Kvalitetspolicy

SIFUs kvalitetspolicy

SIFU:s mål är att vara det självklara valet för kompetensutveckling. För att nå dit sätter vi kvalitet i främsta rummet. Vi erbjuder marknaden utbildningsprodukter som skall kännetecknas av en sådan kvalitet att de förtjänar och vinner våra kunders fulla förtroende gång på gång. Kundens förväntningar skall alltid uppfyllas eller överträffas. 

 Alla medarbetare inom SIFU skall utifrån sin position, aktivt bidra, för att vi ständigt skall bli bättre och att varje uppgift som utförs: 

  • utgår från kundens behov
  • blir en god referens för ett långsiktigt samarbete 
  • infriar vad som lovats och förväntas 
  • uppfyller lagar och relevanta krav 
  • bidrar till ständig förbättring 


Stockholm 2022-04-06

Josua Falck 
Verkställande direktör