Vad har Corona-pandemin med SRHR att göra?

Vad har Corona-pandemin med SRHR att göra?

Vi på SIFU är glada att återigen hälsa Hanna Byström välkommen som föreläsare på konferensen Sexuell hälsa - den 30 november - 1 december

konferensen Sexuell hälsa kommer Hanna att berätta om hur Corona-pandemin påverkat SRHR. Vi intervjuade Hanna om hennes bild av pandemins påverkan:

 

Det är så många andra frågor som kommit i fokus under pandemin. Hur har SRHR-frågorna i relation till Covid-19 uppmärksammats i media under krisen menar du?

- Det är förstås svårt att ge ett heltäckande svar av vad som uppmärksammas i media kring SRHR och Corona, men överlag skulle jag säga att det har handlat mycket om olika sätt att fortsätta dejta och ha sex på – trots pandemin – och mindre om själva påverkan på personers rättigheter och hälsa. Man har kunnat läsa en hel del om ett ökat användande av dejtingappar, en sensationsartad försäljning av sexleksaker och även att man har sex på nya sätt – läs digitala. Vissa har också rapporterat om en ökad risk för våld i nära relationer.

Är det något som blivit bortglömt, tycker du?

- Eftersom vi jobbar mycket med att uppmärksamma rättighetsperspektivet i SRHR-frågor skulle jag önska att ett större fokus lades på det. När tillgängligheten till vård och samhällsnära tjänster minskar påverkar det våra rättigheter i allmänhet, och i synnerhet för redan marginaliserade grupper.

Var kan du se den största påverkan på SRHR på kort sikt?

- Det ser förstås väldigt olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Men lite kort kan man säga att, i en svensk kontext, finns det till exempel en oro kring en ökning av oönskade graviditeter, (obehandlade) sexuellt överförbara sjukdomar och en ökad risk för våld i nära relationer.

Finns det några grupper i samhället som påverkats mer än andra?

- Ja, det är tyvärr så att vissa grupper som redan innan pandemin hade en sämre tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter, och därmed ofta även sämre sexuell och reproduktiv hälsa, har blivit extra påverkade av Corona. Det handlar bland annat om hbtq-gruppen, personer med migrationserfarenhet, personer som lever i social utsatthet och personer som har sex mot ersättning.

Hur tror du att Corona kommer påverka SRHR framöver och vad blir konsekvenserna på längre sikt?

- Det man ser redan nu, både globalt och nationellt, är att pandemin har lett till färre preventiva SRHR-insatser. Råd-, stöd- och vårdinsatser och även utåtriktat SRHR-arbete har behövt ställas om till digitala möten, eller har ställts in helt och hållet. Vården har behövt göra en omprioritering av resurser som bland annat har påverkat screening för sjukdomar och kötider inom könsbekräftande vård och behandling. Det här påverkar förstås tillgängligheten till SRHR-insatser i samhället i stort och i synnerhet för vissa grupper, vilket kan skapa en (ännu större) ojämlikhet. Det får konsekvenser för både den sexuella och den reproduktiva hälsan, vilket i sin tur också påverkar personers sexuella och reproduktiva rättigheter.

Forskning kring SRHR och Corona visar tydligt på vikten av politiska incitament för att SRHR-frågor ska prioriteras och arbetas vidare med. Jag tror också att vi på sikt kommer att behöva jobba ännu mer med att tillgängliggöra SRHR-insatser för att tillgodose behov av information, vård, stöd och skydd.

Tack för svaren på våra frågor!
Vi hälsar dig och alla deltagare välkomna till konferensen Sexuell hälsa den 30 november - 1 december.

Hanna Byström, konferens, sexuell hälsa, srhr

SRHR och Corona – hur har pandemin påverkat vår sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter? Kort- och långsiktiga effekter av Covid-19 på SRHR

Hanna Byström, socionom, auktoriserad sexolog (NACS) och utvecklingsledare SRHR, Göteborgs Stad