Fastighetsförvaltning

Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA

Kursen för dig som ansvarar för beställning eller leverans av  fastighets- och servicetjänster.

Boka kurs

Kursnr. 4489

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Syftet med kursen är att ge dig en grundläggande förståelse kring upphandling av fastighets- och servicetjänster. Du får lära dig om vilka vinster som kan uppnås och vilka fallgropar som skall undvikas. Efter genomgången kurs har du fått lära dig att upprätta avtal för fastighets- och servicetjänster enligt branschstandarden gällande Avtal för Fastighets- och Servicetjänster (AFF). Dessutom har du fått god insyn i hur ett Service Level Agreement (SLA) upprättas.


Du lär dig tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för såväl fastighets- som servicetjänster. Kursen tar upp normala typfall från att upprätta förfrågningsunderlag till att träffa avtal antingen det är en intern eller extern leverantör. Med rätt kunskap får du kontroll över avtalen.

Du lär dig

  • Tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för fastighets- och servicetjänster.
  • Vanliga fallgropar att undvika

Passar dig som är

  • Facility Manager
  • Fastighetsförvaltare
  • Fastighetschef

Innehåll

Inledning och presentation av deltagare och föreläsare
Varför FM-avtal?

Vem skall leverera vår service?
Ska vi göra det i egen regi eller med underleverantör?

Vad betyder begreppen?
Lär dig skillnaden mellan till exempel förebyggande och avhjälpande underhåll, tillsyn och skötsel

Sätt rätt ambitionsnivå på dina serviceavtal
Singel service respektive total FM kräver olika typer av avtal. Dessutom finns olika typer av avtal, t.ex. funktion kontra frekvens.

Ansvarsfrågor
Vad är beställarens ansvar, hyresvärdens ansvar och leverantörens ansvar?

Inblick i AFF-dokumentationen
Vad är syftet med branschstandarden och hur används den?

FM-avtal
Styrkor och svagheter i verkliga exempel

SLA:er
Styrkor och svagheter i verkliga exempel

Vägledning av FM-avtal
Från start till mål, casebaserat grupparbete med erfarenhetsutbyte

SLA
Diskussion av exempel, casebaserat grupparbete med erfarenhetsutbyte

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som beställer eller levererar fastighets- och servicetjänster. Du kan exempelvis arbeta som facility manager, fastighetschef, serviceleverantör eller fastighetsförvaltare i offentlig verksamhet eller i det privata näringslivet.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se