Daglig verksamhet påverkades mest av pandemin

Daglig verksamhet påverkades mest av pandemin

Nedstängningar och anpassningar har krävts på grund av Covid-19, med isolering och minskade sociala kontakter som följd. Men, trots allt, har man även fått vissa positiva erfarenheter och lärdomar inför framtiden.

Kommunerna och de dagliga verksamheterna har fått lov att ta till olika åtgärder för att begränsa smittspridningen under pandemin. Den dagliga verksamheten har, enligt en rapport från Socialstyrelsen*, påverkats i störst omfattning jämfört med övriga insatser enligt LSS.
Omkring en tredjedel av kommunerna ställde in den dagliga verksamheten helt och hållet. Andra drog ner på verksamheten eller ställde om till digitala aktiviteter eller flyttade utomhus. För många har nedstängningen av dagliga verksamheter ytterligare ökat isoleringen hos dessa personer, som redan före pandemin ofta hade begränsade sociala kontakter. Anhöriga har fått ställa upp i högre grad, ibland med konsekvenser för både hälsa och ekonomi. 
Men det finns även rapporter om de som på så sätt funnit nya intressen eller mått bättre av distansverksamheten, som för dem inneburit en lugnare miljö med färre stressfaktorer.

Flera positiva lärdomar har dragits av de anpassningar och förändringar man behövt göra. Vissa verksamheter planerar att fortsätta att arbeta enligt anpassningarna från pandemin, till exempel 
• Fler smågrupper i daglig verksamhet, istället för större grupper.
• Digitala möten och träffar som komplement till fysiska.
• Fler utomhusaktiviteter, varav många är hälsofrämjande

Hur går vi vidare efter pandemin?
konferensen Daglig verksamhet ligger fokus på framtiden.
Vi avsätter också tid för frågeställningar och diskussion om lärdomar och erfarenheter hos er deltagare.


Annika Meinhardt, föreläsare och moderator på konferensen Daglig verksamhet, kommenterar Socialstyrelsens rapport:

Pandemin i sin helhet har medfört förödande konsekvenser för många människor på olika plan. För vår målgrupp som vi möter i våra dagliga verksamheter har det inte varit något undantag, snarare tvärtom. Att bryta rutiner i form av inställda aktiviteter, i vissa fall helt stängda verksamheter och dessutom  mötet med medarbetare i skyddsutrustning har medfört allvarliga konsekvenser för många.  Förvirring, osäkerhet och social isolering är några de negativa följderna. Kris blir samtidigt uppfinningarnas moder. Vi tänker nytt och anpassar oss efter nya förutsättningar. Digitala möten är troligtvis här för att stanna, vilket är en fantastisk möjlighet för att inte bli helt isolerad. Vi har upptäckt nya resurser och nya intressen hos våra deltagare. Möten utomhus i friska miljöer har gjort att samhället på många sätt blivit en mera naturlig del av våra deltagares liv. Effektivare användning av både tid och lokaler är ytterligare exempel på positiva effekter.

Låt oss prata vidare om våra erfarenheter på konferensen. Har vi upptäckt nya positiva saker som är här för att stanna och som vi alla kan få tillgång till?

 

Varmt välkommen!


*COVID-19:S KONSEKVENSER FÖR PERSONER MED INSATSER ENLIGT LSS SOCIALSTYRELSEN, augusti, 2021-8-7520