Ekonomi

Ekonomi för icke-ekonomer | Grunderna - Online

| Grunderna 

Boka kurs

Kursnr. 11151

Valfritt

fr. 3 990 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Den här kursen ger dig en grund i de företagsekonomiska begreppen, vad ett företag är och vilka företagsformer som finns i Sverige. Du får också en helhetsbild av det ständigt pågående arbetet med ekonomi i en verksamhet. Kursen är till stor del filmbaserad och vissa avsnitt går därför bra att lyssna till. Du går kursavsnitten när det passar dig och har tillgång till kursen under sex månader. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

När du har gått kursen:

  • Har du koll på hur du använder begreppen så du kan prata ekonomi både med ekonomer och med övriga i din verksamhet.
  • Du har en bild av hur ekonomi påverkar allt i din verksamhet, och kan vara mer aktiv i ditt dagliga arbete med ekonomi.

Målgrupp

Alla med behov av att kunna förstå, styra, skapa och kommunicera ekonomi.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

Ekonomi för icke-ekonomer | Grunderna - Online

Valfritt

fr. 3 990 kr

exkl. moms

  • Valfritt 2022 -2023

    Lärarledd online

    Platser kvar

Kursledare

Suzanne Rehnlund

Vår kursledare Suzanne är civilekonom och är en mycket uppskattad föreläsare och pedagog. Suzanne svarar på dina frågor och ger dig handledning i ditt ekonomiska arbete. Du kan dessutom få konkreta råd under kursens gång och diskutera uppgifter med övriga deltagare i diskussionsforumet som finns i kursverktyget. Det är även Suzanne som producerat den här kursen för oss.