Varför onlinekurs?

Varför onlinekurs?

Vi skapar utbildningar i ämnen som är stora och efterfrågade. Vi tittar på befintliga kurser och arbetar sedan om innehåll och koncept för att skapa mer nytta för dig som kund. Genom att kombinera digitalt lärande med personligt stöd får vi utbildningar som leder till ett större lärande

SIFUs samtliga onlinekurser


Fördelarna med en onlinekurs är många:

 • Effektivt innehåll 
  Vid konvertering från klassrum till digitalt sparar vi minst 50% kurstid på alla delar.
 • Utvecklad pedagogik 
  Kurserna är byggda från grunden för att alltid ge dig relevant information
  efter en röd tråd som gör det enkelt att ta till sig innehållet.
 • Enkelt att repetera
  Kurserna är nedbrutna i små delar så att du enkelt kan navigera runt och
  även repetera innehållet. Detta leder till ett ökat lärande.
 • Kontakt med läraren
  Kursen är designad för att maximera den individuella kontakten mellan dig
  som deltagare och läraren.
 • Flexibilitet 
  Kursportalen och mobilappen ger dig få begränsningar vid tid och plats. Du undviker resor, övernattningar och minska jobbfrånvaron och kan studera när och var du vill.
 • Kostnadseffektivt
  Genom att digitalisera de teoretiska momenten i kursen kan vi koncentrera
  lärarens tid där den ger mest och samtidigt spara pengar åt dig som kund.

Anpassade utbildningslösningar
Vi har även möjlighet att skräddarsy utbildningar för just er verksamhet och era förutsättningar. Då är vi navet och tillsammans med er utvecklar vi en utbildning som ger er mer. Vi delar på risken och skapar förutsättningar tillsammans.

Vi skapar ett koncept som kan genomföras med era egna resurser utan att medarbetare behöver vika hela dagar åt att undervisa – det vill säga interna utbildare på ett nytt sätt.

Den bästa tekniken
Vi erbjuder en av marknadens mest innovativa och kompetenta utbildningsplattformar, där fokus ligger på kommunikation mellan kursdeltagare och lärare. Plattformen är kompatibel med alla lärandeformer och format, så som video, webinarier, e-learning, inlämningsuppgifter, prov och workshops.