Stöd för arbetsmiljöutbildning

SIFU är godkänd utbildningsanordnare. 

Du som är chef eller arbetsmiljö- /skyddsombud kan ansöka om stöd för öppna kurser i klassrum eller på distans, onlineutbildningar och även företagsanpassade utbildningar, skräddarsydda utifrån ert företags behov.

Stödet administreras av Afa Försäkring och gäller  från och med 1 januari 2021 till och med december 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Arbetsgivare med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda kan ansöka om stöd. 


SIFU är godkänd utbildningsanordnare.

Du som är arbetsmiljöombud, skyddsombud eller chef kan ansöka om stöd för flera av våra utbildningar. Chefer kan beviljas stöd för såväl grundutbildning som vidareutbildning. Skydds- /arbetsmiljöombud kan beviljas stöd för vidareutbildning. 


Format på utbildningen

Arbetsmiljöutbildningens omfattning ska motsvara minst en endags, lärarledd utbildning. Med chef avses den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter. Du kan välja bland:

  • Öppna utbildningar i klassrum eller på distans
  • Företagsanpassade utbildningar
  • Onlineutbildning

En kursplan för utbildningen ska bifogas vid ansökan om stöd.

Ansök om stöd för arbetsmiljöutbildning här (AFA Försäkring)

Länk till SIFUs utbildningar