Projektledning

Projektledning för planhandläggare - grundkurs

Denna grundkurs i projektledning vänder sig till dig som är ny i rollen som planhandläggare/planarkitekt eller har ett par års erfarenhet.

Boka kurs

Kursnr. 3010

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Har du kunskapen du behöver för att bli en framgångsrik projektledare?

Alla planprojekt kommer med sina specifika utmaningar vilket ställer höga krav på dig som arbetar som planhandläggare. I rollen som projektledare är du inte bara ansvarig för att planen genomförs på avsatt tid, du måste även ha god kunskap i både tekniska frågor och hur du kan hantera olika situationer och projektdeltagare.

Denna grundkurs i projektledning vänder sig till dig som är ny i rollen som planhandläggare/planarkitekt eller har ett par års erfarenhet. Föreläsningar varvas med diskussioner och du får all den grundläggande kunskap du behöver för att bli framgångsrik i din roll. Du får också teori, metoder och praktisk kunskap som du direkt kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Med kursen får du

 • Skräddarsydd kunskap och verktyg som är direkt relevanta för din roll som planhandläggare
 • Relevanta verktyg och tekniker för att effektivt navigera och hantera projekt i din roll som planhandläggare
 • Tillgång till expertledning och möjlighet att nätverka med andra planhandläggare, vilket berikar din kunskap och erfarenhet inom området

Passar dig som är

 • Planarkitekt
 • Planhandläggare
 • Projektledare
 • Planchef

Kursinnehåll

Projektledningsmetodik

 • Ett projekts olika stadier och vad de innebär
 • Vad innebär rollen som projektledare?

Projektledarrollen som planhandläggare

 • Vad utmärker framgångsrika projektledare?
 • Samspelet mellan rollen som samordnare och övriga arbetsuppgifter – hur hanterar du det i praktiken?
 • Hur ska du anpassa ditt ledarskap utifrån varje projekt?

Mötesrutiner

 • Så gör du för att få slagkraft i projektet och se till att alla involverade prioriterar att komma till möte

Effektiv projektplanering och organisation

 • Lär dig hur du strukturerar ditt projekt på bästa sätt
 • Vad innebär en effektivare projektledning för planprocessen?
 • Bra rutiner – så gör du för att skapa hållbart flöde och uppdelning av arbetsuppgifter
 • Konkreta tips för att skapa ordning i projektet
 • Tidsplanering
 • Effektiv planering och tidsåtgång i projektet

Samordning mellan olika aktörer

 • På vilka sätt kan du skapa en smidig projektprocess mellan involverade aktörer?
 • Hur gör du för att samarbeta med andra på ett bra sätt och hitta gemensamma mål?
 • Få förståelse för olika aktörers synpunkter och krav – vad är deras bakomliggande orsaker och intressen?
 • Aktörer i projektprocessen – vilka är de och hur ser samspelet mellan dem och dig ut?
 • Media som aktör – hur hanterar du det på bästa sätt?
 • Att skapa en projektkultur
 • Hur kan du som projektledare bidra till och skapa ett projektbaserat förvaltningsarbete?
 • Projektorienterade arbetssätt – så gör du för att få ihop politik och förvaltning
 • Lär dig navigera spelplanen i din organisation
 • Hur ska man samordna processerna och grupper inom den kommunala verksamheten?

Kommunikation och kontakt med politiker och tjänstemän

 • Presentationsteknik – hur förmedlar du på bästa sätt projektets syfte och mål
 • Olika tekniker för att öka förståelsen för projektet
 • Konkreta tips för att skapa ett bra samarbete
 • Ömsesidig förståelse – lär dig inse ditt utrymme, rollerna och deras skillnader
 • Hur får du kommunikationen att fungera bra mellan politiker och tjänstemän?

Samordning av kollegor och delegering av arbetsuppgifter

 • Så skapar du engagemang, delaktighet och ansvar hos alla involverade
 • Hur arbetar du med olika kompetenser som ingår i projektgruppen?
 • Intern projektorganisation – olika sätt du kan använda för att samordna och delegera arbetsuppgifter
 • Ökad arbetsbörda bland kollegor – hur hanterar du det på bästa sätt?
 • Tydlig projektkommunikation
 • Hur skapar du framgångsrik kommunikation och dialog i varje projekt?
 • Extern kommunikation – hur kommunicerar du utåt?

Målgrupp

Kursen är till för dig som ska börja arbeta eller arbetar som projektledare i din roll som planhandläggare/planarkitekt. Exempelvis du som arbetar som planarkitekt, planhandläggare eller projektledare (på avdelning som arbetar med översikts- eller detaljplanering på kommun).

Förkunskaper

Du arbetar som planhandläggare/planarkitekt och är på väg in i en projektledande roll.

Omdömen

Kursen motsvarade mina förväntningar och innehållet var mycket relevant för vår verksamhet. Vi har flera nya och oerfarna planarkitekter och det var viktigt att vi fick gå denna kurs tillsammans. Den har gett oss vägledning och en del verktyg för det fortsatta arbetet. Den stora styrkan var Erik Mejers egen erfarenhet från arbetsområdet detaljplaner vilket gör det han säger relevant.

Sven Hedlund, Stadsarkitekt, Gislaved kommun

Av årets senaste 73 kursdeltagarna har kursen fått 4,26/5 i snittbetyg ⭐

Augusti 2022

Supernöjd! Bra kursledare som var engagerad, förklarade bra, höll högt i tak så alla kände sig bekväma och kunde fråga vilka frågor man ville. Han hade bra energi som gjorde att man kunde lyssna entusiastiskt i två dagar. Man blev väldigt peppad på att använda sina nya kunskaper efter kursen.

Caroline Skilje, Planarkitekt, Strängnäs Kommun

Kursledare

Erik Mejer

Erik Mejer SIFU

 

Erik har arbetat som projektledare i rollen som planarkitekt under flera år och har stor praktisk erfarenhet från kommunalt, statligt och privat arbete.
Han har en magisterexamen från Blekinge Tekniska Högskola i fysisk planering och har även gått diverse kurser och utbildningar inom ledarskap och processledning, bland annat på KTH.

 

Kurstillfällen

Projektledning för planhandläggare - grundkurs

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 3-10 okt 2024

  Distans

  Platser kvar

 • 16-17 dec 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 6-13 feb 2025

  Distans

  Platser kvar

 • 21-22 maj 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 1-8 okt 2025

  Distans

  Platser kvar

 • 15-16 dec 2025

  Göteborg

  Platser kvar