Hälsa, vård och omsorg

Bipolär sjukdom

För tolfte året i rad arrangerar vi konferensen Bipolär sjukdom. Vi varvar aktuell forskning med framgångsrika praktikfall för att ge dig fördjupad kunskap i området.

16 - 17 november

Boka kurs

Kursnr. 432800

fr. 7 680 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om konferensen

För dig som möter patienter med bipolär sjukdom är det viktigt att du kan hålla dig uppdaterad kring forskning, diagnostik och behandling. Därför arrangerar vi årligen konferensen Bipolär sjukdom. Här kan du uppdatera dina kunskaper, ta del av erfarenheter från experter och patienter och träffa kollegor från hela landet.

Under två fullspäckade dagar får du ta del av nyheter inom forskning och farmakologi. Vi talar bland annat om Braining - fysisk aktivitet som tilläggsbehandling (läs om Braining här!), suicidprevention och stöttning till personalen samt diskuterar stigmatisering och sjukdomsinsikt.

Se hela programmet här!

Tidigare har du mött oss under namnet Teknologisk Institut. Nu heter vi SIFU, med samma starka utbud av kurser och konferenser och engagemang för att ge dig en bra upplevelse och kompetensutveckling.

Varmt välkommen!

Vi ses på 7A Odenplan (ingång från Norrtullsgatan 6, plan 2)

 

Ur programmet

 • Hur kan årskontroller och registrering i BipoLÄR bidra till ett mindre komplikationsfullt liv för människor med bipolär sjukdom? 
 • Vad är katatoni? Varför bör du känna till tillståndet och går det att behandla?
 • Hur påverkar ECT hjärnan?
 • Hur hjälper du någon att få sjukdomsinsikt?
 • Hur organiserar vi dröm-mottagningen för bipolär sjukdom?

Konferensen ger dig:

 • Intressanta föreläsningar
 • Engagerande diskussioner
 • Erfarenhetsutbyte med kollegor
 • Möjlighet att delta på plats eller digitalt via länk

Boka

Bipolär sjukdom

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Program

Dag 1 - Tisdag 16 november

 • 09:00 – 09:30 - Registrering och inloggning öppnar

 • 09:30 – 09:40 - Hej och välkomna! Moderatorn inleder konferensen

  Årets moderator är Cecilia Arlinger Karlsson. Under konferensen är det Cecilia som inleder dagarna, guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussioner. Cecilia är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Hon arbetar med fokus på unga med bipolär sjukdom i både klinisk verksamhet och i handledning. Har arbetat med ledning och vårdutveckling kring denna grupp. 

  Cecilia Arlinger Karlsson
  Cecilia Arlinger Karlsson

  Leg. psykolog, leg. psykoterapeut med inriktning KBT och handledare i KBT

 • 09:40 – 10:40 - Aktuell forskning om bipolär sjukdom och kognition

  Bipolär sjukdom är episodiskt förlöpande men förloppet varierar mycket mellan individer. Med adekvat behandling kan dock många leva symtomfria. Många studier har emellertid påvisat varaktiga kognitiva nedsättningar hos individer med bipolär sjukdom. De flesta studier visar dock på stor heterogenitet avseende svårighetsgrad och omfattning av kognitiva nedsättningar vid bipolär sjukdom.

  • Kognition vid bipolär sjukdom - är det så illa som alla säger?
  • Hur påverkas kognitiva funktioner vid bipolär sjukdom över tid?

   

  Föreläsningen hålls av Timea Sparding, enhetschef på Bipolärmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Hon är leg. psykolog och disputerade 2019 på kognitiv funktion vid bipolär sjukdom.

  Timea Sparding
  Timea Sparding

  Leg. psykolog, enhetschef på Bipolärmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • 10:40 – 11:00 - Kaffepaus

 • 11:00 – 12:00 - Patient- och anhörigutbildning vid bipolär sjukdom

  Patient- och anhörigutbildning bör, jämte läkemedel, utgöra grunden i behandlingen av bipolär sjukdom. Trots detta har färre än hälften av Sveriges patienter erhållit utbildning medan nästan alla behandlas med läkemedel. Utbildningen syftar till att förebygga återinsjuknanden i affektiva skov genom att patienten själv lär sig att identifiera och hantera förskjutningar i stämningsläget. Det är också viktigt att ge anhöriga grundläggande kunskap om sjukdomen. Idag beror tillgång till- och upplägget av patient-och anhörigutbildning på var man bor i landet.

  • Varför är det viktigt att ge patienterna grundläggande kunskap om bipolär sjukdom?
  • Hur ge patient- och anhörigutbildning på bästa sätt?
  • Finns det något negativt med att gå patient- och anhörigutbildning?
  • Hur fungerar den nätbaserade utbildningen BipoLÄR?
  Timea Sparding, Leg. psykolog, enhetschef på Bipolärmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Timea Sparding, Leg. psykolog, enhetschef på Bipolärmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  Timea disputerade 2019 på kognitiv funktion vid bipolär sjukdom. Hon har också varit projektledare för framtagandet av den digitala patient- och anhörigutbildningen BipoLÄR som idag används på Bipolärmottagningen i Göteborg.

