Laboratorieverksamhet

Riskbedömning i laboratorier

Skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö i laboratorier

Boka kurs

Kursnr. 8420

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Ett noggrant och systematiskt förebyggande arbete är grunden till en säker laboratoriemiljö. På kursen ”Riskbedömning i laboratorier” får du träna på att tillämpa praktiska verktyg och metoder för att identifiera, värdera, åtgärda och följa upp olika risker. Vi går också igenom den rådande arbetsmiljölagstiftningen och vad den innebär för din arbetsplats.

Du lär dig

  • effektiva handlingssätt för åtgärd och uppföljning
  • hur du skapar och upprätthåller en god säkerhetskultur
  • strategier för riskreducering och riskminimering
  • arbetsmiljölagstiftning du behöver ta hänsyn till.

Passar dig som är

  • Laboratoriechef
  • Laboratorieingenjör
  • Arbetsmiljöansvarig
  • yrkesverksam på ett laboratorium

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar på laboratorium eller ansvarar för verksamheten i ett laboratorium.

Kurstillfällen

Riskbedömning i laboratorier

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se