Byggledning

Projekteringsledning

Få ökad kunskap om vilka processer som hanteras i projekteringsskedet samt hur du leder, strukturerar och samordnar arbetet mot uppsatta mål med hjälp av verktyg och metoder.

Boka kurs

Kursnr. 4032

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Fördjupa dina kunskaper inom projekteringsledning för att leda arbetet i utformning, funktion och ekonomi mot uppsatta mål.

Projekteringsprocessen i ett byggprojekt är avgörande eftersom det är då byggnadens utformning kan påverkas som allra mest och ansvaret är stort och fallgroparna många. Som projekteringsledare har du en viktig roll i att påverka och bidra till ett framgångsrikt projekt. Kursen fokuserar på projekteringsledarens möjlighet och ansvar samt hur du på bästa sätt organiserar, leder och driver projekteringsuppdraget med hänsyn till bland annat myndigheter och regelverk. Denna kurs vänder sig till dig som kommer att ansvara för att leda projekteringsarbetet i byggprojekt och till dig som är ansvarig för projekteringsledning inom fastighetsbolag, entreprenadbolag eller projektledande konsulter.

Du lär dig

 • Projekteringsprocessen i byggprojekt
 • Organisera och leda som projekteringsledare
 • Om myndigheter och handlingar som styr

Passar dig som är

 • Ledare och ansvarar för projekteringen i byggprojekt
 • Projekteringsledare
 • Entreprenadingenjörer

Innehåll

 • Projekteringsledning i byggprocessen
 • Tidiga skeden och projekteringsstart
 • Utförande- och upphandlingsformer
 • Ekonomi och tidsstyrning
 • Leda möten, besluts- och informationshantering
 • Lagar och regler som styr och påverkar
 • Kvalitet och miljöstyrning
 • Myndigheter och handlingar
 • Projekteringssamordning mot produktion- och inköpsplaner
 • Avslutningsskedet

Målgrupp

Kursen vänder sig till blivande och befintliga projekteringsledare och entreprenadingenjörer som kommer att leda och ansvara för projekteringsskedet.

Förkunskaper

Viss kännedom om byggprocessen eller projektplanering

Kursledare

Nanna Hällgren


Kursen leds av Nanna Hällgren som är delägare i Protek, ett företag som erbjuder tjänster i projektstyrning. Nanna har erfarenhet inom projekteringsledning från flertalet projekt av varierande karaktär och komplexitet och besitter goda kunskaper kring vad som är viktigt att belysa och utreda under projekteringen. Nanna har erfarenhet både som entreprenör och som beställarrepresentant. Kursupplägget är utformat så att du kan omsätta kunskapen i handling och göra ditt projekt ännu mer framgångsrikt!

Omdömen

Kursen har ett snittbetyg på 4,5

Föreläsaren - ett proffs! Super med föreläsare som är verksamma inom det ämnet som de håller kurs i!

Kurstillfällen

Projekteringsledning

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 23-24 okt 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 14-15 nov 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 24-25 apr 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 2-3 jun 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 23-24 okt 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 13-14 nov 2025

  Göteborg

  Platser kvar