Från sexuell problematik till att ha det kul tillsammans i det sexuella mötet – psykoterapeutiskt stödjande i praktiken

Från sexuell problematik till att ha det kul tillsammans i det sexuella mötet – psykoterapeutiskt stödjande i praktiken

Iréne Lainio, en av talarna på årets upplaga av konferensen Sexuell hälsa delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring psykoterapeutiskt arbete och hur man kan stötta i parrelationer där det förekommer sexuell problematik.


Iréne arbetar som leg. psykoterapeut och handledare och lärare inom psykoterapi samt är sexolog. Vi är glada att ha fått möjligheten att bjuda in henne som föreläsare på konferensen Sexuell hälsa, som hålls den 6-7 december. Hon kommer att tala om hur man kan jobba psykoterapeutiskt och stödjande i parrelationer med sexuell problematik. Inför konferensen fick vi möjligheten att ställa några frågor till henne. Här kan du ta del av hennes svar:

Hej Iréne,
 
Varför tror du att sex och sexuella problem kan vara ett svårt och jobbigt ämne att prata om i vissa relationer?
Sexualiteten kan vara ett känsligt ämne och många människor upplever stress, press och svårigheter att samtala med varandra kring denna fråga. Det är en del av parrelationen som gör den unik och många gånger finns rädslor kring tillit, och/eller rädsla för att bli övergiven kopplad till problematik som kan finnas i relationen kopplad till sexuella svårigheter.

Hur kan man genom att arbeta psykoterapeutiskt hjälpa sina patienter/klienter?           
Att arbeta med anknytningsbaserad psykoterapi och att upprätta eller att återupprätta ett samtal kring känsliga frågor i parrelationen kan vara ett sätt att fördjupa relationen, öka tillit och att få till en god allians. Många beskriver att de läker tidigare otrygghet och att relationen blir en ny trygg bas att vila i. Dessutom kan detta leda till ett nytt lekområde där man kan ha det kul tillsammans i det sexuella mötet.

Vilken är den vanligast orsaken till sexuell problematik i en relation?       
Många söker hjälp på grund av att man har svårigheter med lust eller det fysiska sexuella fungerandet. Många gånger är man i otakt med varandra, paret har olika mycket lust, man kan uppleva press eller avvisande och man har gått vilse i att nå varandra i det sexuella mötet.

Vilka är dina 3 bästa tips till de som möter par med sexuell problematik i sitt yrke?

- Att våga se bredden och djupet i frågorna kring sexualiteten.
- Att problematiken ofta hänger samman med tillit, lyhördhet och engagemang. Men att ge sig in i samtalet om sexet, vad som pågår eller inte pågår i det fysiska mötet.
- Att våga pröva, aktivera med fysiska övningar i rummet för att få in affekterna i det terapeutiska mötet här och nu.

På konferensen kommer det vara många intressanta talare och pass. Är det något särskilt i programmet som du ser fram emot lite extra?           
Det är flera intressanta talare, är mest ledsen att jag är så uppbokad att jag inte kommer att hinna lyssna så mycket på de andra! Suzann Larsdotter är alltid kul att lyssna på, hög energi och mycket duktig föreläsare. 

 

Tack Iréne för dina svar. Vi ser fram emot att lyssna till dina erfarenheter på konferensen!

Iréne Lainio, socionom, sexolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, Essinge Psykoterapi AB.

Iréne har mångårig erfarenhet av psykoterapi. Hon har tidigare arbetat som psykoterapeut på dåvarande Sexualmedicinskt centrum, nuvarande Anova, där hon bland annat arbetade med par som hade sexuella svårigheter. Nu undervisar hon i anknytning sexuella dysfunktioner och pararbete på Uppsala universitet, Ersta Sköndals systematiska familjeterapiutbildning, Stockholms universitet samt på SAPU. Hon driver också mottagningen Essinge psykoterapi AB, där hon tar emot enskilda patienter, par och familjer.

 

Tillbaka till konferensen Sexuell hälsa >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: