Fastighetsförvaltning

Hyresrätt - bostäder och lokaler

En grundkurs i hyresjuridik riktad till såväl hyresvärd som hyresgäst.

Boka kurs

Kursnr. 4477

2 dagar

fr. 13 300 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Hyresjuridik är ett snårigt område. Lagstiftningen är tvingande till hyresgästens förmån. Hyresvärdar och hyresgäster bör därför ha kännedom om innehållet i den s.k. hyreslagen. Annars riskerar parterna att deras avtal ändå inte är giltigt i olika situationer de hamnar i vilket i sin tur kan innebära både stora praktiska problem och ekonomisk skada.

Med denna grundutbildning i hyresjuridik vill vi ge er redskapen för att förebygga de vanligaste fallgroparna. Kursen gäller både upplåtelse av bostad och lokal. Eftersom reglerna skiljer sig åt mellan bostad och lokal är kursen uppdelad på två dagar.

Under kursen kommer du att få lära dig vilka regler som gäller i alla avgörande skeden av ett hyresförhållande. Vi går exempelvis noga igenom avtalstecknandet, hyressättning, hantering av brister och skador, nedsättning av hyra, upplåtelse i andra hand, byte, överlåtelse, konkurs, villkorsändring, avflyttning, besittningsskydd, hyresnämndsprocess mm.

För att göra juridiken mer levande varvar vi undervisningen med övningsuppgifter som är hämtade från praktiska exempel ur verkligheten. När vi går igenom övningsuppgifterna får ni möjlighet att tillämpa era nya kunskaper, diskutera med era kurskamrater och ställa frågor till våra kunniga föreläsare.

Läs en intervju med våra kursledare här!
Du lär dig

 • Grundläggande hyresrätt – bostad och lokal
 • Innehåll och utformning av hyresavtal
 • Praktisk tillämpning av lagar och regler
 • Hur du undviker vanligt förekommande problem

Kursmaterial

Lagtexten till 12 kap jordabalken (den s.k. hyreslagen), standardavtal för hyresavtal bostad och lokal, vägledning för tillämpning av standardavtal, kursledarnas powerpointpresentation med tillhörande utrymme för egna anteckningar.

Passar dig som är

 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetschef
 • Hyresvärd
 • Mäklare
 • Uthyrare
 • Styrelsemedlem i en bostadsrättsförening.

Innehåll

 • Upprättande av hyresavtal
 • Dröjsmål med betalning av hyra
 • Skick
 • Skillnaden mellan normalt och onormalt slitage
 • Störningar
 • Tillträde till lägenhet/lokal
 • Standardförbättringar
 • Överlåtelse av hyresrätt
 • Andrahandsupplåtelse
 • Byte
 • Hyressättning för bostäder – bruksvärde, förhandlingsordning m.m.
 • Hyresgästens konkurs i lokalförhållanden
 • Uppsägning för avflyttning i förtid – allvarliga avtalsbrott
 • Uppsägning till avtalstidens utgång – besittningsskydd
 • Uppsägning för villkorsändring
 • Hyresnämndsprocess

Målgrupp

Fastighetsförvaltare, fastighetschefer, hyresvärdar, mäklare samt personal inom konsult- byggherre- och byggentreprenörsbranschen. Kursen är också lämplig för dig som är styrelsemedlem i en bostadsrättsförening.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Våra föreläsare Emma Berg och Petter Norberg är verksamma på den affärsjuridiska byrån FastighetsRätt Göteborg Advokatbyrå KB. Tidigare har de arbetat som bolagsjurister, på större affärsjuridiska advokatbyråer och inom branschorganisationen Fastighetsägarna. Båda har varit verksamma i drygt 15 år inom rättsområdena fastighet- och entreprenadjuridik med en särskilt djup specialisering inom hyresrättsjuridik både för bostad och lokal. De har en omfattande erfarenhet av att bistå med juridisk rådgivning till både stora och små aktörer inom fastighetsbranschen. De är även vana och uppskattade föreläsare inom sitt område.

Läs intervjun där Emma och Petter svarar på våra frågor och ger exempel på vanliga misstag man ska undvika som hyresvärd och hyresgäst !

 

 

 

Petter Norberg

0767-64 00 44
petter.norberg@fastighetsratt.se
www.fastighetsratt.se

Utbildning     
Jur.kand. Uppsala universitet

Arbete
Advokat, FastighetsRätt Göteborg Advokatbyrå KB
Fastighetsjurist Fastighetsägarna GFR
Biträdande jurist Wistrand Advokatbyrå
Tingsnotarie Borås tingsrätt

 


Emma Berg

0761-25 00 55
emma.berg@fastighetsratt.se
www.fastighetsratt.se

Utbildning     
Jur.kand. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

Arbete
Advokat, FastighetsRätt Göteborg Advokatbyrå KB
Fastighetsjurist Fastighetsägarna GFR
Biträdande jurist Wistrand Advokatbyrå
Tingsnotarie Varbergs tingsrätt
Bolagsjurist Sverigehuset i Göteborg

 

Kurstillfällen

Hyresrätt - bostäder och lokaler

2 dagar

fr. 13 300 kr

exkl. moms

 • 17-18 sep 2024

  Stockholm

  Fåtal platser

 • 12-13 dec 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 27-28 feb 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 15-16 sep 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 1-2 dec 2025

  Göteborg

  Platser kvar

Sagt om kursen

Väl förberett med verkliga case att diskutera baserat på del för del som vi gått igenom under lektionerna. Givande flöde mellan både föreläsarna och deltagarna.

Kursen var mycket givande och underhållande trots att det handlade om juridik. Det tar nu sin tid att verkligen ta till sig all värdefull kunskap.

Bra energi i deltagargruppen och härlig energi mellan kursledarna.

Väl förberedd kursdokumentation med lagtexten, åhörarkopior med anteckningsfält till presentationen och övningsuppgifter.

För den valda utbildningen, dess administration, bemötande, kringarrangemang och val av föreläsare har jag bara gott att säga. Det har varit en mycket uppskattad och givande upplevelse. Jag kommer gärna tillbaka.