Hälsa, vård och omsorg

Sexuell hälsa

6-7 december 2022 på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 i Stockholm eller på distans

En konferens om bemötande, samtalsmetoder och behandling

Boka kurs

Kursnr. 432000

2 dagar

fr. 6 180 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Den uppskattade konferensen Sexuell hälsa är tillbaka med ett nytt och aktuellt program.

Sexuell hälsa kan i många fall vara ett svårt och tabubelagt ämne att prata om med patienter/klienter. Men det är ett område där det finns många frågor och många som behöver stöd och råd.

För sjätte året i rad samlar vi folk från stora delar av landet och djupdyker i området sexuell hälsa. Under två dagar varvar vi forskning med lyckade metoder och konkreta tips på hur du kan bli en bättre rådgivare samt hur du talar om sex och sexualitet med dina patienter/klienter på ett professionellt sätt. Du kommer bland annat få lyssna till föreläsningar om lustproblematik, andrologi och parrelationer med sexuell problematik samt få tips på hur du kan bemöta personer med sexuella erfarenheter som bryter mot normerna eller personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Vi är glada att vi även i år kan välkomna Kalle Norwald som moderator på årets konferens. Kalle är socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog. På konferensen kommer han även att föreläsa på ämnet Sexuell hälsa vid nedstämdhet.


Missa inte chansen att lyssna på och ställa frågor till erfarna experter samt utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma inom sexuell hälsa.

Varmt välkommen!

sexuell hälsa 2022

Konferensen fick 4,4/5 i helhetsbetyg förra året.

På programmet

 • Lustproblematik – så kan du genom rätt rådgivning hjälpa patienterna
 • Sexuell hälsa vid nedstämdhet – varför och hur?
 • Normfällor i samtalet om sex – så bemöter du personer på ett inkluderande sätt
 • Lär dig mer om mäns sexuella frågor och vanligt förekommande problem
 • Hur kan du jobba psykoterapeutiskt och stödjande i parrelationer med sexuell problematik?
 • Fysioterapeutisk och sexologisk behandling vid vulvasmärta

Läs intervjuer med årets och förra årets föreläsare:

Iréne Lainio, en av talarna på årets konferens, delar med sig av sina erfarenheter kring psykoterapeutiskt arbete och stödjande i parrelationer med sexuell problematik. Ta del av hennes tankar och erfarenheter här >>

Fox Foxhage deltar som talare på årets konferens - här kan du ta del av hans tankar kring normer och inkludering, vilket även är det han kommer att fördjupa sig inom under sitt talarpass. Läs intervjun med Fox här >>

Kalle Norwald höll under 2021 års konferens en föreläsning om affektfokuserad psykoterapi och olika samtalstekniker. Läs intervjun med Kalle om att känna sexualitet, istället för att tänka den >>

Hanna Byström talade under förra årets konferens om hur Coronapandemin påverkat vår sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Läs intervjun med Hanna här >>

Målgrupp

Konferensen vänder sig bland annat till barnmorskor, kuratorer och andra som arbetar med sexuell hälsa på ett eller annat sätt.

Program

Tisdag 6 december

 • 9:00 - Registrering med kaffe och smörgås

  Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 9:30 - Moderator Kalle Norwald inleder konferensen

  Kalle har erfarenhet av att arbeta inom kommunala verksamheter och regionsdriven vård. Idag har han en egen mottagning och tar emot individer, par och flersamma för sexologisk psykoterapi och rådgivning samt undervisning i sexologiska spörsmål. Han deltar regelbundet i mediala sammanhang där han svarar på sexologiska frågor, bland annat i egna podcasten "Hur är det med sexlivet?". Under dagarna är det Kalle som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 9:40 – 11:10 - Lustproblematik – så kan du genom rätt rådgivning hjälpa patienterna

  Att sakna sexlust är en av de vanligaste orsakerna till missnöje med sexlivet. Ofta är orsakerna bakom låg sexlust komplexa och det kan vara svårt som behandlare att veta vad man ska fokusera på i de enskilda fallen, och om lustproblematik finns i en relation blir ofta komplexiteten ännu större.

  • Vilka är vanligt förekommande orsaker till bristande lust?
  • Lyckade verktyg och hjälpmedel för att återfå lusten
  • Vanliga fallgropar i behandlingar som rör sexlusten
  • Verktyg till samtalet med patienten 
  Tanja Suhinina, Leg. psykolog och sexolog, Eros & Psyke
  Tanja Suhinina, Leg. psykolog och sexolog, Eros & Psyke

  Tanja är i grunden psykolog men har utöver det en masterexamen i sexologi – ett ämne hon har ett brinnande intresse för. Sedan 2018 driver hon mottagningen Eros & Psyke där hon möter personer med olika sorters sexuell problematik, allt från de svennigaste paren till de queeraste relationsanarkisterna. Utöver terapiarbete är hon även föreläsare och författare, senaste boken ”Varför har man sex?” kom ut i september 2021. (Foto: DanTilert)

 • 11:20 – 12:20 - Fysioterapeutisk och sexologisk behandling vid vulvasmärta

  Vestibulodyni och vaginism är smärttillstånd på ett lite besvärligt ställe, bland annat för att många tycker att det känns svårt och intimt att berätta om sin problematik för hälso- och sjukvården. Därför är det av största vikt att du som behandlare ger ett professionellt omhändertagande och att behandling sätts in snabbt, ju tidigare desto lättare är det att få bukt med problemet.

