Fastighetsförvaltning

Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA

Kursen för dig som ansvarar för beställning eller leverans av fastighets- och servicetjänster.

Boka kurs

Kursnr. 4489

2 dagar

fr. 13 700 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Syftet med kursen är att ge dig en grundläggande förståelse kring upphandling av fastighets- och servicetjänster. Du får lära dig om vilka vinster som kan uppnås och vilka fallgropar som skall undvikas. Efter genomgången kurs har du fått lära dig att upprätta avtal för fastighets- och servicetjänster enligt branschstandarden gällande Avtal för Fastighets- och Servicetjänster (AFF). Dessutom har du fått god insyn i hur ett Service Level Agreement (SLA) upprättas.


Du lär dig tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för såväl fastighets- som servicetjänster. Kursen tar upp normala typfall från att upprätta förfrågningsunderlag till att träffa avtal antingen det är en intern eller extern leverantör. Med rätt kunskap får du kontroll över avtalen.

Du lär dig

  • Tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för fastighets- och servicetjänster.
  • Vanliga fallgropar att undvika

Passar dig som är

  • Facility Manager
  • Fastighetsförvaltare
  • Fastighetschef

Innehåll

Inledning och presentation av deltagare och föreläsare
Varför FM-avtal?

Vem skall leverera vår service?
Ska vi göra det i egen regi eller med underleverantör?

Vad betyder begreppen?
Lär dig skillnaden mellan till exempel förebyggande och avhjälpande underhåll, tillsyn och skötsel

Sätt rätt ambitionsnivå på dina serviceavtal
Singel service respektive total FM kräver olika typer av avtal. Dessutom finns olika typer av avtal, t.ex. funktion kontra frekvens.

Ansvarsfrågor
Vad är beställarens ansvar, hyresvärdens ansvar och leverantörens ansvar?

Inblick i AFF-dokumentationen
Vad är syftet med branschstandarden och hur används den?

FM-avtal
Styrkor och svagheter i verkliga exempel

SLA:er
Styrkor och svagheter i verkliga exempel

Vägledning av FM-avtal
Från start till mål, casebaserat grupparbete med erfarenhetsutbyte

SLA
Diskussion av exempel, casebaserat grupparbete med erfarenhetsutbyte

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som beställer eller levererar fastighets- och servicetjänster. Du kan exempelvis arbeta som facility manager, fastighetschef, serviceleverantör eller fastighetsförvaltare i offentlig verksamhet eller i det privata näringslivet.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursledare

Bertil Oresten är en senior konsult och rådgivare med över 30 års erfarenhet inom områdena organisationsutveckling, strategisk planering, ekonomistyrning och effektivisering med inriktning på lokalförsörjning, fastighetsföretagande och Facility Management.

Bertil har bred kompetens och är van att få dela med sig av sin kunskap. Han har författat och varit medförfattare till flertalet publikationer inom hans kompetensområden som också ligger till grund för utbildningarna. Ofta anlitas han som föreläsare på seminarier och branschdagar. Tidigare har han bland annat föreläst vid såväl svenska högskolor som IFMA:s internationella konferenser i Turin och Göteborg.

Sedan 2012 har Bertil haft ett samarbete med SIFU som kursledare för kurser inom Facility Mangement, Lokalresursplanering och Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA.

Kurstillfällen

Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA

2 dagar

fr. 13 700 kr

exkl. moms

  • 31 okt-1 nov 2024

    Göteborg

    Platser kvar