Ledningsnät

Säker och effektiv rensning av avloppsledningar

Med kursen lär du dig att förstå och minimera riskerna.

Boka kurs

Kursnr. 9631

2 dagar

fr. 11 200 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

På kursen går vi igenom de vanligaste riskerna, vikten av lämplig utrustning för att utföra jobbet korrekt och säkert, ritningsförståelse och arbetsmiljö. Vi går också igenom lagar och regler inom området.

Efter utbildningen ska du kunna spola rent ledningar på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. Är du från beställarsidan så är syftet med kursen att du får en förståelse på hur man gör en beställning av bästa möjliga spolning och att du kan kontrollera att jobbet utförts på rätt sätt.

Innehåll

 • Säkerhet innan och under spolning
 • Risker med sug- och spolbilsarbetet
 • Hälsa för operatörer
 • Så gör du en spolplan
 • Ritningsförståelse
 • Uppbyggnad av spolbil
 • Munstycken för olika spolningar
 • Syfte med spolning
 • Arbetsmiljö
 • Ergonomi
 • Miljö
 • Lagar och paragrafer
 • Avslutande valfritt kunskapsprov

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till spolbilsoperatörer som spolar markförlagda spill- och dagvattenledningar, men också till ledningsägare, kommuner, bostadsbolag och bostadsföreningar (beställarsidan).

Förkunskaper

Det är en fördel - men inget krav - om du som deltagare tidigare har spolat ledningar alternativt varit beställare av tjänster inom området.

Kurstillfällen

Säker och effektiv rensning av avloppsledningar

2 dagar

fr. 11 200 kr

exkl. moms

 • 25-26 nov

  Stockholm

  Platser kvar