Hälsa, vård och omsorg

Bipolär sjukdom

På konferensen varvar vi aktuell forskning med framgångsrika praktikfall för att ge dig fördjupad kunskap i området. 

Välkommen den 28-29 november 2023 i Stockholm på 7A Odenplan, Nortullsgatan 6 eller på distans!

Boka kurs

Kursnr. 432800

2 dagar

fr. 6 950 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

För dig som möter patienter med bipolär sjukdom är det viktigt att du håller dig uppdaterad inom den senaste forskningen, diagnostisering och metoder för bemötande. För 14e gången anordnar vi därför den uppskattade konferensen Bipolär sjukdom – en konferens som vänder sig till hela teamet kring den bipolära patienten. Under dagarna får du även ta del av en berättelse om hur det är att leva med bipolär sjukdom samt får tips på psykosociala insatser som kan öka patientens förståelse och motivation.

Missa inte årets konferens för dig som vill hålla dig uppdaterad inom bipolär sjukdom. Även denna gång väljer du om du vill medverka på plats eller på distans.

Letar du boende inför konferensen? Du hittar våra avtalshotell här >>

Varmt välkommen!

Konferensen fick betyget 4,4 av 5 förra året!

Intervjuer med föreläsarna:

Bo Runeson (2023) föreläser om hur man förhindrar suicid vid bipolär sjukdom. Här kan du ta del av några av hans erfarenheter på temat >>

Jenny Svedenkrans och Petra Jonsson Bygdevall (2022) är två av årets talare. De lyfter temat bipolaritet under graviditet och nyföddhetsperiod, ta del av deras tankar och erfarenheter på temat i en kortare intervju. Planering och tät uppföljning – framgångsfaktorer för att minska risken för postpartumpsykos >>

Riksförbundet Balans (2022) föreläser under årets konferens. Här berättar två av representanterna mer på temat skuldkänslor, stöttning och involvering av anhöriga. Läs intervjun här >>

Lina Martinsson (2022) om 'Braining - bättre mående för både patienter och personal inom bipolär sjukdom'. Hon deltar även som talare på årets konferens. Här kan du läsa mer om hennes tankar och erfarenheter kring pulshöjande träning och bipolär sjukdom. Till intervjun >>

Ur programmet

 • Klinisk, psykiatrisk diagnostik – grunderna och svåra differentialdiagnoser
 • Litiumbehandling – fördelar, nackdelar och nya forskningsrön
 • Psykologisk behandling och bemötande
 • Aktuell forskning inom bipolär sjukdom
 • Erfarenheter och lärdomar från en patientberättelse

Målgrupp

Konferensen vänder sig till hela teamet, läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer m.fl., runt den bipolära patienten. Du kan även arbeta inom BUP eller öppenvården och behöva en större förståelse för diagnosen.

Program

Konferensprogram Bipolär Sjukdom 2023 (PDF)

Tisdag 28 november

 • 9:00 - Registrering med kaffe och smörgås. Inloggning till konferensen för deltagare på distans.

 • 9:30 - Moderatorn inleder konferensen

 • 9:40 – 11:10 - Aktuell forskning inom Bipolär sjukdom – orsak och verkan

  Denna föreläsning kommer belysa den senaste forskningen kring vad som orsakar bipolära syndrom samt att betydelsen för den kliniska handläggningen kommer att diskuteras.

  • Konceptet - hur ser vi på bipolär sjukdom idag?
  • Vad orsakar bipolär sjukdom?
  • Hur behandlar man bipolär sjukdom på bästa sätt?

  Carl Sellgren, psykiatriker och forskare, Karolinska Institutet och Region Stockholm (Foto: ©Rafael Motta Flying Pig Studio)
  Carl Sellgren, psykiatriker och forskare, Karolinska Institutet och Region Stockholm (Foto: ©Rafael Motta Flying Pig Studio)

  Carl han har under många år arbetat med patienter som lider av bipolära syndrom och forskar kring de bakomliggande orsakerna i syfte att förbättra behandlingen.

 • 11:20 – 12:50 - Psykologisk behandling och bemötande – vad är viktigt att tänka på?

  Bipolär sjukdom innebär i de allra flesta fall en mycket långvarig kontakt med psykiatrin. Det är vanligt med initial förnekelse kring diagnosen samtidigt som det är viktigt att få till en god arbetsallians, i vilken behandlaren är följsam, tillgänglig och flexibel.

  • Vilka krav ställs på dig som behandlare av bipolär sjukdom?
  • Metoder för att minska patientens ambivalens inför diagnos och behandling
  • Hur kan du göra patienten och anhöriga till aktiva deltagare i behandling?
  • Vilka behandlingsmetoder har forskningsstöd?

