Laboratorieverksamhet

Intern kvalitetsstyrning på laboratorier

Boka kurs

Kursnr. 2558

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Utbildningen Intern kvalitetsstyrning på laboratorier lär dig att förstå och arbeta enligt kraven i ISO/IEC 17025.Tillgången till mätdata av hög tillförlitlighet har mycket stor betydelse, inte minst i miljöarbetet. Kraven på miljölaboratorier har skärpts i och med införandet av standarden ISO/IEC 17025.Standarden kräver att personal vid ett ackrediterat laboratorium skall förstå och tillämpa kvalitetsledningssystemet. Speciellt noga behandlas styrdiagrams uppbyggnad och tillämpning med tillhörande statistik.

Du lär dig

  • grundbegrepp som rör kvalitet samt får grundläggande insikt om kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001
  • grundläggande kunskap om standarden ISO/IEC 17025 och om mätkvalitet i allmänhet
  • osäkerhetskällor och verktyg (referensmaterial, validering/verifiering, intern och extern kvalitetskontroll samt mätosäkerhetsutvärdering) som används att säkerställa mätresultaten tillförlitlighet.
  • grunderna för statistisk processtyrning för att kunna konstruera styrdiagram/kontrollkort samt utifrån fastställda kriterier bedöma när resultatet är utanför statistisk kontroll
  • utföra och tolka utfallet av enkla statistiska tester (t-test, F-test. Grubbs test m.fl.).

Passar dig som är

  • Laborant
  • Laboratorieingenjör
  • Kemist
  • Biomedicinsk analytiker
  • Utredare på statlig myndighet

Innehåll

På kursen varvas presentationer med gruppövningar och diskussioner.

Vi tar upp kvalitet i allmänhet och mätkvalitet i synnerhet och de krav som ställs på ackrediterade laboratorier.

Du får lära dig mer om terminologin för mätningar och mätkvalitet. Särskild vikt läggs på möjligheter och begränsningar hos verktyg som laboratoriet kan använda för att säkerställa att resultaten håller tillräcklig kvalitet.

Statistikavsnittet berör beskrivande statistik, olika slags mätfel samt statistiska tester (t-test, F-test, Grubbs test m.fl.).) som används för att granska medelvärden, spridningsmått och misstänka avvikande värden.

Du får lära dig skillnaden mellan slumpmässiga fel, systematiska fel, grova fel, noggrannhet, riktighet, precision och mätosäkerhet samt varför det är viktigt att specificera förhållandet som råder när mätningar upprepas.

Målgrupp

Kursen är en grundkurs och vänder sig till all laboratoriepersonal, speciellt de som utför rutinmässigt analysarbete eller som i sitt dagliga arbete behöver allmänna kunskaper om mätkvalitet och kvalitetssäkring/-kontroll.

Förkunskaper

För att du ska kunna ta till dig kursen på ett bra sätt bör du ha examen från högskola samt hunnit få viss praktisk erfarenhet av arbete med mät- och provningsmetoder.

Kurstillfällen

Intern kvalitetsstyrning på laboratorier

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Omdömen

Kursledaren var superbra! Otroligt pedagogisk!

Tyckte föreläsaren och kursen var mycket bra

Mycket bra kurs ...

Det enda problem var att vi hann inte genom alla material. Instruktören var väldig kunnig och bra..

Läraren var trevlig & kompetent. Bra kursupplägg.