Laboratorieverksamhet

Labbdagarna

Mötesplatsen för dig som arbetar inom laboratorium.

11-12 mars 2025 i Stockholm eller på distans.

Boka kurs

Kursnr. 426400

2 dagar

fr. 7 880 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Labbdagarna 2024 är avslutad. Varmt välkommen 11-12 mars 2025!

Stort tack till alla engagerade talare, deltagare och andra som bidrog till en lyckad konferens den 12-13 mars 2024! Det blev två intressanta konferensdagar med inspirerande och lärorika föreläsningar om allt från arbetsmiljö, kompetensförsörjning och självledarskap till digitalisering, AI och automatisering. Det blev också en hel del nätverkande och spännande möten. Vi är oerhört glada att se att så många återkommande deltagare från tidigare år! Moderator Emma Holmberg guidade oss genom dagen, med bravur.Labbdagarna - konferensen för dig som arbetar på laboratorium


Är ni flera kollegor från samma arbetsplats som vill delta på konferensen?
Är ni 4 eller fler kollegor som bokar er på konferensen erhåller ni 10% rabatt på konferenspriset. Kontakta oss på info@sifu.se eller tel 031-350 55 00 för bokning. (Går ej att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden).  

Ur programmet

 • Framgångsrika team i laboratorier
 • Hållbar arbetsmiljö med välmående medarbetare
 • Säkerhet och riskbedömning inom labb
 • Hur lyckas vi attrahera och behålla rätt kompetens?
 • AI, digitalisering och framtidens arbetssätt inom laboratorium

Läs vår intervju med Danica Kragic Jensfelt inför Labbdagarna

 

Danica Kragic Jensfelt, framstående forskare i datologi vid KTH, kommer till Labbdagarna 12-13 mars för att föreläsa om digitalisering, AI, automation och framtidens arbetssätt. Läs intervjun med henne här

 

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar på ett laboratorium eller har ett intresse av laboratorieverksamhet. Du kan till exempel vara labbtekniker, laboratorieingenjör, laboratoriechef laboratorieansvarig, verksamhetschef, gruppchef, biomedicinsk analytiker, kemist, kemikalieingenjör, kvalitetsansvarig, kvalitetssamordnare, teknisk ledare, avdelningschef, provningstekniker, provningsingenjör, Laboratory Director, Research Coordinator, Lab Manager, Lab Technician, Quality Manager, Test Engineer. 

Program

Tisdag 12 mars 2024

 • 9:00 - Registrering med kaffe och smörgås. Inloggning till konferensen för deltagare på distans.

 • 9:30 - Moderator Emma Holmberg inleder konferensen.

  Emma Holmberg, Product Specialist and instructor, EcoOnline
  Emma Holmberg, Product Specialist and instructor, EcoOnline

  Emma har under hela sitt yrkesliv arbetat med kemikaliesäkerhet och kemikalielagstiftning på olika sätt. Hon har lång erfarenhet av att stötta verksamheter i deras kemikalie- och farligt gods-hantering samt av utarbetande av säkerhetsdatablad och faromärkning för kemiska produkter. Emma arbetar nu som produktspecialist och utbildare på EcoOnline med fokus på deras mjukvara för säker kemikaliehantering.

 • 9:40-10:40 - Säker och god arbetsmiljö på laboratorier

  En diskussion kring hur man skapar förutsättningar för en säker och god arbetsmiljö på laboratorier. Utgångspunkterna är Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets författningar och FNs Globala mål för hållbar utveckling.

  • Vad är arbetsmiljö?
  • Aspekter att ta med vid riskbedömningar
  • Hur skiljer vi på fara och risk
  • Hur kan vi jobba effektivt med uppföljning av riskbedömningar
  • Exponeringsbedömningar – viktiga faktorer och arbetssätt
  • Hur får vi med oss hela arbetsgruppen i arbetsmiljöarbetet?
  Helena Hemming, toxikolog och konsult, Trossa
  Helena Hemming, toxikolog och konsult, Trossa

  Helena är disputerad toxikolog och har många års erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete på laboratorier. Främst med frågor kring hantering av kemikalier och biologiska agens men även övriga arbetsmiljöaspekter som organisatoriska och sociala frågor. Hon har bland annat arbetat med att introducera och följa upp ledningssystem för säkerhet och hälsa.

