Byggledning

Strategisk översiktsplanering

Utveckla dina kunskaper i stadsutveckling och planering för att säkerställa en strategisk och hållbar digital översiktsplan

Boka kurs

Kursnr. 3009

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

En översiktsplan är ett politiskt styrdokument för en hållbar framtid som pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Planen ska vara strategisk och vägledande i beslut om hur hela kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Visionerna kan vara stora och det är lätt att drunkna i kraven som ställs på kommunen från olika intressenter.

Behovet av att hitta effektiva arbetssätt är stort och våra seniora kursledare fördjupar dina kunskaper i hur du arbetar systematiskt med kontinuerlig översiktsplanering och tar fram en tydlig översiktsplan.

Du får en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper så som styrande regelverk som Plan- och bygglagen och hur du samverkar mellan olika aktörer och intressenter. Du får också insikter om den översiktliga planeringens roll i klimatanpassningsarbetet samt hur kommunen kan främja en hållbar landsbygdsutveckling.

Från och med 1 januari 2027 måste alla nya översiktsplaner vara digitala och det är en komplex process som du också får lära dig mer om i kursen.

Kursen lägger även stor vikt vid erfarenhetsutbyte för att lära sig av både goda och mindre bra exempel.

Du lär dig

 • Hur du skapar en tydlig och aktuell översiktsplan
 • Arbeta mot en digital översiktsplanprocess
 • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor
 • Förutsättningar för att främja en önskvärd utveckling i kommunen

Passar dig som

 • Arbetar med kommunal översiktsplanering

Innehåll

 • Översiktsplanering enligt plan- och bygglagen
 • Aktuella nyheter inom lagstiftning, föreskrifter och rättsfall
 • Arbetsprocesser och organisation i kontinuerlig översiktsplanering
 • Planeringsstrategi i praktiken
 • Samhällsplanering i ett förändrat klimat
 • Balansen mellan strategiskt, visionärt och handläggarstöd
 • Jordbruksmark: Kartläggning, analys och värdering
 • Hållbar landsbygdsutveckling och framgångsrik LIS-planering
 • Digital översiktsplanering och Boverkets ÖP-modell

Målgrupp

För dig som arbetar som Planhandläggare - Planarkitekt - Planeringsarkitekt - Översiktsplanerare - Översiktsplanehandläggare - Samhällsplanerare - Strategisk samhällsplanerare eller Stadsplanerare

Förkunskaper

Du bör arbeta som planhandläggare/planarkitekt med uppdrag inom översiktlig planering alternativt är du intresserad av att arbeta mer med planarbete på kommunövergripande nivå.

Kursledare

 • Sandra Olsson -

  Sandra är utbildad planeringsarkitekt på Blekinge Tekniska Högskola och har erfarenhet från både kommunal och privat verksamhet. Idag arbetar hon som konsult på Sweco. Under sina år har hon varit med och tagit fram flertalet översiktsplaner och har specialkunskaper inom dialogprocesser, digitalisering/GIS och jordbruksmarks- samt landsbygdsfrågor. Hon är en driven föreläsare med stort engagemang inom översiktsplanering. Hon är van att leda workshops och utbildningsserier med både kommunala tjänstepersoner och politiker likväl som att leda medborgardialoger.

  Sandra Olsson
  Sandra Olsson
 • Josefin Isaksson -

  Josefin är en erfaren projektledare och digital strateg inom IT och GIS med en stor kommunikativ förmåga och ett naturligt ledarskap. En specialitet är den digitala samhällsbyggnadsprocessen där Josefins kunskaper inom samhällsplanering och landskapsarkitektur kombineras med IT-kompetenserna.

  Josefin Isaksson
  Josefin Isaksson

Kurstillfällen

Strategisk översiktsplanering

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 4-5 nov 2024

  Göteborg

  Platser kvar

Relaterade kurser