  • Lokaliserad provocerad vulvodyni och vaginism – definition, symptom och behandling
  • Vad är viktigt att tänka på vid behandling av personer med vulvasmärta?
  • Likheter mellan vulvasmärta och kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos män
  Sofia Rydhög, fysioterapeut och sexolog, Hälsomedicinskt Center
  Sofia Rydhög, fysioterapeut och sexolog, Hälsomedicinskt Center

  Sofia arbetar som sexolog på en mödravårdscentral. Hon har även lång erfarenhet av fysioterapeutiskt arbete på Kvinnokliniken i Malmö samt har arbetat som fysioterapeut med inriktning gynekologi och obstetrik på ungdomsmottagning och vårdcentral. Sofia är utbildad i psykoterapi steg 1 med inriktning KBT.

 • 12:20 – 13:20 - Lunch

 • 13:20 – 14:40 - Hur kan vi arbeta för att skapa förutsättningar för god sexuell hälsa hos äldre?

  Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna och innebär att människor oberoende av ålder har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Men när sexualitet, sexuell hälsa och sexuella rättigheter lyfts är det ofta unga och medelålders personer i fokus och inte äldre. Under denna föreläsning får du mer kunskap kring, och större trygghet i att prata om äldres sexualitet.

  • Sexuell hälsa och rättigheter
  • Hur hjälper du dina patienter/klienter att fokusera mer på lust än förmåga?
  • Att flytta fokus från samlagssex – så kan du hjälpa dina patienter/klienter att se hela kroppens potential
  • Att ställa frågor och prata om sex i din yrkesroll – praktiska tips
  Suzann Larsdotter, auktoriserad sexolog, socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
  Suzann Larsdotter, auktoriserad sexolog, socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

  Suzann driver Sexologibyrån där hon arbetar med utbildningar, terapi och stödsamtal. Hon är ofta anlitad som expert i media och har tillsammans med forskaren Linn Sandberg skrivit en bok om äldre och sexualitet som kommer ut i höst.

 • 14:40 – 15.10 - Eftermiddagsfika

 • 15:10 – 16:40 - Sexuell hälsa vid nedstämdhet – varför och hur?

  Det finns många studier som visar att nedstämdhet och depression har en negativ påverkan på den sexuella hälsan. Samtidigt är det fler personer som söker psykologisk vård och omsorg, så vad händer i rummet när sexologiska frågor kommer upp?

  • Vilka bakomliggande faktorer kan påverka den sexuella hälsan?
  • Hur pratar du som vård- och omsorgspersonal om sexologiska frågor med en klient/patient som lider av depression?
  • Hur påverkar depressivitet sexualiteten?
  Kalle Norwald, socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog
  Kalle Norwald, socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog

  Kalle har erfarenhet av att arbeta inom kommunala verksamheter och regionsdriven vård. Idag har han en egen mottagning och tar emot individer, par och flersamma för sexologisk psykoterapi och rådgivning samt undervisning i sexologiska spörsmål. Han deltar regelbundet i mediala sammanhang där han svarar på sexologiska frågor, bland annat i egna podcasten "Hur är det med sexlivet?".

 • 16:40 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 7 december

 • 9:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 9:05 – 10:05 - Bemötande, omhändertagande och behandling av personer utsatta för sexuella övergrepp

  Det omhändertagande en våldsutsatt patient får av hälso- och sjukvården kan vara avgörande för om hen väljer att berätta om sina upplevelser. Det kan också påverka personens möjligheter att bearbeta de övergrepp hen varit utsatt för. Att du som personal agerar professionellt och empatiskt är därför viktigt.

  Under denna föreläsning får du tips på hur du kan bemöta och arbeta med utsatta personer på bästa sätt. 

  • Att identifiera och möta personer med erfarenheter av sexuellt våld – vad är viktigt att tänka på?
  • Metoder för god behandling av utsatta patienter
  • Hur påverkar ett övergrepp hälsan?
  Lotti Helström, gynekolog, docent och klinisk sexolog, RFSU-kliniken
  Lotti Helström, gynekolog, docent och klinisk sexolog, RFSU-kliniken

  Lotti har tidigare varit överläkare på akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset och har en lång bakgrund av att arbeta med personer utsatta för sexuella övergrepp.

