Ekonomi

Ekonomi för icke-ekonomer | Kalkyler - Online

| Kalkyler

Boka kurs

Kursnr. 11152

Valfritt

fr. 4 500 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Den här kursen innehåller kalkyler för kortsiktig lönsamhetsbedömning och långsiktig kapitalbindning. Du får också arbeta med självkostnadskalkyler för att säkerställa att alla verksamhetens kostnader är med i kostnadsbilden för varje produkt/aktivitet/projekt/timme/kvadratmeter - varje enhet av det din verksamhet åstadkommer. Du får även se hur du kan tänka och räkna om verksamheten någon period har ledig kapacitet. Kursen är till stor del filmbaserad – du går kursavsnitten när det passar dig och har tillgång till kursen under ett år.

För att få bäst nytta av utbildningen bör du gått ekonomi för icke-ekonomer grunderna.

Innehåll

När du har gått kursen:

  • Kan du räkna på kortsiktiga aktiviteter för att snabbt få fram krav för lönsamhet.
  • Du kommer kunna göra investeringsbedömningar med hänsyn tagen till företagets krav på förräntning.
  • Se till att priset blir rätt med hjälp av total kostnadsfördelning i form av självkostnadskalkyl.
  • Du blir helt enkelt vassare på att räkna rätt och få fram bra beslutsunderlag.

 

Fler ekonomikurser online

Målgrupp

Alla med behov av att kunna förstå, styra, skapa och kommunicera ekonomi.

Online – så går det till

Efter din kursanmälan så får du ett separat mail med inbjudan direkt till kursportalen. Där finns all information du behöver för att komma i gång.

Du har därefter tillgång till utbildningen i 1 år. Du gör allt i din egen takt, på datorn, mobilen eller surfplattan. Även om kursen är förinspelad kan du ställa frågor om ämnet till kursledaren. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Förkunskaper

Du bör ha gått ekonomi för icke-ekonomer grunderna, eller ha någon form av erfarenhet av ekonomi innan du går denna kurs.

Kurstillfällen

Ekonomi för icke-ekonomer | Kalkyler - Online

Valfritt

fr. 4 500 kr

exkl. moms

  • Valfritt 2024 -2025

    Lärarledd online - starta direkt

    Platser kvar

Kursledare

Suzanne Rehnlund

Vår kursledare Suzanne är civilekonom och är en mycket uppskattad föreläsare och pedagog. Suzanne svarar på dina frågor och ger dig handledning i ditt ekonomiska arbete. Du kan dessutom få konkreta råd under kursens gång och diskutera uppgifter med övriga deltagare i diskussionsforumet som finns i kursverktyget. Det är även Suzanne som producerat den här kursen för oss.