 • 10:50-11:40 - Så arbetar Swedac vid ackreditering

  • Vad innebär det att vara ackrediterad av Swedac?
  • Hur går en bedömning till?
  • ISO/IEC 17025 och EN ISO 15189 – tolkningar och begrepp
  • Aktuellt hos Swedac
  Elisabeth Hallin-Bergvall, enhetschef, Swedac
  Elisabeth Hallin-Bergvall, enhetschef, Swedac

  Elisabeth är enhetschef på Swedac med en magisterexamen inom medicinsk biologi. Hon har många års erfarenhet av ackrediterad laborativ verksamhet för miljömikrobiologi och kliniska patientanalyser, både som laborant och som enhetschef. Swedac är Sveriges ackrediteringsmyndighet och bidrar till att säkerställa kvalitet och tillit i samhället genom att undersöka ackrediterade organs efterlevnad till förutbestämda regelverk.

 • 11:40-12:40 - Lunch

 • 12:40-14:20 - Den sociala hjärnan och självledarskap – lär dig aktivera hjärnans belöningssystem för att må och prestera bättre

  En föränderlig och komplex värld kräver att vi i allt högre grad delar kunskap med varandra och samarbetar i vårt dagliga arbete. Vår hjärna är anpassad för ett farligt liv på savannen och hjärnfunktioner som var gynnsamma för vår överlevnad då, kan göra det svårt att lära och samarbeta i dagens moderna samhälle. Att förstå hjärnan är att förstå sig själv och kunskap om hjärnan kan optimera våra prestationer i vårt självledarskap. Under detta pass får vi lära oss mer om:

  • Vad är sociala triggers? Och hur påverkar de vår förmåga att samarbeta?
  • Hur kan vi bli mer medvetna om våra egna och andras reaktioner?
  • Strategier för att hantera och minska sociala hot – aktivera hjärnans belöningssystem istället för hotsystem
  Annika Almers, föreläsare, utbildare och läromedelsförfattare, Hajja Hjärnfokus
  Annika Almers, föreläsare, utbildare och läromedelsförfattare, Hajja Hjärnfokus

  Annika anlitas flitigt genom sitt företag Hajja Hjärnfokus där de förklarar grundläggande principer om hjärnan som är konstanta i en föränderlig värld – för att optimera lärande och samarbete. Innan de grundade Hajja Hjärnfokus undervisade de på gymnasiet i många år och är väl förtrogna med pedagogik, didaktik och den kognitiva neurovetenskapen.

 • -

  Lena Winqvist, föreläsare, utbildare och läromedelsförfattare, Hajja Hjärnfokus.
  Lena Winqvist, föreläsare, utbildare och läromedelsförfattare, Hajja Hjärnfokus.

  Lena anlitas flitigt genom sitt företag Hajja Hjärnfokus där de förklarar grundläggande principer om hjärnan som är konstanta i en föränderlig värld – för att optimera lärande och samarbete. Innan de grundade Hajja Hjärnfokus undervisade de på gymnasiet i många år och är väl förtrogna med pedagogik, didaktik och den kognitiva neurovetenskapen.

 • 14:20-14:40 - Eftermiddagskaffe

 • 14:40-15:30 - Digitalisering, AI, automation och framtidens arbetssätt inom laboratorium

  Som de flesta andra verksamheter blir laboratorier alltmer digitaliserade. Många arbetsuppgifter och rutiner kan underlättas med rätt teknik, men det finns också utmaningar och risker att ta hänsyn till. Ta del av intressanta tankar om digitalisering, AI, automation och hur det påverkar våra arbetsplatser.

  • Aktuell forskning om teknikens och digitaliseringens påverkan av vårt samhälle
  • Framtidens arbetssätt inom laboratorium och hur vi bör förbereda verksamheten redan idag
  • Möjligheter och risker med AI.
  Danica Kragic, Professor i datalogi, KTH
  Danica Kragic, Professor i datalogi, KTH

  Danica är professor i datalogi och forskar och undervisar inom artificiell intelligens och robotik. Danicas föreläsning diskuterar digitalisering och automation samt hur artificiell intelligens och robotar nu och i framtiden kommer att påverka olika professioner och sektorer. Utmaningar och möjligheter kring dessa tekniker diskuteras också från ett etiskt perspektiv med människan i fokus.

