Ekonomi

Ekonomi för icke-ekonomer | Grunderna - Online

| Grunderna 

Boka kurs

Kursnr. 11151

Valfritt

fr. 4 500 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Den här kursen ger dig en grund i de företagsekonomiska begreppen, vad ett företag är och vilka företagsformer som finns i Sverige. Du får också en helhetsbild av det ständigt pågående arbetet med ekonomi i en verksamhet. Kursen är till stor del filmbaserad – du går kursavsnitten när det passar dig och har tillgång till kursen under ett år. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

När du har gått kursen:

  • Har du koll på hur du använder begreppen så du kan prata ekonomi både med ekonomer och med övriga i din verksamhet.
  • Du har en bild av hur ekonomi påverkar allt i din verksamhet, och kan vara mer aktiv i ditt dagliga arbete med ekonomi.

Målgrupp

Alla med behov av att kunna förstå, styra, skapa och kommunicera ekonomi.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

Ekonomi för icke-ekonomer | Grunderna - Online

Valfritt

fr. 4 500 kr

exkl. moms

  • Valfritt 2023 -2024

    Lärarledd online - starta direkt

    Platser kvar

Kursledare

Suzanne Rehnlund

Vår kursledare Suzanne är civilekonom och är en mycket uppskattad föreläsare och pedagog. Suzanne svarar på dina frågor och ger dig handledning i ditt ekonomiska arbete. Du kan dessutom få konkreta råd under kursens gång och diskutera uppgifter med övriga deltagare i diskussionsforumet som finns i kursverktyget. Det är även Suzanne som producerat den här kursen för oss.