Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

Behörighetsutbildning inom arbetsmiljöregler hur du organiserar skyddsarbetet i praktiken

Boka kurs

Kursnr. 8394

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Är du den som samordnar olika entreprenörers arbeten i byggskedet så att den ena inte skapar risker för den andra? Som Bas-U är du ansvarig för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig och uppdaterad samt att organisera skyddsarbetet. Kursen passar dig som har en grundutbildning och behöver bygga på med mer och dokumenterad detaljkunskap om olika regler och dess tillämpning under det praktiska byggskedet.

Kursen följer Arbetsmiljöverkets kunskapskrav enligt AFS 1999:3, AFS 2020:1, och Arbetsmiljölagen kap 3. En rekommendation är att du uppdaterar dina kunskaper vart femte år. Efter genomförd kurs kan du certifiera* dig som BAS U vilket kommer att vara till stor hjälp om du ska anta rollen som Byggarbetsmiljösamordnare i nya projekt.

Du lär dig

 • Anpassa arbetsmiljöplanen och organisera arbetsplatsen
 • Göra kontroller på arbetsplatsen utifrån AMP och andra regler
 • Organisera insamlingen av specificerad slutdokumentation
 • Vara orienterad om vilka regler som gäller och hur regelverket styr din roll som BAS U
 • Agera som byggarbetsmiljösamordnare i utförande skedet

Passar dig som

 • Är projektledare, arbetsledare, platschef och ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete
 • Byggarbetsmiljösamordnare och vill certifiera dig
 • Verka som BAS U

Innehåll dag ett och två

 • Kort repetition från grundkursen
 • Byggprocessen ur arbetsmiljöperspektiv
 • Ansvarsförhållanden i lag och föreskrift beträffande byggherre och mellan BAS P och BAS U
 • Arbetsmiljökunskap utifrån arbetsolyckor i byggbranschen och riskbedömning
 • De olika aktörernas roller och arbetsfördelning
 • Planering och kontroller av byggarbetsplatsen och byggnadsarbetet
 • Anpassning av arbetsmiljöplan
 • Detaljregler och organisation av skyddsarbete
 • Byggmötesprotokoll ur arbetsmiljösynpunkt
 • Olika arbetsmiljöföreskrifter och dess betydelse
 • Frågebank inför tentamen
 • Handlingsplan och praktisk samordning som BAS P

Föreläsning varvas med handledning och praktiska övningar

 

*Vill du certifiera dig efter kursen? För att certifiera dig som Byggarbetsmiljösammordnare BAS-P behöver du skriva en tentamen med godkänt resultat Anmäl dig till certifieringsorgan, Kiwa eller RISE för att boka provskrivning

Registrering hos ID06


Vid godkänd genomförd kurs kan vi registrera dig kostnadsfritt i ID06 kompetensdatabas

Förkunskaper

Erfarenhet från branschen och inte minst från organisering och samordning på byggarbetsplatser. Genomgången grundkurs är inget krav men förutsätts av läraren. Erfarenhet av projektering och allmän planering av byggnads-, anläggnings- och installationsarbete är en extra fördel. Genomgången grundkurs är ett krav vid certifiering.

Målgrupp

Kommande byggarbetsmiljösamordnare för utförandet som KMA samordnare, platschefer, byggledare och andra entreprenörer med samordningsansvar/uppgifter. Vidare kan byggherrar produktionschefer, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare och Inspektörer på myndigheter uppskatta kursen.

Kursledare

Magnus Brile

Magnus Brile

 

Magnus Brile har sedan många år utbildat på SIFU inom bl a byggarbetsmiljösamordning på grund- och fortsättingsnivå. Han har mångårig erfarenhet från husbyggnads- och infrastrukturbranscherna och arbetar idag på LUCO som specialistrådgivare, slutbesiktningsman, BAS-P m m.

 

Michael Engelberg


Michael har över 40 års erfarenhet inom risk- och säkerhetsområdet. Han har spenderat mer än 15 år inom säkerhet i bygg- och anläggningsbranschen och har varit involverad i en rad olika projekt, inklusive infrastruktur som ex. tunnlar, järnvägar, anrikningsverk och sjukhus. Michael är personcertifierad BAS-P och U genom KIWA och är kvalificerad inom dessa områden

Artikel

Kurstillfällen

BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 29-30 aug 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 6-7 mar 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 28-29 aug 2025

  Stockholm

  Platser kvar