Fastighetsförvaltning

Hyresrätt - bostäder och lokaler

En grundkurs i hyresjuridik riktad till såväl hyresvärd som hyresgäst.

Boka kurs

Kursnr. 4477

2 dagar

fr. 10 400 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

En grundutbildning i hyresjuridik som omfattar hela hyresrättsområdet – från upprättande av hyresavtal till besiktning, andrahandsuthyrning, hyreshöjning och uppsägning. Hyresrätten är ett snårigt område där det finns många fallgropar och hög risk att göra formella fel som kan leda till ekonomisk skada. Man bör naturligtvis inte hyra ut till en hyresgäst utan att veta vilka fallgropar som ligger i förekommande standardavtal. Varje år finns flera fall av där även högetablerade aktörer gör fel med förluster i pengar och prestige. Därtill kommer lidande för berörda.

Syftet med kursen är att ge dig kunskap inom hyresrättsområdet för att möjliggöra ett självständigt och professionellt agerande med fokus på tillämpning av hyreslagen, 12 kap Jordabalken. I kursmaterialet finns en beskrivning av hela hyreslagen jämte hela lagtexten och samtliga standardavtal samt övriga blanketter. Till kursen följer också en speciellt framtagen lärobok inriktad mot praktisk tillämpning av hyreslagen. Kursen tar upp ett stort antal aktuella exempel med frågeställningar och svar.

Du lär dig

 • Grundläggande hyresrätt
 • Innehåll och utformning av hyresavtal
 • Praktisk tillämpning av lagar och regler
 • Hur du undviker vanligt förekommande misstag

Passar dig som är

 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetschef
 • Hyresvärd
 • Mäklare

Innehåll

 • Upprättande av hyresavtal – de viktigaste fallgroparna
 • Hur gör man och i vilka fall kan man avtala bort hyresgästens besittningsskydd?
 • Genomgång av de blanketter som finns.
 • Hur gör man om inte hyran betalas?
 • Hur gör man om hyresgästen stör sina grannar?
 • När ska man skicka varningsbrev (rättelseanmaning)?
 • Hur utformas en uppsägning? Hur ska den överlämnas? Ska en sambo också sägas upp?
 • Vilka regler gäller och vilken handling ska man skicka innan en reparatör kan få tillträde till uthyrd lägenhet?
 • Besiktningsprotokoll. När ska utflyttande hyresgäst betala skadestånd?
 • Skillnaden mellan normalt och onormalt slitage.
 • När får standardförbättring göras? Får hyreshöjning ske? Hur ska hyresvärden agera?
 • När har hyresgästen rätt att överlåta hyresrätten? Hur ska hyresvärden agera?
 • När finns rätt till andrahandsupplåtelse? Hur ska hyresvärden agera?
 • När är hyresrätten förverkad? Hur ska hyresvärden agera?
 • När kan hyresgästen förlora hyresrätten trots att den inte är förverkad? Hur ska hyresvärden agera?
 • Skillnaden mellan hyreshöjning enligt 12 kap 54 § jordabalken och hyresförhandlingslagen
 • Bruksvärdeprövning
 • Vilka särskilda regler gäller vid uthyrning av lokal?
 • Särskilda fallgropar vid uthyrning av lokaler

Målgrupp

Fastighetsförvaltare, fastighetschefer, hyresvärdar, mäklare samt personal inom konsult- byggherre- och byggentreprenörsbranschen. Kursen är också lämplig för dig som är styrelsemedlem i en bostadsrättsförening.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

Hyresrätt - bostäder och lokaler

2 dagar

fr. 10 400 kr

exkl. moms

 • 14-15 okt

  Stockholm

  Platser kvar

 • 8-9 mar

  Göteborg

  Platser kvar

 • 10-11 okt

  Stockholm

  Platser kvar