Hälsa, vård och omsorg

Bipolär sjukdom

På konferensen Bipolär sjukdom varvar vi aktuell forskning med framgångsrika praktikfall för att ge dig fördjupad kunskap i området. 
29-30 november i Stockholm eller på distans

Boka kurs

Kursnr. 432800

2 dagar

fr. 6 180 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

För trettonde året i rad anordnar vi den uppskattade konferensen Bipolär sjukdom – mötesplatsen för dig som arbetar med patienter som har bipolär sjukdom. Under två dagar får du ta del av bland annat aktuell forskning, diagnostik och behandling. Missa inte chansen att uppdatera dina kunskaper, ta del av erfarenheter från experter och patienter och träffa kollegor från hela landet.

Nu planerar vi programmet för konferensen 2022 och hälsar både nya och tidigare deltagare välkomna den 29-30 november. Håll utkik här på hemsidan eller via LinkedIn eller Facebook för mer information. 

Varmt välkommen!

Konferensen fick betyget 4,45 av 5 förra året!

Målgrupp

Konferensen vänder sig till hela teamet, läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer m.fl., runt den bipolära patienten. Du kan även arbeta inom BUP eller öppenvården och behöva en större förståelse för diagnosen.

På programmet

 • - Litium eller något annat? – att hitta rätt balans mellan effekter och biverkningar

  Litium är fortfarande förstahandsval vid behandling av bipolär sjukdom. Litium är dock inte biverkningsfritt och kan bland annat påverka njurarna och sköldkörteln. Evidensen för huruvida sådana biverkningar kan hanteras och om, och när, litium kan ersättas med andra stämningsstabiliserande läkemedel är emellertid fortfarande begränsad.

  På detta pass kartläggs behandlingseffekter och biverkningar av litium i jämförelse med stämningsstabiliserande läkemedel och du får mer kunskap om hanteringen av de olika stämningsstabiliserande läkemedlen med hänsyn till effekter och biverkningar.

  • Stämningsstabiliserande läkemedel – vad fungerar bäst när?
  • Orsaker till litiumutsättning
  • Litium och njurarna
  • Litium och sköldkörteln
  Ursula Werneke, docent, Sunderby Forskningsenhet, Institution för klinisk vetenskap/Psykiatri, Umeå universitet
  Ursula Werneke, docent, Sunderby Forskningsenhet, Institution för klinisk vetenskap/Psykiatri, Umeå universitet

  Ursula är docent i psykiatri vid Umeå universitet och överläkare på Sunderby sjukhus. Hon fick sin specialistutbildning på Maudsley Hospital, King’s College i London och är Fellow av Royal College of Psychiatrists. Ursula har även en master i Health Services Management vid London School of Hygiene & Tropical Medicine. Ursula forskar aktivt inom psykofarmakologi, COVID-19, akutpsykiatri, nutrition och komplementärmedicin och är kapitelförfattare till flera psykiatrititlar i Oxford Textbok serien.

 • - Bipolaritet ur ett patient- och anhörigperspektiv

  • Hur man kan hitta en avgörande livsstil som fungerar när sjukdomen är kronisk?
  • Vad är det viktigaste som vården kan göra för att utvecklas?
  • Samsjuklighet – bipolaritet kopplat till annan psykisk sjukdom, neurologisk sjukdom, psykosomatisk sjukdom eller somatisk sjukdom
  • Hur kan den anhörige klara av att både vara vårdande och ta hand om sig själv?
  Representanter från Riksföreningen Balans
  Representanter från Riksföreningen Balans

  Riksförbundet Balans är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna depression, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom. De arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser de företräder samt för att vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

 • - Metoder för suicidprevention vid bipolär sjukdom

  Självmordsrisken hos patienter med bipolär sjukdom är betydligt högre än hos befolkningen i stort, men de flesta som har bipolär sjukdom tar inte sitt liv.  Hur kan du som träffar dessa patienter upptäcka vem som har hög suicidrisk och hur kan du möta den som inte längre orkar leva? Hur kan du ta hand om dig själv för att orka ett helt yrkesliv?

  • Riskfaktorer för suicid vid bipolär sjukdom
  • Suicidpreventiva åtgärder i vården
  • Stöd till dig som personal i det suicidpreventiva arbetet
  Ullakarin Nyberg, Överläkare, med. dr. Norra Stockholms Psykiatri
  Ullakarin Nyberg, Överläkare, med. dr. Norra Stockholms Psykiatri

  Ullakarin är psykiater med inriktning på suicidprevention. Hon arbetar vid Norra Stockholms Psykiatri och forskar om suicid på Karolinska Institutet. Ullakarin skriver böcker inom sitt ämnesområde och hon är en mycket uppskattad föreläsare som anlitas både regionalt och nationellt. Hon är också programledare i Livet med Ullakarin Nyberg i Sveriges radio P1 och sommarpratade 2021.

 • - Structural brain abnormalities in bipolar disorder: findings from the St. Göran Bipolar Project

  Föreläsarpasset hålls på engelska

  Bipolar disorder (BD) is a heritable psychiatric disorder characterized by recurrent episodes of mania and depression. The disorder is associated with brain abnormalities, in line with the clinical symptomatology. The Sweden-based St. Göran Bipolar Project, initiated and led by Prof. Mikael Landén, is one of the largest clinical projects in its field word-wide where bipolar patients are followed over time.  