 • 12:00 – 13:00 - Lunchpaus

 • 13:00 – 13:40 - Normalt Galen - en podd för att minska stigmatiseringen

  Trots att året hunnit bli 2021 så möts människor som lever med psykiatriska diagnoser eller sjukdomar fortfarande ständigt av samhällets fördomar, och drabbas av de smällar som stigmatiseringen orsakar. Som personal inom den psykiatriska heldygnsvården stöter man dagligen på patienter som fortfarande väljer bort att berätta för sin omgivning var de vårdats och varför de är sjukskrivna. Med anledning av detta startades podden Normalt Galen, ett sätt för två psykiatrisjuksköterskor att hjälpa till att nå ut och bidra till minskad stigmatisering. 

  • På vilket sätt påverkar stigma de patienter vi möter?
  • På vilket sätt påverkar stigma patienternas vård?
  • Hur kan vi bidra till att minska stigmatiseringen kring psykisk sjukdom?

   

  Emma och Rebecka arbetar inom den psykiatriska heldygnsvården i Stockholm. Vid sidan av arbetet driver de sedan snart ett år tillbaka podden Normalt Galen som finns på Spotify.

  Emma Hannerstam och Rebecka Somogyi Iresjö
  Emma Hannerstam och Rebecka Somogyi Iresjö

  Sjuksköterskor inom psykiatrin

 • 13:50 – 14:50 - Hur kan årskontroller och kvalitetsregistrering bidra till ett mindre komplikationsfullt liv för människor med bipolär sjukdom?

  Det nationella kvalitetsregistret för bipolär affektiv sjukdom, BipoläR, ska bidra till en god och likvärdig vård för personer med bipolär sjukdom. Genom registret kan vårdgivare få underlag för lokal och regional verksamhetsutveckling och nationell kvalitetsutvärdering av vården. Vi kan också med hjälp av data i registret dra slutsatser om vad som är den bästa vården.

  • Vad är BipoläR och hur fungerar det? Vad kan jag som användare få ut från registret? 
  • Hur kan årskontroller och registrering i BipoläR bidra till ett mindre komplikationsfullt liv för människor med bipolär sjukdom? 
  • Hur kan registerforskning användas för att stödja kunskapsstyrning i vården? 
  Erik Pålsson
  Erik Pålsson

  Docent i neurofarmakologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och biträdande registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom.

 • 14:50 – 15:10 - Kaffepaus

 • 15:10-16:10 - Värdet av att stötta och vårda ur ett anhörigperspektiv

  Projektet ”Value of Care”, är en internationell studie riktad till anhöriga till personer med svår psykisk sjukdom (tex bipolär sjukdom). Projektet var ett samarbete mellan EUFAMI och forskare vid London School of Economics and Political Science (LSE). Syftet med projektet var framför allt att förstå det ekonomiska värdet av de anhörigas vård och omsorg. Under föreläsningen presenteras nyckelfynden i studien  samt vikten av de anhöriga för återhämtning och för att motverka återinsjuknande.

  • Vilka länder fanns representerade i enkätsvaren och vilka sjukdomar var familjerna drabbade av?
  • Vilken typ av anhörigskap har de som utför informell vård?
  • Hur mycket tid av informell vård/vecka står anhöriga/närstående för?
  • Vad är det ekonomiska bortfallet/kostnader per timme för denna informella vård?
  • Hur är den somatiska och den mentala hälsan hos anhöriga/närstående?

  Föreläsningen hålls av Åsa Konradsson Geuken som funnit sitt kall i livet sedan hennes bror insjuknade i schizofreni. Åsa är universitetslektor och docent i farmakologi vid Uppsala Universitet. Utöver hennes arbete vid Uppsala Universitet är hon styrelseledamot i Schizofreniförbundet och Center for Women's Mental Health (WoMHeR) och  medlem av styrgruppen i det nationella nätverket för patienter med nydebuterad psykos (NNNP). Sommaren 2021 blev Åsa invald som styrelseledamot i European Federation of Associations of People With a Mental Illness (EUFAMI) och har med detta nu möjlighet att driva sina hjärtefrågor även på Europanivå.Åsa är medförfattare till den  populärvetenskapliga boken ”Schizofreni - livet med en psykossjukdom”.

