Hälsa, vård och omsorg

Sexuell hälsa

5-6 december 2023 på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 i Stockholm eller på distans

En konferens om bemötande, samtalsmetoder och behandling

Boka kurs

Kursnr. 432000

2 dagar

fr. 6 950 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Sexuell hälsa kan i många fall vara ett svårt och tabubelagt ämne att prata om med sina patienter/klienter. Men det är ett område där det finns många frågor och många som behöver stöd och råd.

Den uppskattade konferensen Sexuell hälsa är tillbaka med ett nytt aktuellt program. För sjunde året i rad samlar vi folk från stora delar av landet och djupdyker i området sexuell hälsa. Under två dagar varvar vi forskning med lyckade metoder och konkreta tips på hur du kan bli en bättre rådgivare samt hur du kan tala om sex och sexualitet med dina patienter/klienter på ett professionellt sätt. Du kommer bland annat få lyssna till föreläsningar om lustproblematik, samlagssmärta, hur du pratar med unga samt ett pass som lyfter psykisk ohälsa och kopplingen till sexuell hälsa eller sexuell dysfunktion.

Missa inte chansen att lyssna på och ställa frågor till erfarna experter samt utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma inom sexuell hälsa.

Välj själv om du deltar på plats i Stockholm eller på distans. 

Varmt välkommen!

Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >>

Varmt välkommen!

sexuell hälsa 2022

Konferensen fick 4,54 av 5 i helhetsbetyg vid senaste tillfället.

På programmet

 • Hur kan vi förstå och behandla sexuell lustproblematik?
 • Psykisk ohälsa och kopplingen till sexuell ohälsa
 • Män, sexualitet och vanliga sexuella problem
 • Att bemöta personer utsatta för sexuellt våld
 • Rasism och sexuell hälsa
 • Samlagssmärta genom livet

Läs intervjuer med tidigare föreläsare på konferensen:

Annie Boroian. Bredda dina perspektiv kring rasism och sexuell hälsa. Läs intervjun med Annie här >>

Malin Drevstam. Det går inte att stressa en blomma att slå ut – på samma sätt är det med sexlust. Läs intervjun med henne här >> 

Tanja Suhinina, om bristande lust och andra frågor kring lustproblematik. Läs intervjun med Tanja här >>

Iréne Lainio, delar med sig av sina erfarenheter kring psykoterapeutiskt arbete och stödjande i parrelationer med sexuell problematik. Ta del av hennes tankar och erfarenheter här >>

Fox Foxhage, ta del av hans tankar kring normer och inkludering, vilket även var vad hans  talarpass handlade om. Läs intervjun med Fox här >>

Kalle Norwald höll en föreläsning om affektfokuserad psykoterapi och olika samtalstekniker. Läs intervjun med Kalle om att känna sexualitet, istället för att tänka den >>

Hanna Byström talade under förra årets konferens om hur Coronapandemin påverkat vår sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Läs intervjun med Hanna här >>

Målgrupp

Konferensen vänder sig bland annat till barnmorskor, kuratorer och andra som arbetar med sexuell hälsa på ett eller annat sätt.

Program

Tisdag 5 december 2023

 • 9:00 - Registrering med kaffe och smörgås. Inloggning till konferensen för deltagare på distans.

 • 9:30 - Moderator Kalle Norwald inleder konferensen

  Kalle är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog. Hans huvudsakliga arbetslivserfarenhet kommer från hälso- & sjukvården men han har även arbetat inom kommunala verksamheter och i privat regi. Idag jobbar han på egen mottagning i Stockholm med psykoterapi, handledning och utbildning. Han är även författare till böckerna "Att undervisa i sexualitet, samtycke & relationer" (Gothia) samt "Tack, Förlåt & Skyll dig själv" (Bazar) och är flitigt anlitad i media när det kommer till spörsmål om sexualitet och relationer. Under dagarna är det Kalle som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 9:40 – 11:10 - Lust och Olust – hur kan vi förstå och behandla sexuell lustproblematik?

  Den vanligaste men också mest komplexa formen av sexuell dysfunktion är lustproblematik. 

  Hur kan du förstå och hjälpa individer som upplever lustproblematik och vilka vanliga bakomliggande faktorer påverkar sexlusten?

  • Vanliga orsaker till bristande eller nedsatt sexlust
  • Pedagogiska modeller för att förklara sexuell respons
  • Vanliga konsekvenser vid lustproblematik 
  • Exempel på anamnes, interventioner och övningar för att komma till rätta med lustproblematik
  Malin Drevstam, socionom, leg. psykoterapeut och sexolog
  Malin Drevstam, socionom, leg. psykoterapeut och sexolog

  Malin har sedan början av 2000-talet arbetat med behandling av sexuella problem hos individer och par, både inom vården (regionen) och på sin privata mottagning. Hon undervisar i sexologiska ämnen på högskolor, universitet och institut samt är författare till flera böcker inom sexologisk behandling, bland annat böckerna ”Lust och olust - om sex, närhet och anknytning (2019)” och ”Män och sex - om lust, funktion och relation (sep 2023)”.

