Fastighetsförvaltning

Processledning i praktiken

Strategisk processledning är ett sätt att leda förändring och utveckling i organisationer. Där det handlar om att skapa processer som passar organisationens mål och strategier.

Boka kurs

Kursnr. 4448

fr. 13 700 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att förverkliga effekterna av processer och förbättringsarbete inom fastighetsbranschen samt ge dig insikt i hur processer såsom felanmälan, uthyrning och underhåll kan effektiviseras.

Du lär dig

 • Grundläggande om processer
 • Strategisk processutveckling
 • Uppföljning av processer, mål och nyckeltal
 • Förvaltning av processer i verksamheten

Innehåll

 • Grundläggande om processer
 • Fastighetsföretagets processer
 • Övning: Min organisationsprocess
 • Nivåer av processorientering
 • Strategisk processutveckling
 • Organisering kring ett processarbete
 • Styrning och ledning
 • Uppföljning av processer, mål och nyckeltal
 • Förbättringsarbete
 • Effekthemtagning
 • Förutsättningar för en lyckad implementering
 • Förvaltning av processer i verksamheten
 • Gruppövning – processidentifiering 
 • Processmodellering, automatisering/ärendehantering
 • Processanalysens koppling till andra verktyg
 • Verktyg för värdering av huvudprocesser
 • Verktyg för värdering av delprocesser
 • Verktyg för förbättringar

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs. För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt är erfarenhet från fastighetsbranschen väsentlig.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som är förvaltningschef, förvaltare, teknisk förvaltare, utvecklingschef, processledare, processägare eller liknande.

Kursledare

Bertil Oresten är en senior konsult och rådgivare med över 30 års erfarenhet inom områdena organisationsutveckling, strategisk planering, ekonomistyrning och effektivisering med inriktning på lokalförsörjning, fastighetsföretagande och Facility Management.

Bertil har bred kompetens och är van att få dela med sig av sin kunskap. Han har författat och varit medförfattare till flertalet publikationer inom hans kompetensområden som också ligger till grund för utbildningarna. Ofta anlitas han som föreläsare på seminarier och branschdagar. Tidigare har han bland annat föreläst vid såväl svenska högskolor som IFMA:s internationella konferenser i Turin och Göteborg.

Sedan 2012 har Bertil haft ett samarbete med SIFU som kursledare för kurser inom Facility Mangement, Lokalresursplanering och Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA.

Kurstillfällen

Processledning i praktiken

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Relaterade kurser