Byggledning

Kontrollansvarig - N och K enligt PBL | Grundkurs

Få god kunskap om rollen som KA och gällande regelverk inför certifieringstentamen.

Boka kurs

Kursnr. 4106

3 dagar

fr. 15 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

För att bli certifierad Kontrollansvarig (KA) enligt Plan och bygglagen (PBL) krävs goda kunskaper inom bygglagstiftning för att säkerställa att byggherrens projekt uppfyller alla krav.

Denna kurs är utformad för att ge dig kunskapen som behövs för att kunna arbeta som KA på ett professionellt sätt samt förbereda dig inför tentamen. Du kommer att få kännedom om de lagar och föreskrifter som en KA behöver behärska och ta fram effektiva kontrollplaner samt säkerställa att dessa följs. Du kommer också få kunskap om vad som krävs vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller för att säkerställa att byggprojektet uppfyller de fastställda kraven.

De flesta byggprojekt som kräver lov eller anmälan behöver också en kontrollansvarig. Alla KA måste vara certifierade enligt lag och vara med från bygglovsansökan eller anmälan till slutbesked vid bygg-, rivnings- eller markåtgärder.

Vår erfarna kursledare arbetar som kontrollansvarig och entreprenadbesiktningsman och genom föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner samt en gedigen kursdokumentation kommer du att få en bra kunskapsbas för att klara tentamen.

Du lär dig

 • Bistå i upprättande av en kontrollplan
 • Löpande följa upp kontrollen av ett byggprojekt
 • Bygglagstiftning

Passar dig som

 • Vill certifiera dig som KA
 • Är byggnadsinspektör eller bygglovshandläggare och vill ha kunskap om KAs arbete

Innehåll

Under kursen varvar vi teori med övningsuppgifter

 • Regelverket – Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och Byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler BBR
 • Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
 • Byggprocessen ur ett KA perspektiv
 • Handläggning och genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder
 • Tillsyn och påföljder, Byggnadsnämndens uppgifter, överklaganden
 • Konstruktionsregler och Eurocodes
 • Övergripande om ledningssystem, kvalitets- och miljösäkring, miljöbalken och avfallsförordningen
 • Regler om- tillgänglighet, byggprodukter, skyddsrum- och certifiering av sakkunniga och kontrollanter
 • Entreprenadjuridik utifrån AB, ABT och ABS
 • Att arbeta som KA och upprätta en kontrollplan
 • Inför tentamen

Upplägg på kursen

Kursen är upplagd enligt strukturen: förstudier + 3 dagars intensivkurs + inläsningsperiod

1. Förstudiematerial skickas ut före kursstart
2. 3 dagars intensivkurs
3. Inläsningsperiod med möjlighet att arbeta med frågebank och övningstenta som finns i kursmaterialet.

För att skriva tentamen och ansöka om certifiering bokar du som deltagare tentamen separat hos Kiwa eller RISE. Certifieringsorganen har schemalagda tentamensdagar på många platser i landet, du hittar datum här. De flesta väljer att skriva tentamen 2–4 veckor efter avslutad kurs för att hinna studera inför provet.

Målgrupp

Blivande kontrollansvariga enligt PBL och övriga som vill ha motsvarande kompetens – till exempel på beställar- eller myndighetssidan som byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare.

Omdömen

Bra och trevlig kurs. Bra kursledare och bra lunch.

Owe Kallerdahl, Platschef Veidekke

Brett kunskapsområde med en otroligt bra kursledare som gjorde det enkelt att hänga med.

Väldigt duktig lärare som engagerade sig i diskussioner.

Förkunskaper

För att gå kursen krävs inga förkunskaper men vill du bli certifierad krävs följande:

Krav för att bli certifierad kontrollansvarig

 • Teknisk utbildning – (en person som saknar formell teoretisk utbildning men har minst tio års erfarenhet kan ändå bli certifierad)
 • Erfarenhet av praktiskt arbete inom byggområdet
 • Lämplighet för uppgiften
 • God kunskap om PBL, PBF, BBR, EKS och kontrollplaner
 • Intyg från godkänd tentamen
 • Certifikatet gäller i fem år och därefter krävs en ny tentamen

Läs mer kring fullständiga kompetenskrav och uppdelningen av de två behörighetsklasser N och K på Boverkets hemsida. Certifiering får endast utfärdas av certifieringsorganen- KIWA eller RISE som är ackrediterade av myndigheten Swedac. På certifieringsorganens hemsidor KIWA eller RISE kan du läsa mer om certifieringsprocessen, prov och ansökan.

Kurstillfällen

Kontrollansvarig - N och K enligt PBL | Grundkurs

3 dagar

fr. 15 900 kr

exkl. moms

 • 23-25 sep 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 18-20 dec 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 12-14 mar 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 21-23 maj 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 24-26 sep 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 15-17 dec 2025

  Göteborg

  Platser kvar