Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

Få fördjupad kunskap om de arbetsmiljöregler som kan beröra en byggarbetsplats. Handfasta råd om hur ansvaret kan organiseras och följas upp.

Boka kurs

Kursnr. 8394

3 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Är du den som samordnar olika entreprenörers arbeten i byggskedet så att den ena inte skapar risker för den andra? Som Bas-U är du ansvarig för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig och uppdaterad samt att organisera skyddsarbetet. Kursen passar dig som har en grundutbildning och behöver bygga på med mer och dokumenterad detaljkunskap om olika regler och dess tillämpning under det praktiska byggskedet.

Efter genomförd kurs kan du certifiera dig som BAS U.

Du lär dig

 • Anpassa arbetsmiljöplanen och organisera arbetsplatsen
 • Göra kontroller på arbetsplatsen utifrån AMP och andra regler
 • Organisera insamlingen av specificerad slutdokumentation
 • Vara orienterad om vilka regler som gäller och hur regelverket styr din roll som BAS U
 • Agera som byggarbetsmiljösamordnare i utförande skedet

Passar dig som är

 • Verka som BAS UProjektledare, arbetsledare, platschef och ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete
 • Byggarbetsmiljösamordnare och vill certifiera dig
 • Verka som BAS U

Innehåll dag ett och två

Kursintroduktion - kort repetition från grundkursen

 • Byggprocessen ur arbetsmiljöperspektiv
 • Ansvarsförhållanden i lag och föreskrift beträffande byggherre och mellan BAS P och BAS U
 • Arbetssjukdomar och arbetsolyckor i branschen
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter

Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3

 • De olika aktörernas roller och arbetsfördelning 

 • Planering och kontroller av byggarbetsplatsen och byggnadsarbetet

 • Anpassning av arbetsmiljöplan

 • Detaljregler och organisation av skyddsarbete

Grundläggande arbetsmiljökunskap

 • Förebyggande av olycksfall
 • Belastningsskador och hur man förebygger dem
 • Ljus och belysning
 • Buller och vibrationer
 • Kemiska hälsorisker och ämnen i byggmaterial
 • Riskbedömning och metoder

Olika föreskrifter och dess betydelse

 • SAM-föreskriften
 • Ergonomiföreskriften
 • Arbetsplatsens utformning
 • Stegar och arbetsbockar, ställningar
 • Asbest
 • Besiktning av lyftanordningar
 • Maskinföreskrifterna av arbetsutrustning

Diskussioner och tillämpningar på

 • Rotarbeten
 • Betongarbeten
 • Anpassning av arbetsmiljöplan
 • Kontroller på arbetsplatsen
 • Byggmötesprotokoll ur arbetsmiljösynpunkt
 • Frågebank inför prov

Att jobba som BAS U

 • Tips till blivande BAS U
 • Praktisk samordning
 • Handlingsplan

Dag tre (denna dag utgår vid distanstillfället*)

 • Certifieringsprov del 1 - Gemensamma delar för BAS P och BAS U (150 min)
 • Certifieringsprov del 2 - Specifik del för BAS U (210 min)

*Läser du kursen på distans tar du själv kontakt med certifieringsorgan, Kiwa eller RISE för att boka provskrivning

Förkunskaper

Erfarenhet från branschen och inte minst från organisering och samordning på byggarbetsplatser. Genomgången grundkurs är inget krav men förutsätts av läraren. Erfarenhet av projektering och allmän planering av byggnads-, anläggnings- och installationsarbete är en extra fördel

Målgrupp

Kommande byggarbetsmiljösamordnare för utförandet som KMA samordnare, platschefer, byggledare och andra entreprenörer med samordningsansvar/uppgifter. Vidare kan byggherrar produktionschefer, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare och Inspektörer på myndigheter uppskatta kursen.

Kursledare

Magnus Brile

Magnus Brile

 

Magnus Brile har sedan många år utbildat på SIFU inom bl a byggarbetsmiljösamordning på grund- och fortsättingsnivå. Han har mångårig erfarenhet från husbyggnads- och infrastrukturbranscherna och arbetar idag på LUCO som specialistrådgivare, slutbesiktningsman, BAS-P m m.

 

Kurstillfällen

BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

3 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 24-26 aug 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 3-4 apr 2023

  Göteborg

  Platser kvar

 • 24-25 aug 2023

  Stockholm

  Platser kvar

Artikel