Entreprenadjuridik

ABK 09 konsulträtt | Online

Lär dig premisserna kring avtalsrätt och regler kring redan skrivet avtal

Boka kurs

Kursnr. 11190

Valfritt

fr. 4 500 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Ett väl utformat konsultavtal är en grund för att en entreprenad ska fortlöpa smärtfritt. Bristfälliga avtal kan leda till utdragna konflikter och rättsprocesser som är kostsamma både i tid och pengar för alla inblandade parter.

Denna kurs i ABK 09 tar dig igenom vad som är viktigt att tänka på före, under och efter ett uppdrag. Du kommer lära dig hur ABK 09 tillämpas och hur du använder ABK 09 för att skriva avtal. Kursinnehållet presenteras i en serie av filmer, texter och övningar. För att bli godkänd i kursen gör du ett prov. Du kan göra provet flera gånger och är du osäker kan du alltid gå tillbaka och repetera avsnitten igen. Du har tillgång till kursen i ett helt år.

Du lär dig

 • Hur ABK 09 tillämpas och vad som regleras
 • Hur du använder ABK 09 till att skriva avtal
 • Vad som är viktigt att tänka på i samband med samt före, under och efter ett uppdrag

Passar dig som

 • Hanterar konsulttjänster

Innehåll

 • Vem är konsult?
 • Konsultens förtroendeställning
 • ABK 09
 • Olika uppdragsformer
 • Omfattning och ersättning
 • Omsorg och god yrkessed
 • Krav på skriftlighet
 • Ändringar av uppdraget
 • Justerad ersättning på grund av ändrade förutsättningar
 • Byte av väsentlig personal
 • Ansvar
 • Ansvarsförsäkring
 • Skyldighet att rätta fel
 • Avbeställt eller slutfört uppdrag
 • Preskription av fordran
 • Friskrivning
 • Nyttjanderätten
 • Tvistelösningsformer

Målgrupp

Konsulter, entreprenörer, byggledare, besiktningsmän, kontrollansvariga, anbudssamordnare, arkitekter, upphandlare, inköpare, projektörer, konstruktörer, projekteringsledare, projektledare, projektingenjörer, handläggare, gruppchefer, uppdragsledare, sektionschefer, brandingenjörer med flera.

Kort om kursen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Citat från tidigare deltagare

Tydligt och bra strukturerat

Bra att varva teori och frågor

Kursledare

Robert Nylinder föreläsare SIFU

Robert Nylinder

Robert Nylinder är advokat och har arbetat med entreprenadrätt och konsulträtt i över 15 år. Han arbetar med tekniska och juridiska frågor som hänger ihop med anläggningsprojekt eller byggprojekt.

Online – Så går det till

Efter din kursanmälan så får du ett separat mail med inbjudan direkt till kursportalen. Du har därefter tillgång till utbildningen i 1 år. Du gör allt i din egen takt, på datorn, mobilen eller surfplatta.

Kurstillfällen

ABK 09 konsulträtt | Online

Valfritt

fr. 4 500 kr

exkl. moms

 • Valfritt 2024 -2025

  Online - Starta direkt

  Platser kvar