Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

Fördjupning på arbetsmiljöregler som berör BAS P rollen.

Boka kurs

Kursnr. 8395

3 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Kursen för dig som är BAS P eller byggherre och behöver detaljkunskap om olika regler och dess tillämpning i byggprocessens planeringsfas ur arbetsmiljöhänsyn. Du fördjupar dina kunskaper i arbetsmiljökunskap med syfte att kunna tillämpa regelverket praktiskt i ditt arbete som BAS P.

Kursen uppdateras kontinuerligt med de senaste lagändringarna och en rekommendation är att du uppdaterar dina kunskaper vart femte år. Efter avslutad kurs kan du ansöka om att certifiera dig som BAS P vilket kommer att vara till stor hjälp om du ska anta rollen som Byggarbetsmiljösamordnare i nya projekt.

Du lär dig

 • Upprätta kravspecifikation för bruksskedet
 • Ta fram projekteringsunderlag och projekteringsresultat
 • Kunna inordna arbetsmiljökraven i bygghandlingar och beskrivningar
 • Ta fram underlag till arbetsmiljöplan och granska kvaliteten på upprättade arbetsmiljöplaner
 • Se koppling till byggledarens uppföljning av arbetet på arbetsstället

Passar dig som är

 • Beställare, projektledare eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete
 • Verkar som BAS P och tidigare gått grundkurs BAS P/U
 • Certifiera dig till byggarbetsmiljösamordnare

Innehåll dag ett och två

Kursintroduktion

 • Kort repetition från grundkursen
 • Byggprocessen ur arbetsmiljöperspektiv
 • Ansvarsförhållanden i lag och föreskrift beträffande BAS allmänt och BAS P särskilt
 • Arbetssjukdomar och arbetsolyckor i branschen

Arbetsmiljölagen

 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter som helhet
 • Genomgång av regelverkets struktur och olika typer av föreskrifter
 • Tillsyn arbetsmiljöverket

Grundläggande arbetsmiljökunskap

 • Förebyggande av olycksfall och arbetssjukdomar
 • Vad gör man för att förebygga belastningsskador
 • Ljus och belysning
 • Buller och vibrationer
 • Kemiska hälsorisker och ämnen i byggmaterial
 • Metoder för riskbedömning
 • Underlag för arbetsmiljöplan

Föreskrifter byggnads- och anläggningsarbete

 • De olika aktörernas roller och arbetsfördelningen dem emellan
 • Arbete med risk enligt 12 a §, lämpliga lösningar på problemen
 • Upprättande av AMP-övning

Arbetsplatsens utformning

 • SAM-föreskriften
 • Ergonomiföreskriften
 • Stegar och ställningar
 • Asbest
 • Kemiska arbetsmiljörisker

Praktisk samordning

 • Diskussioner och tillämpningar på, rotarbeten, betongarbeten
 • Granskning av arbetsmiljöplan
 • Uppdragsbeskrivning till projektörer
 • Frågebank inför prov

Att jobba som BAS P

 • Tips till blivande BAS P

Dag tre (denna dag utgår vid distanstillfället*)

 • Certifieringsprov del 1 - Gemensamma delar för BAS P och BAS U (150 min)
 • Certifieringsprov del 2 - Specifik del för BAS P (210 min)

*Läser du kursen på distans tar du själv kontakt med certifieringsorgan, Kiwa eller RISE för att boka provskrivning

Omfattning

16 lektionstimmar fördelade på 2 dagar samt 1 dag för prov. Går du denna kurs i kombination med Grundkurs BAS P/U uppfyller du arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Övrigt

För att certifiera dig som Byggarbetsmiljösammordnare BAS-P behöver du skriva en tentamen med godkänt resultat. Detta prov ingår men du kan givetvis gå våra fördjupningskurser utan att skriva certifieringsprovet. Efter genomförd tentamen delas deltagarens personuppgifter och certifieringsunderlag med KIWA eller RISE.

Förkunskaper

Erfarenhet från branschen med exempelvis, projekteringsledning, projekteringsarbete, beskrivningsarbete och allmän planering av byggnads-, anläggnings- och installationsarbete.

Målgrupp

Kommande byggarbetsmiljösamordnare för projektering/planering ex vis byggherrar, projekteringsledare, projektörer, konsulter, produktionschefer. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare. Inspektörer på myndigheter.

Kurstillfällen

BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

3 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 22-24 aug 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 23-24 feb 2023

  Göteborg

  Platser kvar

 • 22-23 aug 2023

  Stockholm

  Platser kvar

Kursledare

Magnus Brile

Magnus Brile

 

Magnus Brile har sedan många år utbildat på SIFU inom bl a byggarbetsmiljösamordning på grund- och fortsättingsnivå. Han har mångårig erfarenhet från husbyggnads- och infrastrukturbranscherna och arbetar idag på LUCO som specialistrådgivare, slutbesiktningsman, BAS-P m m.

 

Artikel