  Annika Sonnenstein, leg. psykolog, Stockholms psykologbyrå
  Annika Sonnenstein, leg. psykolog, Stockholms psykologbyrå

  Annika har arbetat som psykolog sedan 2005, inom beroendevården, psykiatrin samt på en vårdcentral för hemlösa. Sedan 2017 driver hon på heltid ett eget företag inriktat på utredning, behandling och utbildning. Hon är författare till kapitlet om bipolär sjukdom i boken ”KBT inom psykiatrin”.

 • 12:50 – 13:50 - Lunch

 • 13:50 – 15:50 - Litiumbehandling – fördelar, nackdelar och nya forskningsrön

  Litiumbehandling är spännande och utmanande för oss i vården att arbeta med. Stor kunskap krävs hos alla i vårdteamet, patienter, andra vårdgivare patienten möter, närstående och arbetsgivare. Patienter behöver pedagogisk och noggrann information om litiumbehandling och anhöriga bör involveras. Litiumbehandlingen är ofta komplex och kräver provtagning, uppföljning och lång tid för att optimeras. Fördelarna med litium är många, men biverkningar, fördomar och praktiska bestyr kräver en bra allians för en lyckad behandling. Forskning och vårdutveckling går snabbt framåt och det är en utmaning att hänga med och hålla sig uppdaterad. Med nya rön om litium är det roligt och lätt att motivera patienten.

  • Vad gör litium så överlägset bra och hur övertygar vi patienter om det?
  • Vilka smarta tricks finns det för att minimera litiumbiverkningar?
  • Känner du till det senaste på forskningsfronten om litium och varför litium kanske förlänger livet?

  Under passet bryter vi för eftermiddagsfika.

  Lina Martinsson
  Lina Martinsson

  Lina är överläkare och specialist i psykiatri, disputerad inom litiumbehandling, bipolär sjukdom och genetik och har arbetat med patienter, ledning och vårdutveckling på Affektiv öppenvårdsmottagning och Bipolär heldygnsvårdsavdelning för affektiv sjukdom i över 10 år. Hon är verksamhetschef för Psykiatri sydväst, SLSO, vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Lina bedriver forskning vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet om bl.a. träningsbehandlingen ”Braining” www.braining.nu

 • 15:50 - Moderatorn avslutar konferensens första dag avslutas

 • 16:00 - Mingel

Onsdag 29 november

 • 08:20 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 08:25 – 10:10 - Klinisk psykiatrisk diagnostik - grunderna och svåra differentialdiagnoser

  Klinisk psykiatrisk diagnostik - grunderna och svåra differentialdiagnoser
  Under detta pass går Mats igenom grundläggande principer för psykiatrisk diagnostik och fördjupar sedan analysen kring två av de vanligaste och svåraste differentialdiagnoserna inom vuxenpsykiatrin.

  Ur innehållet:
  • Grunderna för psykiatrisk diagnostik
  • Hur skiljer man på borderline, bipolär sjukdom och ADHD?
  • Hur skiljer man på olika kroniska psykiatriska tillstånd: autism, ADHD och personlighetssyndrom?

  Mats Adler, specialist i psykiatri och allmänmedicin, överläkare vid Psykiatri Sydväst, Huddinge och forskare vid Karolinska Institutet.
  Mats Adler, specialist i psykiatri och allmänmedicin, överläkare vid Psykiatri Sydväst, Huddinge och forskare vid Karolinska Institutet.

  Mats är också verksam i sitt företag Psykiatriutveckling där han givit ut läroböcker och driver en psykiatriskola på nätet: "Plattform för psykiatrisk utbildning".

 • 10:10 – 10:40 - Förmiddagskaffe

 • 10:40 – 12:10 - Att förhindra suicid vid bipolär sjukdom

  Hur kan du som möter patienter med bipolär sjukdom arbeta med suicidprevention och vilka riskfaktorer är viktiga att uppmärksamma?

  Under passet får du ta del av aktuell forskning och statistik inom suicidprevention och du får även tips på hur du kan bemöta personer med suicidala tankar.

  • Hur stor är risken för suicid vid bipolär sjukdom?
  • Hur känner du igen specifika riskfaktorer vid bipolär sjukdom?
  Bo Runeson, professor emeritus i psykiatri vid Karolinska Institutet, suicidforskare och överläkare
  Bo Runeson, professor emeritus i psykiatri vid Karolinska Institutet, suicidforskare och överläkare

  Bo har genomfört ett stort antal studier byggda på intervjuer med patienter och efterlevande, men också byggda på nationella register. Han har lång erfarenhet av arbete på en specialmottagning för bipolära patienter och är en mycket anlitad lärare och föreläsare.

