Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS P / U Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs

Vid godkänd genomförd kurs registrerar vi dig kostnadsfritt i ID06 kompentensdatabas

Boka kurs

Kursnr. 8353

2 dagar

fr. 10 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Vilka krav ställer Arbetsmiljöverket på dig som byggarbetsmiljösamordnare? Arbetar du eller är på väg in i rollen som BAS, med att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U)? Då är dokumenterad utbildning ett krav och lämplig BAS ska finnas i alla skeden. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna agera för en säker arbetsmiljö och blir väl insatt i lagstiftningen och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Kursen lägger vikt vid hur du praktiskt arbetar för att vara en god BAS utifrån olika risker och arbetsmiljösituationer med hjälp av aktuella rättsfall från byggnads- och anläggningsarbete.

Som utbildare följer vi Arbetsmiljöverkets rekommendationer på utbildningsupplägg och med denna kurs får du rätt kompetens under handledning av våra pålästa lärare. I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar samt en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt. Vid godkänt resultat får du ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P, enligt kraven AFS 1999:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. SIFU är anslutet till ID06.

Du lär dig

 • Agera för en säker arbetsmiljö
 • Hur regelverket och arbetsmiljöansvaret fungerar
 • Praktiska arbetssätt i rollen som BAS

Passar dig som

 • Ska vara byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsskedet (BAS-P) eller utförandesskedet (BAS-U).
 • Övergripande ansvar för arbetsmiljön

Innehåll

 • Kunskap om regelverket och arbetsmiljöansvaret
 • Bättre förmåga att skriva tydliga avtal, om och till BAS
 • Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U
 • Ökad förmåga att organisera arbetet
 • Kunskap om olika föreskrifter inom området
 • Ökad kunskap om tidiga risker- och riskbedömningar i utförande skedet
 • Större förmåga att bereda arbetsmoment

 

Befintliga och nya regler

 • Ansvar för olika aktörer
 • Motiv och genomgång av regler i AML och AFS.

Avtalsskrivning

 • Tips vid avtalsskrivning
 • Beställare och utförare
 • Texter kopplade till AMA AF
 • Koppling till entreprenadformer

BAS-P i praktiken

 • Erfarenheter och tips
 • Checklista för projektering
 • Checklista för att planera slutdokumentation
 • Arbetsmiljöplanens tillkomst och anpassning
 • Uppgifter och arbetssätt för bruksskedet och utförandeskedet.
 • Åtgärder mot särskilda risker i tidiga skeden

Övningsexempel del 1

 • Tillämpningsuppgifter, BAS-P i praktiken
 • Rivning, ombyggnad eller anläggningsarbete – alternativt kan eget uppdrag väljas
 • Arbetsmiljöplanen
 • Redovisning och diskussion

Föreskrifter inom området

 • Orientering i väsentliga föreskrifter som ofta styr bygg-, installations- och anläggningsprojekt.
 • En omfattande referenspärm ingår!

BAS-U i praktiken

 • Uppgifter och arbetssätt.
 • Att organisera arbetsområdet och skyddsarbetet
 • Att samordna tidplan och aktiviteter
 • Att säkerställa beredningar
 • Att säkerställa att en arbetsmiljöplan anpassas och följs
 • Att kontrollera entreprenörer

Avslutning prov

 • Skriftligt prov

Övrigt

I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar. Vidare ingår en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som ofta styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt.

Vill du certifiera dig som BAS P eller BAS U?

Det kan vara till stor hjälp och en konkurrensfördel att vara certifierad när du ska anta rollen som Byggarbetsmiljösamordnare i nya projekt eller delta i upphandling. Grundkursen i kombination med BAS P fortsättning eller BAS U fortsättning ger dig rätt antal utbildningstimmar för att vara en lämplig BAS och kursen avslutas med certifieringsprov.

Certifieringen sker utanför ackreditering av KIWA alternativt RISE.

Registrering hos ID06


Vid godkänd genomförd kurs registrerar vi dig kostnadsfritt i ID06 kompentensdatabas

Målgrupp

 • Blivande BAS-P och BAS-U
 • Projektörer, konsulter, byggledare m fl.
 • Platschefer och arbetsledare
 • Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
 • Alla som skall lämna underlag till BAS
 • Alla som skall lämna uppgifter till BAS enligt föreskrifter och ingångna avtal mellan byggherre, entreprenör och underentreprenör
 • Övriga aktörer i byggprocessen, t ex beställare

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men erfarenhet från projektering alternativt från arbetsledning på byggarbetsplats är en fördel.

BAS P / U Grundkurs finns även tillgänglig som Onlinekurs

Kurstillfällen

BAS P / U Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs

2 dagar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

 • 13-14 jun 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 17-18 aug 2022

  Göteborg

  Platser kvar

 • 5-6 okt 2022

  Distans

  Platser kvar

 • 14-15 nov 2022

  Göteborg

  Platser kvar

 • 15-16 dec 2022

  Distans

  Platser kvar

Omdömen

2020 ligger kursens snittbetyg på 4.25

Jag tycker att kursen var mycket pedagogiskt upplagd, kursledaren tog exempel från sitt arbetsliv vilket gjorde kursen mer intressant och skapade ett engagemang och en förståelse till varför ämnet är så viktigt. Jag ger kursen 5 av 5!

Artikel