Fastighetsförvaltning

Fastighetsägarens och hyresgästens ansvar

Fastighetsägaren och hyresgästen har båda ett ansvar gentemot varandra. Här får du lära dig vad det i praktiken innebär.

Boka kurs

Kursnr. 4510

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Syftet med kursen är att ge dig kunskap och verktyg för att hantera de lagar och regler som fastighetsägare och hyresgäst omfattas av. Med utgångspunkt i gällande lagar och regler fördjupar du dig i de ansvarsområden som både fastighetsägare och hyresgäst särskilt måste arbeta med:

 • Säkra byggnadsverk
 • Skydd av miljö och hushållning med resurser
 • God arbetsmiljö

Under två lärorika dagar får du kunskap om hur du kan förebygga och eliminera risker i och omkring din fastighet, hur vi tillsammans kan hushålla med resurser, öka säkerheten och skapa god arbetsmiljö samt gynnsamma relationer mellan fastighetsägare och hyrestagare.

Stor vikt läggs på fastighetsägarens och hyresgästens ansvar vid besiktning och kontroll knuten till byggnaden och den verksamhet som bedrivs.

Du lär dig

 • Tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för såväl fastighets- som servicetjänster.
 • Arbetsmiljölagens krav på hyresvärd och hyresgäst
 • Vilka egenkontroller som krävs och hur det ska dokumenteras samt, vid brister, åtgärdas
 • Hur du kan förebygga och eliminera risker i och omkring din fastighet.

Passar dig som är

 • Fastighetsägare
 • Fastighetsförvaltare
 • Hyresvärd
 • Hyresgäst

Innehåll

 • Vilka egenkontroller krävs och hur ska de dokumenteras?
 • Att identifiera olycksrisker och hur du arbetar med att förebygga ohälsa och skador
 • Hur påverkar miljöbalkens krav dig som fastighetsägare?
 • Kommunikation mellan hyresvärd och hyresgäst för god arbetsmiljö
 • Myndighetskraven som ställs på dig som hyresvärd och hyresgäst

Målgrupp

Fastighetsägare, förvaltare, hyresvärdar, hyresgäster, bostadsrättsföreningar och alla som vill veta mer om vad det innebär att förvalta fastigheter och hyra lokaler.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men rekommendationen är att du arbetar med fastighetsinnehav eller är ansvarig för verksamhetens lokalförsörjning.

Kurstillfällen

Fastighetsägarens och hyresgästens ansvar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Kursledare

Thomas Wettergren

Thomas är utbildad fastighetsingenjör inom VVS/miljö och har arbetat för flera stora fastighetsägare med bla. miljöfrågor. Thomas har utfört lagstadgade kontroller som OVK, uppföljning av energianvändningen och planering av åtgärder för energieffektivisering.

Bertil Oresten

Bertil har arbetat i bygg och fastighetsbranschen sedan 60-talet, både som entreprenör och konsult. Bertil utbildar regelbundet inom organisationsutveckling, strategisk planering, ekonomistyrning och effektivisering inom lokalförsörjning, fastighetsföretagande och facility management.