Projektledning

Projektledning för planhandläggare - fördjupningskurs

Ta nästa steg i rollen och fördjupa dina kunskaper i projektledning för planhandläggare.

Boka kurs

Kursnr. 3011

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Den här kursen är skräddarsydd för dig som vill utveckla en egen projektmetodik, processer och arbetssätt för att bli mer framgångsrik i rollen som projektledande planhandläggare eller planarkitekt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har arbetat i branschen under några år och har varit delaktig i flertalet planprojekt och vill få stöd, råd och idéer och hur du kan arbeta vidare med möjliga strategier i dina projekt. Det är en fördel om du har gått grundkursen tidigare men det är inte ett måste.

Under dagarna varvas föreläsningar med diskussioner och eget case som du vill arbeta med under dagarna och vill få vägledning i. Du får kunskaper för att kunna lösa vanliga utmaningar och hantera spetsfrågor som kan uppkomma under planarbetet. Du får också insikt i grupputveckling och olika personligheters betydelse för ett projekt samt metoder och arbetssätt för att ta din projektledning till nästa nivå.

 

Med kursen får du

 • Djupgående kunskap och avancerade verktyg för att effektivt hantera och lösa komplexa utmaningar inom planläggning och projektledning
 • Utforska avancerade metoder och tekniker för att optimera projektstyrning specifikt för planhandläggare, vilket ger dig en konkurrensfördel inom ditt yrke

Passar dig som

 • Har gått den grundläggande kursen
 • Planarkitekt
 • Planhandläggare
 • Projektledare
 • Planchef

Innehåll

Personlighetstyper och hur det påverkar dig som projektledare

 • Baskunskap och den grundläggande psykologin kring olika personligheter
 • Vilka är de vanligaste personlighetstyperna du kan stöta på i ett projekt?
 • Rätt bemötande för rätt person – hur avgör du vad som fungerar?
 • Hur olika personligheter skapar framgång i en projektgrupp

Att hantera besvärliga personer

 • Hur kommunicerar du effektivt med utmanande personligheter?
 • Vilken tid och energi bör och kan du ge projektdeltagare som är besvärliga?
 • Hur bemöter du problem som kan uppstå i den interna gruppen eller med extern part?

Förhandling, dialog och argumentation 

 • Hur kan du förbereda dig?
 • Vad skall du tänka på under sittande möte?
 • Hur följer du bäst upp och ser till att överenskommelser hålls?

Projektmetodik utifrån det ”hysteriska” regelverket

 • Kartläggning av vanliga spetsfrågor som kan dyka upp
 • Process och arbetssätt för hur du kan hantera tekniska frågor i projektet
 • Exempel på vanliga utmaningar och hur du kan arbeta med dem för att komma framåt
 • Få till bra samarbeten med övriga aktörer – fokus internt

Komplexa planprojekt

 • Vilka faktorer påverkar främst ett detaljplanerprojekts komplexitet?
 • Hur en projektledningsmetodik kan underlätta.
 • Hur utmaningar i dina projekt kan hanteras bäst utifrån förutsättningarna. 

Gränsdragning i en sektoriserad kommunal verksamhet

 • Hur rollen påverkas av kommunens organisation
 • Att samordna interna aktörer och skapa en projektkultur
 • Ett bättre samarbeta mellan era förvaltningar 

Målgrupp

Kursen är till för dig som har några års erfarenhet som projektledande planhandläggare/planarkitekt och vill bygga på din kunskap. Exempelvis du som arbetar som planarkitekt, planhandläggare eller projektledare (på avdelning som arbetar med översikts- eller detaljplanering på kommun).

Förkunskaper

För dig som har arbetat som planhandläggare under några år, har varit delaktig i flertalet planprojekt och vill bygga på din kunskap inom projektledning, alternativt gått grundkursen.

Omdömen

Utbildaren var proffsig, inkluderande och inkännande.

Kursdeltagare, februari 2022

Sofia Svensson, Planarkitekt, Eslövs kommun

Bra upplägg och mycket matnyttigt som jag har användning av i mitt arbete! Uppskattat med små pauser emellanåt för att hålla fokus uppe. Det var bra att kursledaren hade så pass mycket egen erfarenhet av detaljplanering att han kunde dra paralleller i ämnet till egna erfarenheter.

Sofia Svensson, Planarkitekt, Eslövs kommun

Kursledare

Erik Mejer

Erik Mejer SIFU

 

Erik har arbetat som projektledare i rollen som planarkitekt under flera år och har stor praktisk erfarenhet från kommunalt, statligt och privat arbete.
Han har en magisterexamen från Blekinge Tekniska Högskola i fysisk planering och har även gått diverse kurser och utbildningar inom ledarskap och processledning, bland annat på KTH.

 

Kurstillfällen

Projektledning för planhandläggare - fördjupningskurs

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 6-7 nov 2024

  Stockholm

  Platser kvar