Byggledning

Material-/Miljöinventering av byggnader

Inför rivning, ombyggnad, renovering och sanering

Boka kurs

Kursnr. 8301

2 dagar

fr. 13 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Många byggnader och anläggningar, särskilt från 1950-, 1960- och 1970-talen, döljer miljöstörande ämnen som exempelvis asbest och PCB.

En materialinventering av god kvalitet, innan åtgärd - är viktigt för att kunna planera och genomföra rivning, ombyggnad, renovering och sanering på ett miljöriktigt och säkert sätt.

Kursen ger dig kunskap att hantera processen och all myndighetskommunikation.

 

Du lär dig

 • Om byggnader med miljöstörande ämnen
 • Upphandling och kravställning på rivningsarbete
 • Planera, utföra och redovisa en miljö/materialinventering

Passar dig som

 • Arbetar med material- eller miljöinventering av byggnader
 • Erbjuder konsulttjänster inom miljöområdet av fastigheter
 • Arbetar med sanering och rivning av byggnader
 • Fastighetsägare/-förvaltare och projektledare som hanterar rivning/rivningsåtgärd
 • Miljöinspektörer, byggnadsinspektörer som handlägger PCB-inventeringar eller avfallshanteringsplaner
 • Entreprenörer inom ROT

Innehåll

 • Miljöstörande ämnen i byggnader, var de finns, deras miljö- och hälsopåverkan och vilka byggnadsår de förekommer.
 • Hur utförs en miljöinventering/materialinventering? Praktiska tips kring lämplig utrustning, hjälpmedel och dokumentation.
 • Hur utformas en bra rapport? Förslag på tydlig redovisning för upphandling av sanerings- och/eller rivningsentreprenad.
 • Kommunikation med brukare av byggnaden, med myndigheter och beställare.
 • Lagar och förordningar som berör miljöinventering/materialinventering.
 • Handläggning av ärenden. Teknisk samråd och lämplig dokumentation till slutsamråd PBL
 • Kort orientering om hur inventeringen styr entreprenörerna arbete för säker och miljöriktig rivning/sanering etc
 • Övningsuppgifter och exempel från verkliga fall.

 

Verkliga projekt

Kursen, samt medföljande kursmaterial, bygger på en stor mängd foton och andra dokument från verkliga projekt. Detta ger kursdeltagarna erfarenheter från många års projekt och överträffar kunskapen från ett enskilt studiebesök.

 

Syfte

 • Att Du fastighetsförvaltare/fastighetsägare/projektledare/beställare av materialinventering ska kunna handla upp och ställa krav på inventeringsrapport och på rivningsarbetet.
 • Att Du som byggkonsult/miljökonsult ska få en bra grund för att kunna planera, utföra och redovisa en materialinventering/miljöinventering av byggnader.
 • Att Du som fastighetsförvaltare/entreprenör/sanerare/miljöinspektör ska kunna läsa och tolka en miljöinventering samt få en ökad förståelse för hur inventeringen påverkar rivning, ombyggnad, renovering och sanering
 • Att Du som miljöinspektör dessutom ska få kunskaper för att granska en miljöinventering/materialinventering och kunna bedöma när kompletterande uppgifter eller undersökningar bör begäras.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper gällande miljöstörande ämnen i byggnader men gärna yrkeserfarenhet från roller där kursens innehåll är relevant: byggkonsult/miljökonsult, fastighetsförvaltare, inspektör, entreprenör.

Kursledare

Annika Embervik

Annika har mångårig erfarenhet som miljö- och kvalitetskonsult och innehar en magisterexamen i miljövetenskap från Göteborgs Universitet, samt bred erfarenhet inom både privat och offentlig sektor, särskilt inom byggbranschen och avfallsfrågor. Dessutom fungerar hon som extern revisor inom ISO för ackrediterat certifieringsorgan. Annika är en uppskattad föreläsare hos SIFU, och hon föreläser även för studenter på yrkeshögskolor stora delar av året i olika ämnen inom hållbarhet

Omdömen

Anna-Karin Nyman, Miljökonsult, TEKOMO Byggnadskvalitet AB

Kursen var fantastiskt bra. Det var tydligt att innehållet var väl genomarbetat. Annika var uppenbart väldigt kunnig på området, engagerad och bra på att förmedla denna kunskap. Jag är otroligt nöjd med kursen!

Anna-Karin Nyman, Miljökonsult, TEKOMO Byggnadskvalitet AB

Föreläsaren var mycket bra. Även mindre intressanta delar av kursen kändes engagerande tack vare föreläsaren. Bra balans mellan teori och "praktik" med många bra exempel/foton från utförda inventeringar.

Christian Danås, Uppdragsledare, Skanska Sverige AB

Erika Andersdotter Persson, Uppdragsledare Miljö, AFRY

Mycket nöjd med kursen. Både innehåll och upplägg. Mycket bra lärare.

Erika Andersdotter Persson, Uppdragsledare Miljö, AFRY

Kurstillfällen

Material-/Miljöinventering av byggnader

2 dagar

fr. 13 900 kr

exkl. moms

 • 27-28 aug 2024

  Distans

  Platser kvar

 • 21-22 nov 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 26-27 feb 2025

  Distans

  Platser kvar

 • 21-22 maj 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 26-27 aug 2025

  Distans

  Platser kvar

 • 19-20 nov 2025

  Göteborg

  Platser kvar