 • 11:10 – 11:30 - Kaffepaus

 • 11:30 – 12:30 - Män, sexualitet och vanliga sexuella problem

  På senare år har mäns sexualitet belysts av media ur olika perspektiv. Sexuell frustration belyses allt oftare med begrepp som incels och sexlöshet samtidigt som reklam för mirakelmedel som ska öka den sexuella förmågan ökar.

  Vad behöver män för att känna sig tryggare i sin sexualitet och för att få de upplevelser av sex och närhet de önskar samtidigt som de är lyhörda som partners? Vilken roll spelar skam, självkritik och kunskap om den sexuella responsen för mäns upplevelse av sin sexuella förmåga?

  • Vad vet vi om mäns upplevda sexuella hälsa?
  • Vilken typ av sexuella problem söker män för?
  • Hur söker män hjälp för sexuella problem?
  • Olika sätt att prata om sexuella problem med män
  • Exempel på generella och specifika interventioner i behandling för sexuella problem hos män
  Malin Drevstam, socionom, leg. psykoterapeut och sexolog
  Malin Drevstam, socionom, leg. psykoterapeut och sexolog
 • 12:30 – 13:30 - Lunch

 • 13:30 – 14:30 - Att prata med unga om sexuell hälsa – vad är viktigt att tänka på?

  Vi är många som jobbar med och för ungas sexuella hälsa, men vad behöver vi som professionella ta hänsyn till i mötet med unga?

  Under detta pass kommer du få ta del av aktuell forskning kring ungas sexuella hälsa, få metoder för att öppna upp för sexologiska samtal samt att vi kommer belysa frågan om hur våra egna erfarenheter, känslor och uppfattningar om sex påverkar oss i samtalen med unga.

  • Hur skiljer sig ungas sexuella hälsa från vuxnas?
  • Hur kan vi prata inkluderande och normmedvetet med unga om sexualitet och relationer?
  • Hur kan vi medvetandegöra och analysera våra egna, personliga värderingar och attityders påverkan i vårt kliniska arbete?
  Hanna Byström, auktoriserad sexolog (NACS), socionom, leg. Hälso- och sjukvårdskurator
  Hanna Byström, auktoriserad sexolog (NACS), socionom, leg. Hälso- och sjukvårdskurator

  Hanna har länge arbetat med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och i synnerhet med ungdomars sexuella hälsa. Hon har bland annat arbetat på ungdomsmottagning, i Ligga med P3, inom elevhälsan, med Ung Cancer och på RFSU. Hon är ordförande i Svensk förening för sexologi och jobbar idag på en ungdomsmottagning.

 • 14:30 – 15:00 - Eftermiddagsfika

 • 15:00 – 16:00 - Att arbeta med par med sexuell problematik

  De flesta sexuella svårigheter uppstår i någon form av relation, samtidigt påverkas relationer av hur sexualiteten fungerar. Hur kan detta förstås och på vilka sätt kan vi hjälpa par att bli bättre på att kommunicera kring lust och sex?

  • Kopplingen mellan kommunikationsproblem och sexuell problematik
  • Så får du dina patienter/klienter att kommunicera med varandra kring lust och sex
  • Vanligt förekommande relationsmönster
  Erik Nyman, socionom, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi, familjerådgivare och sexolog
  Erik Nyman, socionom, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi, familjerådgivare och sexolog

  Erik arbetar idag som familjerådgivare och sexolog, han har mångårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete inom främst ungdomsmottagning och familjerådgivning.

 • 16:00 - Konferensens första dag avslutas

 • 16:10 - Mingel

Onsdag 6 december 2023

 • 08:30 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 08:35 – 09:35 - Samlagssmärta genom livet

  Samlagssmärta förekommer i alla åldrar hos kvinnor som är sexuellt aktiva. Orsakerna varierar i olika åldrar där provocerad vulvodyni och endometrios är vanligast hos den yngre kvinnan medans hormonförändringar och biverkningar av olika former av behandlingar är vanligare hos den äldre kvinnan. Att ha god kunskap om problematiken är en förutsättning för att kunna hjälpa de som drabbas.

  • Hur närmar vi oss problematiken?
  • Hur kommunicerar vi med patienterna? vågar vi fråga?
  • Bakomliggande orsaker till samlagssmärta i olika åldrar
  • Tips på utredning och behandling
  Nina Bohm-Starke, docent, överläkare, kvinnokliniken Danderyds sjukhus
  Nina Bohm-Starke, docent, överläkare, kvinnokliniken Danderyds sjukhus

  Nina har arbetat som gynekolog med patienter med samlagssmärtor under större delen av sitt professionella liv. Hon har även byggt upp vulvamottagningen på Danderyds sjukhus, som startade 2000 samt att hon genomfört omfattande forskning om provocerad vulvodyni och recidiverande svampinfektioner.