 • 12:10 – 13:10 - Lunch

 • 13:10 – 14:30 - Att leva med bipolär sjukdom

  Vet vi verkligen hur det är att leva med bipolär sjukdom? Under passet kommer Henrik Wahlström försöka beskriva hur det faktiskt känns, vilka uttryck sjukdomen har tagit sig i hans eget liv och vad vi alla har att vinna på en större öppenhet kring sjukdomen.

  • Bipolär sjukdom ur ett förstapersons-perspektiv
  • Saker som vi i vården kan undvika att säga
  • Kampen för avstigmatisering
  Henrik Wahlström
  Henrik Wahlström

  Henrik är regissör och Instagramprofil med över 150 000 följare. Han är även ambassadör för Mind, har grundat kampanjen uppochner.nu och försöker sprida hopp om att ett gott liv med bipolär sjukdom är möjligt.

 • 14:30 – 14:50 - Eftermiddagskaffe

 • 14:50 – 15:40 - KBT-baserad gruppbehandling vid bipolär sjukdom med digitalt stöd

  Inom psykiatrin i Region Gävleborg erbjuds gruppbaserad KBT-behandling för patienter med bipolär sjukdom. Gruppbehandlingen sker via fysiska träffar parallellt med ett digitalt stödprogram. Under de senaste åren har ett större förbättringsarbete av gruppbehandlingen genomförts i samverkan med ansvariga behandlare samt feedback från patienter.

  • Vad var vårt syfte med gruppbehandlingen?
  • Hur kan patienten motiveras till att göra förändringar i sin livsstil och öka acceptans för sin diagnos?
  • Fördelen med gruppbehandling – erfarenheter från deltagare och behandlare
  • Vilka digitala lösningar kan vara till hjälp vid psykologisk behandling?
  • Tillgänglighet till psykologisk behandling vid bipolär sjukdom – erfarenheter från Region Gävleborg

  Hanna Hedberg, leg. psykolog, Bollnäs psykiatriska mottagning
  Hanna Hedberg, leg. psykolog, Bollnäs psykiatriska mottagning

  Hanna arbetar med utredningar och psykoterapeutisk behandling vid en av regionens öppenvårdsmottagningar. 2018 började hon som PTP-psykolog i Region Gävleborgs då nystartade team ”Digital psykiatri” som har som mål att öka tillgängligheten till psykologer i hela länet. Hon har sedan dess jobbat med att implementera digitala lösningar i den psykiatriska vården, bland annat med utveckling av digitala stödprogram samt utvärdering av videobesök.

 • -

  Eva Burman, kurator, Hudiksvall psykiatriska mottagning
  Eva Burman, kurator, Hudiksvall psykiatriska mottagning

  Sedan 2016 arbetar Eva inom Region Gävleborg som kurator på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hon går nu sista terminen ”grundläggande psykoterapeutisk KBT-utbildning” för att framöver fullt ut arbeta med psykoterapeutisk behandling. 2018 var hon delaktig i att starta upp ett arbete i Norra Hälsingland där man använder KBT-baserad gruppbehandling vid bipolär sjukdom med digitalt stöd. Hon har drivit eget företag i 17 år där psykisk ohälsa varit i fokus.

 • 15:40 - Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

Boka

Bipolär sjukdom

2 dagar

fr. 6 950 kr

exkl. moms

 • 28-29 nov 2023

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 27 oktober: 6 950 kr

Från och med 28 oktober: 7 950 kr 

Pris för matpaket på 790 kr tillkommer för deltagare på plats.

Var med på plats eller på distans

Var med på plats eller på distans!

Konferensen hålls den 28-29 november 2023 i Stockholm eller på distans. Du kan även välja att delta digitalt, med samma möjlighet att ställa frågor och diskutera med föreläsare och andra konferensdeltagare.

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls på 7A Odenplan på Norrtullsgatan 6 i Stockholm, där du får träffa experter, föreläsare och kollegor från hela landet.

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!

Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.

Varmt välkommen!

Tidigare deltagare om konferensen

Fantastiskt! Bra föreläsare, tydligt. Ny kunskap! Inspirerande och lärorikt!

Fantastisk möjlighet till komprimerad utbildning och nyheter.

Det var en heltäckande och intressant konferens som gav energi och ny kunskap i det vardagliga patientarbetet.

Jag har redan rekommenderat konferensen till mina kollegor. Bra att man kan välja att vara med via länk om inte resan är möjlig.

Fann ganska snabbt att för få av oss på vår mottagning var representerade. Saknade att nån läkare från oss var närvarande.