 • 15:40-16:30 - Så säkerställer vi en verksamhet som främjar en god arbetsmiljö för nyexaminerade medarbetare

  Biomedicinska analytikern Amrah Heikkinen har gjort ett masterarbete om studenters reflektioner under VFU. Hon har analyserat reflektionsloggböcker från åtta biomedicinska analytikerstudenters VFU under deras sista termin. Under detta pass får du ta del av resultatet.

  • Hur upplever studenter arbetet i laboratorium?
  • Vad kan vi utveckla kring våra arbetssätt utifrån studenternas reflektioner?
  • Erfarenheter av att ha arbetat med studenter med utländsk bakgrund – hur kan vi ta tillvara på, och lära av deras erfarenheter?
  • Vad behöver studenter med funktionsnedsättning som autism eller aspberger för förutsättningar när de kommer ut i arbetslivet?
  Amrah Heikkinen, leg biomedicinsk analytiker och doktorand, Stockholms universitet
  Amrah Heikkinen, leg biomedicinsk analytiker och doktorand, Stockholms universitet

  Amrah är legitimerad biomedicinsk analytiker och har en masterexamen i pedagogik. Hon har studerat och arbetat som biomedicinsk analytiker både i Sverige och utomlands, bland annat åt Läkare utan gränser. Amrah har arbetat både kliniskt och med forskning och sitter i styrelsen för Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL). Nu doktorerar hon inom medicinsk pedagogik på Stockholms universitet.

 • 16:30 - Konferensens första dag avslutas.

Onsdag 13 mars 2024

 • 9:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag.

 • 9:05-10:05 - Effektiva flöden på laboratorium

  Att skapa flöden som följer verksamheten möjliggör ett optimerat nyttjande av tid och resurser. Under detta pass får vi lära oss mer om hur ett effektivt flöde kan se ut och vilka parametrar vi bör titta på för att lyckas implementera arbetssätt för ett effektivt flöde.

  • Vad är effektivt flöde inom laboratorium?
  • Hur kan vi hitta flaskhalsar
  • Exempel på vanliga misstag vid överlämningar inom och mellan avdelningar/processer
  Anita Persson, Senior konsult, Semcon
  Anita Persson, Senior konsult, Semcon

  Anita har disputerat inom Analytisk farmaceutisk kemi och har många års erfarenhet av laborativt arbetet, främst inom internationella läkemedelsbolag. Hon har haft olika roller inom QC (Quality Control) och R&D (Research & Development). Under konferensen delar hon med sig av sin erfarenhet för effektiva flöden inom laboratorieverksamhet och var man kan stöta på flaskhalsar och fallgropar.

 • 10:05-10:30 - Förmiddagskaffe

 • 10:30-11:20 - Minskad miljöpåverkan från laboratorium

  IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil. IVL bidrar till att driva på omställningen till ett hållbart samhälle genom sin forskning inom miljö- och hållbarhetsfrågor. IVL har en egen labbverksamhet som stöttar i både uppdrag och forskningsprojekt. Att minska miljöpåverkan från de egna analyserna är en viktig fråga och en del av IVLs hållbarhetsmål.

  • Aktuellt inom miljö- och hållbarhetsfrågor för labb
  • Hur kan ett klimatsmart laboratorium arbeta?
  • Exempel från IVLs labbverksamhet
  Dämien Johann Bolinius, Gruppchef Miljökemi, IVL Svenska Miljöinstitutet
  Dämien Johann Bolinius, Gruppchef Miljökemi, IVL Svenska Miljöinstitutet

  Dämien är gruppchef för gruppen Miljökemi på IVL. Miljökemigruppen är ansvarig för ett av flera labb som IVL har och fokuserar på analyser av organiska miljögifter i olika typer av komplexa matriser, effekttester samt analyser av eDNA. Gruppen driver egna forskningsprojekt och bidrar i olika uppdrag.

 • 11:30-12:30 - Hur lyckas vi attrahera och behålla rätt kompetens?

  Konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet inom olika laboratorium är ofta tuff. Att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs, vill utveckla sin kompetens och stanna kvar länge kan vara en utmaning. Under passet berättar Hanna Ström hur Eurofins arbetar med kompetensförsörjnings- och medarbetarfrågor:

  • Så arbetar vi med att attrahera och rekrytera rätt kompetens
  • Värderingsarbetets betydelse för medarbetarnas trivsel
  • Hur kan vi arbeta långsiktigt med kompetens- och karriärsutveckling?
  • Vilken kompetens behövs i framtidens laboratorium?
  Hanna Ström, HR Manager, Eurofins NSC Sweden
  Hanna Ström, HR Manager, Eurofins NSC Sweden

  Hanna är HR Manager för Eurofins verksamhet i Sverige sedan mer än 12 år och är även involverad i Eurofins globala arbete med Talent Management Training samt Eurofins Foundation. Hanna har en examen i Personal & Organisationsteori från Karlstads universitet och har jobbat med kvalificerade HR frågor i olika typer av verksamheter i snart 20 år. Hanna har också en naturvetenskaplig bakgrund och har arbetat ca 1 år som vik. laboratorieassistent inom livsmedelsbranschen.

 • 12:30-13:30 - Lunch

 • 13:30-14:30 - Så skapar vi en hållbar arbetsmiljö med välmående medarbetare

  Arbetet inom labb kan vara stressigt, innehålla belastningsergonomiska risker och innebära ett repetitivt arbete. Under detta talarpass delar Emelie med sig av enkla knep som främjar friskfaktorer och skapar variation i våra arbetsrutiner.

  Vad innebär friskfaktorer och hur skapar vi rätt förutsättningar för att må bra på arbetet?

  • Praktiska övningar att bygga in i arbetsdagen som ökar vårt välmående
  • Hur kan vi förebygga och hantera stress inom laboratorium?
  • Balansen mellan inaktivitet och fysisk aktivitet samt mellan arbete och paus – enkla knep som hjälper oss arbeta hållbart
  • Ergonomiska riskmoment du bör vara medveten om och försiktig med
  Emelie Artberg, fysioterapeut, Avonova Hälsa AB
  Emelie Artberg, fysioterapeut, Avonova Hälsa AB

  Emelie är legitimerad fysioterapeut och arbetar som fysioterapeut och ergonom på Avonova AB företagshälsovård i Stockholm. Emelie har studerat vidare inom arbetsliv och hälsa och på konferensen delar hon med sig av sin erfarenhet av förebyggande insatser som fungerar i vardagen.

 • 14:30-14:50 - Eftermiddagskaffe

 • 14:50-15:40 - Så kan vi arbeta effektivt och säkert kring kemiska arbetsmiljörisker

  Det finns utmaningar när det gäller att få koll på de risker arbetstagaren utsätts för på sin arbetsplats. Vad behöver arbetsgivaren respektive arbetstagaren tänka på?

  • Vad räknas som kemiska riskkällor och hur ska de förtecknas?
  • Hur får vi kontroll på vilka kemikalier som kommer in i verksamheten?
  • Hur kan vi öka engagemanget hos medarbetarna och skapa en säkerhetskultur som fungerar
  • Bra-att-ha-kemikalier, är de bra att ha?
  • Vilka specialregler gäller för särskilt farliga ämnen och hur hanterar du dem på bästa sätt
  • Krisplan och krishantering
  Caroline Larsson, Product Manager, EcoOnline
  Caroline Larsson, Product Manager, EcoOnline

  Caroline har en bakgrund inom miljövetenskap och har lång erfarenhet av att utbilda företag i säker kemikaliehantering. Efter att i flera år ha arbetat med att utbilda och föreläsa om hur man hanterar kemiska arbetsmiljörisker på arbetsplatsen arbetar hon idag med att utveckla EcoOnlines mjukvara för säker kemikaliehantering där de försöker hjälpa sina kunder med att få kontroll på vilka kemiska risker som finns i verksamheten.

 • 15:40 - Moderator summerar och avslutar konferensen.

Sagt om konferensen Labbdagarna

Mycket proffsiga föreläsare, relevanta ämnen för mig

Det är verkligen suveränt ordnat både vad gäller allt runtomkring och valet av föreläsare.

Genomgående inspirerande föreläsare som hade ett bra upplägg som gjorde att man lyssnade och tog till sig användbara tips."

Det var många intressanta föreläsningar. Jag uppskattade att det var föreläsningar med olika infallsvinklar på labarbete

Mycket intressant!

Boka här

Labbdagarna

2 dagar

fr. 7 880 kr

exkl. moms

 • 11-12 mar 2025

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Pris för konferenspaket på 900 kr tillkommer för deltagare på plats.

Letar du boende inför konferensen Här hittar du våra avtalshotell

Relaterade kurser