 • 09:35 – 10:00 - Förmiddagsfika

 • 10:00 – 11:30 - Psykisk ohälsa och kopplingen till sexuell ohälsa eller sexuell dysfunktion

  Sexualiteten är en viktig del av individens totala fysiska och psykiska välbefinnande. En vanlig orsak till sexuell dysfunktion är psykisk ohälsa. För att kunna hjälpa sina patienter/klienter är det viktigt att identifiera vad problemen består i och vad som orsakar dem. Vilka är de vanligaste problemen och hur påverkar det individens vardag? Hur tar du upp känsliga frågor med dina patienter/klienter?

  Detta och mycket mer får du svar på under denna föreläsning där Maria kommer gå djupare in på ämnet. 

  • Sexualanamnes, patientmöte och terminologi
  • Individens mentala och sexuella hälsa
  • Relation, relationsproblem och annat som kan påverka
  Maria Markevind, leg. läkare, psykiater, klinisk sexolog, ONE LIFETIME Läkarmottagning
  Maria Markevind, leg. läkare, psykiater, klinisk sexolog, ONE LIFETIME Läkarmottagning

  Maria har lång erfarenhet från vården där hon har arbetat som psykiater och klinisk sexolog i 23 år. I sitt arbete har hon subspecialiserat sig på depression och sexuell dysfunktion, både inom forskning och kliniskt arbete.

 • 11:30 – 12:30 - Lunch

 • 12:30 – 14:00 - Att bemöta personer utsatta för sexuellt våld

  Under detta pass kommer vi ha fokus på vad som är viktigt för dig att tänka på när det kommer till bemötande av personer som blivit utsatta för sexuellt våld. Vi går igenom vanliga reaktioner, försvårade känslor och konsekvenser för den utsatta personen samt att du får tips på hur du kan bemöta patienterna/klienterna på ett empatiskt och respektfullt sätt. Under passet får du även kunskap om anhörigas roll i bearbetningsprocessen och hur de kan vara till hjälp i återhämtningen för den utsatta.

  • Reaktioner och konsekvenser av utsatthet för sexuellt våld
  • Anhörigas roll i bearbetningsprocessen
  • Hur kan vi bemöta och hjälpa personer utsatta för sexuellt våld?
  Julia Engström, kurator och samordnare för barn- och anhörigstöd, Storasyster
  Julia Engström, kurator och samordnare för barn- och anhörigstöd, Storasyster

  Storasyster är en stödorganisation som erbjuder stöd till de som blivit utsatta för olika typer av sexuellt våld och deras anhöriga. Julia har arbetat med personer utsatta för sexuellt våld sedan 2013. Sedan 2022 arbetar hon mestadels med tonåringar som blivit utsatta samt deras anhöriga.

 • 14:00 – 14:30 - Eftermiddagsfika

 • 14:30 – 16:00 - Rasism och sexuell hälsa - varför är kunskap om rasism viktigt?

  Rasism påverkar människor i alla olika livssituationer, inte minst när det kommer till sexualitet och relationer. Under detta pass får du en introduktion till vad rasism är och hur det påverkar människors sexuella hälsa på olika sätt. Vi går bland annat igenom varför det är viktigt att ha med sig kunskapen om rasism in i mötet med patienterna/klienterna och belyser hur viktig det är att ha kunskap om rasism för att kunna arbeta norminkluderande.

  • Grundläggande kunskap om rasism
  • Rasismens påverkan på sexualitet och relationer
  • Bemötande och vad det innebär att arbeta antirasistiskt

  Annie Boroian, socionom, kurator på Sollentuna ungdomsmottagning och konsult inom antirasistiskt arbete
  Annie Boroian, socionom, kurator på Sollentuna ungdomsmottagning och konsult inom antirasistiskt arbete

  Annie har under lång tid arbetat med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på olika sätt. Hon har bland annat arbetat som sexualupplysare på RFSU men även kliniskt på ungdomsmottagning. Hon har de senaste åren arbetat med att sprida kunskap om rasism - med särskilt fokus på SRHR-frågor. Hon har varit med och utvecklat det antirasistiska arbetet inom RFSU och gör det nu även inom ungdomsmottagningsområdet.

 • 16:00 - Kalle Norwald sammanfattar dagarna och konferensen avslutas

Sagt om konferensen

Ni lyckades hitta precis rätt nivå och mix på konferensen, det är svårare än man tror till denna målgrupp.

En av de bästa föreläsningsdagar jag varit på!

Riktigt bra föreläsare. För oss som deltog på distans var det också väldigt lyxigt med så välfungerande teknik. Mycket bra arrangerat alltihop!

Rekommenderar till andra, bra, intressant och kul med konferens i sexuell hälsa.

Boka

Sexuell hälsa

2 dagar

fr. 6 950 kr

exkl. moms

 • 5-6 dec 2023

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 27 oktober: 6 950 kr

Från och med 28 oktober: 7 950 kr 

 

Pris för matpaket på 790 kr tillkommer för deltagare på plats.

På plats eller på distans

Vad passar dig bäst?

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls på 7A Odenplan på Norrtullsgatan 6, centralt i Stockholm.

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!
Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.
Varmt välkommen!