Auktoriserat utbildningsföretag

SIFU är ett företag som är kvalitetsauktoriserat av Almega Utbildningsföretagen.

SIFU är ett utbildningsföretag auktoriserat av Almega utbildningsföretagen.

Almega Utbildnings­företagen är den enda bransch­organisationen som auktoriserar svenska utbildnings­företag. Auktorisationen är en garanti för kvalitet och etik inom vuxen­utbildningen – och en trygghet för dig som ska gå eller köpa en utbildning.

Auktorisationen kontrolleras och utfärdas av Utbildningsföretagen enligt följande kvalitetskriterier enligt nedan:

Kompetensbehov. Utbildningsföretaget har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom de yrken och yrkesroller som man erbjuder utbildningar inom.

Relevanta utbildningar. Utbildningsföretaget säkerställer arbetsmarknadsrelevans i sina utbildningar.

Struktur. Utbildnings­företagets organisation och resurser ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.

Pedagogik. Utbildnings­företagets pedagogik ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.

Personell kompetens. Utbildnings­företaget säkerställer att de personer som anlitas i utbildningen för undervisning eller handledning har rätt kompetens.

Metod­utveckling. Utbildnings­företaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar för metod­utveckling i utbildningarna.

Resultatuppföljning. Utbildnings­företaget följer upp och redovisar utbildningarnas resultat.

Systematiskt kvalitetsarbete. Utbildnings­företaget har ett välfungerande system för kvalitetsarbete vilket syftar till att oavsett pedagogisk plattform eller tjänst säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att tillgodose kundens och andra intressenters krav och förväntningar.

För vart och ett av kvalitetskriterierna ovan skall utbildnings­företaget utförligt kunna beskriva hur man arbetar och bifoga dokument och rutiner man stödjer sig på. Dokumenten skall vara signerade och datum anges för när rutinen/beskrivningen gäller från.