  • Brain imaging findings from the St. Göran Bipolar Project
  • structural brain abnormalities in bipolar disorder and their relation to brain function, genetic risk, medication use, and symptoms
  • brain changes in association with the occurrence of manic episodes
  • findings from the largest-ever longitudinal brain imaging study performed via the ENIGMA consortium
  Christoph Abé, PhD (Dr. rer. nat.), Quantify Research
  Christoph Abé, PhD (Dr. rer. nat.), Quantify Research

  Christoph obtained his PhD in biophysics from the University in Osnabrück, Germany in 2010. From 2017 to 2021, he held an Assistant Professor position in neuroimaging psychiatric disorders at Karolinska Institutet. He produced several impactful publications in the field using data from the St. Göran Bipolar project, in which he has been involved since almost a decade. Currently, he is working in the real-world evidence unit at Quantify Research, a research consultancy based in Stockholm.

 • - Diagnos och differentialdiagnostik – metoder för bedömning

  Den klassiska bipolär I-sjukdomen är ofta lätt att identifiera, men vid bipolär II kan svårigheter uppstå. Det kan vara svårt att få en tillräckligt tydlig sjukdomsanamnes, vilket i sin tur kan leda till svårigheter att särskilja bipolär II från borderline personlighetssyndrom/emotionell instabilitet, ADHD eller posttraumatiskt stressyndrom i utvidgad bemärkelse (komplex PTSD) m.m.

  På passet får du bland annat lära dig mer om personcentrerande diagnostik där tonvikten ligger på att lära känna patienten som unik person för att bättre kunna förstå patienten och diagnosen.

  • Så låter du individen ta plats och få uttrycka sina erfarenheter, preferenser och värderingar
  • Skillnaden mellan syndrombaserad diagnostik och personcentrerad diagnostik
  • Differentialdiagnostik enligt DSM – svårigheter kopplat till bipolaritet
  Jörgen Herlofson, psykiater och leg psykoterapeut, Empatica
  Jörgen Herlofson, psykiater och leg psykoterapeut, Empatica

  Jörgen har sedan 1980-talet haft en framträdande roll i att sprida kunskap i Sverige om DSM-systemet och dess diagnostiska kriterier samt haft ett huvudansvar för översättning och utgivning av fickutgåvan Mini-D. I sitt kliniska arbete har han särskilt uppmärksammat hur stor betydelse relationen till patienten har för utfallet av behandlingen vilket har fört honom in på personcentrering som ett grundläggande förhållningssätt i arbetet.

 • - Bipolaritet under graviditet och nyföddhetsperiod

  Många kvinnor med bipolär sjukdom har en önskan om att bilda familj. För att minska riskerna för både kvinnan och det väntade barnet är det mycket viktigt att planera behandlingen under en graviditet i god tid. Alla som träffar kvinnor i fertil ålder har ett ansvar för att denna planering ska kunna bli av. På det här passet tar vi upp behandling av kvinnor inför, under och efter en planerad graviditet. Vi diskuterar också möjligheten till amning och vad som ska göras för att minimera riskerna för barnet. 

  • Att vara väl förberedd inför planerad graviditet 
  • Risk-nytta-bedömning för läkemedelsbehandling under graviditet 
  • Risker för foster och barn
  • Möjligheter att amma under pågående läkemedelsbehandling 

   

  Petra Jonsson Bygdevall, gynekolog/obstetriker och överläkare i psykiatri, konsultenheten psykiatri Sydväst
  Petra Jonsson Bygdevall, gynekolog/obstetriker och överläkare i psykiatri, konsultenheten psykiatri Sydväst

  Petra är gynekolog/obstetriker och överläkare i psykiatri. Hon har även uppdrag inom perinatalpsykiatriska enheten (PPE) Huddinge och samtalsenheten Södersjukhuset, där kvinnor med bipolär sjukdom handläggs under graviditet. Petra har en lång klinisk erfarenhet av att behandla gravida kvinnor med bipolär sjukdom. 

 • -

  Jenny Svedenkrans, disputerad barnläkare och bitr. överläkare i neonatologi, Karolinska Universitetssjukhuset
  Jenny Svedenkrans, disputerad barnläkare och bitr. överläkare i neonatologi, Karolinska Universitetssjukhuset

  Jenny är även forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet där hon bland annat forskar om läkemedelsexponering via bröstmjölken och effekter på barnet. I sin kliniska verksamhet träffar hon gravida kvinnor som önskar amma där läkemedelsbehandling kan utgöra en risk för barnet.

Tidigare deltagare om konferensen

Fantastiskt! Bra föreläsare, tydligt. Ny kunskap! Inspirerande och lärorikt!

Fantastisk möjlighet till komprimerad utbildning och nyheter.

Det var en heltäckande och intressant konferens som gav energi och ny kunskap i det vardagliga patientarbetet.

Jag har redan rekommenderat konferensen till mina kollegor. Bra att man kan välja att vara med via länk om inte resan är möjlig.

Fann ganska snabbt att för få av oss på vår mottagning var representerade. Saknade att nån läkare från oss var närvarande.

Var med på plats eller på distans

Var med på plats eller på distans!

Konferensen hålls den 29-30 november i Stockholm. Du kan även välja att delta digitalt, med samma möjlighet att ställa frågor och diskutera med föreläsare och andra konferensdeltagare.

Vill du vara med på plats?
Vi planerar att hålla konferensen på plats centralt i Stockholm, där du kan träffa experter, föreläsare och kollegor från hela landet.

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!
Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.
Varmt välkommen!

Boka

Bipolär sjukdom

2 dagar

fr. 6 180 kr

exkl. moms

 • 29-30 nov 2022

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 7 oktober: 6 180 kr
Till och med 28 oktober: 6 880 kr
Från 29 oktober: 7 680 kr 

Pris för matpaket tillkommer.