Anläggning

Ledningsbygge VA-mark

Lär dig vilka tekniska bestämmelser som styr ledningsbygget vid arbete med VA-mark!

Boka kurs

Kursnr. 9625

fr. 13 900 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Idag upphandlas nybyggnad, ombyggnad och renoveringar av VA-ledningar i hård konkurrens. Tydliga och verifierbara krav är viktiga för beställare och entreprenörer. Med den här kursen får du grundliga kunskaper om vad som gäller.

AMA anläggning och publikationer från Svenskt Vatten är viktiga dokument. Kraven på arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet är höga. Både projektörer, kalkylerare och inte minst arbetsledare måste förstå och kunna kontrollera de tekniska kraven.

Kursen ger dig de bästa förutsättningarna för att kunna förstå vad som efterfrågas, planera produktionen och beställa varor och tjänster. Du lär dig förutsättningar för markprojekt i tidiga skeden, samt att tolka och sammanfatta information från rapporter (geotekniska, hydrogeologiska m.fl.) och föreslå lösningar vid projektering och vid utförande.

Du lär dig

 • Teknisk beskrivning i anslutning till AMA Anläggning inom området
 • Svenskt vattens publikationer inom området
 • Krav i förfrågningsunderlag och i kontrakt

Passar dig som är

 • Arbetsledare
 • Projektör
 • Kalkylerare

Innehåll

 • Projektledarrollen
 • Vanliga brister och skadeorsaker på ledningsnätet
 • Kvalitetsstyrning i ett anläggningsarbete.
 • Planering av uppdrag och arbete
 • Jordartskännedom
 • Säkert schaktarbete
 • Kontroll och övervakning av schakter
 • VA-system, komponenter och materialkunskap
 • Rörläggning och fogning
 • Läggningsanvisningar
 • Teknisk beskrivning
 • Renoveringsmetoder
 • Kontroll och provning av Tryckledningar
 • Kontroll av självfallsledningar
 • Fältprovningsprotokoll
 • Provtagning av vattenkvaliteten
 • Relationshandlingar
 • Slutdokumentation och slutbesiktning

Målgrupp

En kurs för dig som är arbetsledare, projektör, entreprenadingenjör, KMA-samordnare, kalkylerare eller beställare av infrastrukturarbeten och behöver mer kunskap om vilka tekniska bestämmelser som styr ledningsbygget vid arbete med VA-mark.

Förkunskaper

Erfarenheter från branschen och anläggningsarbeten.

Citat från tidigare deltagare

Mycket intressant och lärorik kurs!

Kurstillfällen

Ledningsbygge VA-mark

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Relaterade kurser