 • 10:05 – 10:30 - Förmiddagskaffe

 • 10:30 – 11:30 - Normfällor i samtalet om sex – så bemöter du personer på ett inkluderande sätt

  Människors sexualitet utmärks av variation. När den tar sig uttryck på ett mindre vanligt sätt kan det ibland kännas svårt att prata professionellt om sex med sina patienter/klienter. Under föreläsningen kommer bland annat följande att diskuteras:

  • Sexualitetens variationer – praktiker, identiteter och preferenser
  • Begränsande och skyddande normer – två olika typer att ta hänsyn till
  • Vad är viktigt för dig som personal inom hälso- och sjukvården att veta?
  • Praktiskt förhållningssätt i professionella möten
  Fox Foxhage, leg. hälso- och sjukvårdskurator och sexolog (MSc), specialistmottagning sexuell hälsa Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset
  Fox Foxhage, leg. hälso- och sjukvårdskurator och sexolog (MSc), specialistmottagning sexuell hälsa Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset

  Fox arbetar som kurator samt är föreläsare inom området sexuell hälsa. Han är socionom, psykoterapeutstudent och har en masterexamen i sexologi. I sin verksamhet har han särskild kompetens i HBTQ-frågor, BDSM-frågor samt normkritik.

 • 11:30 – 12:30 - Lunch

 • 12:30 – 13:30 - Lär dig mer om mäns sexuella frågor och vanligt förekommande problem

  Män har generellt sett kortare förväntad livslängd än kvinnor och någon enkel förklaring till detta finns inte men en kombination av livsstilsfaktorer kan vara en förklaring. Män är ofta mindre benägna att kontakta hälso- och sjukvård vid problem eller sjukdom och detta bidrar till att de får behandling senare, vilket ofta leder till att de blir mer allvarligt sjuka. Att förstå vad som ligger bakom detta är viktigt för att kunna förändra situationen.

  • Vilka problem är vanligt förekommande hos män?
  • Så blir du bättre på att bemöta män och svara på deras frågor om kön, kropp och sexualitet i vårdmötet
  • Erektil problematik och för tidig utlösning – hur kan du hjälpa?
  • Hur kan fertilitetsproblem och erektionsproblem vara kopplat till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar?
  Stefan Arver, docent och överläkare, ANOVA Karolinska Universitetssjukhuset
  Stefan Arver, docent och överläkare, ANOVA Karolinska Universitetssjukhuset
 • 13:40 – 15:40 - Hur kan man jobba psykoterapeutiskt och stödjande i parrelationer med sexuell problematik?

  Har man en i grunden trygg anknytning är det lättare att klara livets olika prövningar, påfrestningar och kriser.

  Lever man i en parrelation där man har svårt att kommunicera med varandra eller, där tillit och lyhördhet är ett problem, kan sex vara ett särskilt svårt ämne att prata om. Under denna föreläsning får du tips på hur du kan hjälpa och stötta par med sexuell problematik.

  • Vikten av anamnes kring individernas sätt att knyta an till den andre
  • Olika sexuella dysfunktioner kopplat till problematiken
  • Hur kan sensualitetsträning vara en del av lösningen?

  Under föreläsningen görs paus för eftermiddagsfika.

  Iréne Lainio, socionom, sexolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, Essinge Psykoterapi AB.
  Iréne Lainio, socionom, sexolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, Essinge Psykoterapi AB.

  Iréne har mångårig erfarenhet av psykoterapi. Hon har tidigare arbetat som psykoterapeut på dåvarande Sexualmedicinskt centrum, nuvarande Anova, där hon bland annat arbetade med par som hade sexuella svårigheter. Nu undervisar hon i anknytning sexuella dysfunktioner och pararbete på Uppsala universitet, Ersta Sköndals systematiska familjeterapiutbildning, Stockholms universitet samt på SAPU. Hon driver också mottagningen Essinge psykoterapi AB, där hon tar emot enskilda patienter, par och familjer.

 • 15:40 - Moderator summerar och avslutar konferensen

Sagt om konferensen

Riktigt bra föreläsare. För oss som deltog på distans var det också väldigt lyxigt med så välfungerande teknik. Mycket bra arrangerat alltihop!

Toppenbra dagar!

Tack för 2 mycket bra, inspirerande, lärorika och informativa dagar. Ser framemot nästa år

Rekommenderar till andra, bra, intressant och kul med konferens i sexuell hälsa.

Boka

Sexuell hälsa

2 dagar

fr. 6 180 kr

exkl. moms

 • 6-7 dec 2022

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 28 oktober: 6680 kr
Från 29 oktober: 7680 kr 

Pris för matpaket på 650 kr tillkommer.

På plats eller på distans

Vad passar dig bäst?

Konferensen livestreamas – välj själv om du vill delta på plats eller på distans!

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls på plats centralt i Stockholm på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8.

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!
Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.
Varmt välkommen!