Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

Fördjupning på arbetsmiljöregler som berör BAS P rollen.

Boka kurs

Kursnr. 8395

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Kursen för dig som är BAS P eller byggherre och behöver detaljkunskap om olika regler och dess tillämpning i byggprocessens planeringsfas ur arbetsmiljöhänsyn. Du fördjupar dina kunskaper i arbetsmiljökunskap med syfte att kunna tillämpa regelverket praktiskt i ditt arbete som BAS P.

Kursen följer Arbetsmiljöverkets kunskapskrav enligt AFS 1999:3, AFS 2020:1, och Arbetsmiljölagen kap 3. En rekommendation är att du uppdaterar dina kunskaper vart femte år. Efter avslutad kurs kan du ansöka om att certifiera* dig som BAS P vilket kommer att vara till stor hjälp om du ska anta rollen som Byggarbetsmiljösamordnare i nya projekt.

Du lär dig

 • Upprätta kravspecifikation för bruksskedet
 • Ta fram projekteringsunderlag och projekteringsresultat
 • Kunna inordna arbetsmiljökraven i bygghandlingar och beskrivningar
 • Ta fram underlag till arbetsmiljöplan och granska kvalitén på upprättade arbetsmiljöplaner

Passar dig som

 • Är beställare, projektledare eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete
 • Verkar som BAS P och tidigare gått grundkurs BAS P/U
 • Ska certifiera dig till byggarbetsmiljösamordnare

Innehåll dag ett och två

 • Kort repetition från grundkursen
 • Byggprocessen ur arbetsmiljöperspektiv
 • Ansvarsförhållanden i lag och föreskrift beträffande BAS allmänt och BAS P särskilt
 • Fördjupning av projekteringsansvaret
 • Förebygga arbetssjukdomar och arbetsolyckor i byggbranschen
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
 • Samtliga Arbetsmiljöföreskrifter som en BAS-P ska ha god kännedom om
 • De olika aktörernas roller och arbetsfördelningen dem emellan
 • Praktisk byggarbetsmiljösamordning:
  - ta fram riskanalyser
  - upprätta underlag till arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
  - planera arbetsplatsens utformning, hur man undviker ergonomiska risker och arbetar aktivt för att förhindra     olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.
 • Frågebank inför tentamen
 • Att jobba som BAS P

 

*Vill du certifiera dig efter kursen?
För att certifiera dig som Byggarbetsmiljösammordnare BAS-P behöver du skriva en tentamen med godkänt resultat. Anmäl dig till certifieringsorgan, Kiwa eller RISE för att boka provskrivning

Omfattning

16 lektionstimmar fördelade på 2 dagar. Går du denna kurs i kombination med Grundkurs BAS P/U uppfyller du arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Registrering hos ID06


Vid godkänd genomförd kurs kan vi registrera dig kostnadsfritt i ID06 kompetensdatabas

Förkunskaper

Erfarenhet från branschen med exempelvis, projekteringsledning, projekteringsarbete, beskrivningsarbete och allmän planering av byggnads-, anläggnings- och installationsarbete. Genomgången grundkurs är ett krav vid certifiering.

Målgrupp

Kommande byggarbetsmiljösamordnare för projektering/planering ex vis byggherrar, projekteringsledare, projektörer, konsulter, produktionschefer. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare. Inspektörer på myndigheter.

Kursledare

Magnus Brile

Magnus Brile

 

Magnus Brile har sedan många år utbildat på SIFU inom bl a byggarbetsmiljösamordning på grund- och fortsättingsnivå. Han har mångårig erfarenhet från husbyggnads- och infrastrukturbranscherna och arbetar idag på LUCO som specialistrådgivare, slutbesiktningsman, BAS-P m m.

 

Michael Engelberg


Michael har över 40 års erfarenhet inom risk- och säkerhetsområdet. Han har spenderat mer än 15 år inom säkerhet i bygg- och anläggningsbranschen och har varit involverad i en rad olika projekt, inklusive infrastruktur som ex. tunnlar, järnvägar, anrikningsverk och sjukhus. Michael är personcertifierad BAS-P och U genom KIWA och är kvalificerad inom dessa områden

Artikel

Kurstillfällen

BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 24-25 okt 2024

  Stockholm

  Platser kvar