av arbete med mät- och provningsmetoder.

Kurstillfällen

Jämförelser mellan laboratorier

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 5-6 feb 2025

  Göteborg

  Platser kvar

Sagt om kursen

Lugnt och bra tempo, intressant innehåll

Mycket pedagogiskt upplägg och en lugn och kunnig kursledare, som förklarade och hjälpte till bra.

Pedagogisk lärare som tog sig tid att förklara vid frågor på ett sätt som var lätt att ta till sig.