Laboratorieverksamhet

Intern kvalitetsstyrning på laboratorier

Boka kurs

Kursnr. 2558

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Utbildningen Intern kvalitetsstyrning på laboratorier lär dig att förstå och arbeta enligt kraven i ISO/IEC 17025.Tillgången till mätdata av hög tillförlitlighet har mycket stor betydelse, inte minst i miljöarbetet. Kraven på miljölaboratorier har skärpts i och med införandet av standarden ISO/IEC 17025.Standarden kräver att personal vid ett ackrediterat laboratorium skall förstå och tillämpa kvalitetsledningssystemet. Speciellt noga behandlas styrdiagrams uppbyggnad och tillämpning med tillhörande statistik.

Du lär dig

 • grundbegrepp som rör kvalitet samt får grundläggande insikt om kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001
 • grundläggande kunskap om standarden ISO/IEC 17025 och om mätkvalitet i allmänhet
 • osäkerhetskällor och verktyg (referensmaterial, validering/verifiering, intern och extern kvalitetskontroll samt mätosäkerhetsutvärdering) som används att säkerställa mätresultaten tillförlitlighet.
 • grunderna för statistisk processtyrning för att kunna konstruera styrdiagram/kontrollkort samt utifrån fastställda kriterier bedöma när resultatet är utanför statistisk kontroll
 • utföra och tolka utfallet av enkla statistiska tester (t-test, F-test. Grubbs test m.fl.).

Passar dig som är

 • Laborant
 • Laboratorieingenjör
 • Kemist
 • Biomedicinsk analytiker
 • Utredare på statlig myndighet

Innehåll

På kursen varvas presentationer med gruppövningar och diskussioner.

Vi pratar om kvalitet i allmänhet och mätkvalitet i synnerhet. Vi belyser de krav som ställs på laboratorier som vill vara ackrediterade och går igenom standarden ISO/IEC 17025.

Du får lära dig mer om terminologin för mätningar och mätkvalitet. Särskild vikt läggs på den interna kvalitetsstyrningen där du får lära dig konstruera och tolka olika kontrollkort/styrdiagram.

Vilka begränsningar finns och vilka krav ställs på provmaterialen som används? I statistikavsnittet tar vi upp beskrivande statistik, olika slags mätfel samt statistiska tester som används för att granska medelvärden, spridningsmått och misstänka avvikande värden.

Du får lära dig skillnaden mellan slumpmässiga fel, systematiska fel, grova fel, riktighet, noggrannhet, precision och mätosäkerhet samt varför det är viktigt att ange vilka förhållanden som råder när upprepade mätningar utförs (”precisionsförhållanden”).

Målgrupp

Kursen är en grundkurs och vänder sig till all laboratoriepersonal, speciellt de som utför rutinmässigt analysarbete eller som i sitt dagliga arbete behöver allmänna kunskaper om mätkvalitet och kvalitetssäkring/-kontroll.

Förkunskaper

För att du ska kunna ta till dig kursen på ett bra sätt bör du ha hunnit få viss erfarenhet av arbete med mät- och provningsmetoder.

Kurstillfällen

Intern kvalitetsstyrning på laboratorier

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 31 maj-1 jun 2023

  Stockholm

  Platser kvar

Omdömen

Mycket bra kurs ...

Kursledaren var superbra! Otroligt pedagogisk!

Det enda problem var att vi hann inte genom alla material. Instruktören var väldig kunnig och bra..