  Åsa Konradsson Geuken
  Åsa Konradsson Geuken

  Universitetslektor och docent i farmakologi, Uppsala Universitet (Fotograf: Marcus Gustafsson)

 • 16:10-16:20 - Konferensens första dag avslutas

Dag 2 - Onsdag 17 november

 • 08:30 – 08:35 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 08:35-10:05 - Suicidprevention och stöd till personalen

  • Hur man tar hand om sig själv
  • Egna reaktioner vid suicid
  • Riktlinjer för stöd till personal som drabbas av att en patient tar sitt liv
  • Närståendes delaktighet i vården
  • Personcentrerad suicidprevention

  Ullakarin Nyberg är psykiater med inriktning på klinisk suicidprevention och stöd till personal och närstående. Hon forskar om suicid vid Karolinska Institutet. Ullakarin är en flitigt anlitad föreläsare och expert och hon skriver böcker inom sina ämnesområden. Hennes nya bok: Konsten att mötas - från mingelångest till allvarliga samtal gavs nyligen ut på Natur&Kultur. Den 17 augusti sommarpratade Ullakarin och hon är ny programledare i Sveriges Radio för Livet med Ullakarin Nyberg (tidigare radiopsykologen).

  Ullakarin Nyberg
  Ullakarin Nyberg

  Överläkare, med. dr. Norra Stockholms Psykiatri

 • 10:05-10:25 - Kaffepaus

 • 10:25-11:55 - Akut katatoni - så behandlas det livshotande tillståndet

  Katatoni är ett akutpsykiatriskt tillstånd som bland annat kan uppstå till följd av en bipolär sjukdom. Katatoni är ett tillstånd med en ibland udda presentation av symtom som innefattar avvikande motoriska beteenden, men som också kan ta till sig akut livshotande former och kräver akuta behandlingar såsom ECT och ibland till och med samverkan med intensivvården.  

  • Vad är katatoni? 
  • Varför bör du känna till tillståndet?
  • Hur vanligt är det?
  • Går det att behandla? 

  Shahin är snart färdig specialistläkare. Han arbetar på Psykiatri Sydvästs psykiatriska intensivvårdsavdelning där man behandlar patienter med särskilda vårdbehov, främst relaterat till förhöjd våldsrisk men även andra svåra psykiatriska tillstånd såsom katatoni. 

  Shahin Sanai Farid
  Shahin Sanai Farid

  ST-läkare i psykiatri

 • 11:55-12:55 - Lunchpaus

 • 12:55 - 13:40 - Risker vid ECT-behandling: kroppen, hjärnan, minnet

  ECT är en kontroversiell behandling. Hos såväl patienter och anhöriga som hos vårdpersonal finns ofta rädsla och obehag inför ECT, särskilt avseende påverkan på minnet. Under föreläsningen berörs det aktuella forskningsläget gällande medicinska risker vid ECT, vad man vet om minnesbiverkningar och hur ECT påverkar hjärnan. 

  • Hur vanligt är akuta medicinska komplikationer till ECT?
  • Vad vet vi om hur ECT påverkar hjärnan?
  • Vad vet vi om hur ECT påverkar minnet och andra kognitiva funktioner? 

  Robert Sigström är snart färdig ST-läkare i psykiatri och arbetar i verksamhet Psykiatri, kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Robert disputerade 2015 med en avhandling om förekomst och förlopp av psykiatriska diagnoser i den äldre befolkningen. De senaste åren har han bedrivit forskning om effekter och bieffekter av ECT. 

  Robert Sigström
  Robert Sigström

  ST-läkare i psykiatri, Verksamhet psykiatri, kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 • 13:45 – 14:40 - Hur hjälper du någon att få sjukdomsinsikt?

  När Jonas Böhlmark var 19 år drabbades han av sin första psykos. Här berättar Jonas om sin sjukdomsinsikt som växt fram under 10 år. 

  • Hur du man hjälpa patienten att få sjukdomsinsikt?
  • Kan man lära ut sjukdomsinsikt?

  Elitidrottaren Jonas Böhlmark har levt med en bipolär diagnos sedan 2010 då han fick sin första psykos. Han kom ut efter 10 år som bipolär och berättade i SVTs program ”Fråga doktorn” hur det är att leva med Bipolär sjukdom. Jonas är killen som paddlat på en SUP-bräda till Åbo och åkt 140 mil på skidor i vildmarken och skriver nu en bok om Bipolär sjukdom.

  Jonas Böhlmark
  Jonas Böhlmark
 • 14:40 – 15:00 - Kaffepaus

 • 15:00 – 15:55 - Hur organiseras dröm-mottagningen för bipolär sjukdom?

  Bipolär sjukdom är en spännande och utmanande sjukdom att arbeta med. Stor kunskap krävs hos alla i vårdteamet, patienter, deras närstående och arbetsgivare. Patienter behöver noggrann, strukturerad utredning och diagnostik där anhöriga ska involveras. Behandlingen är ofta komplex och kräver provtagning, uppföljning och lång tid för att optimeras. Psykopedagogiska insatser och motivationsarbete tar lång tid och kräver resursstarka team. Sjukdomstillståndet är livslångt och kan innebära åratal av symtomfrihet med årskontroller men också uppkomst av tidiga tecken som kräver åtgärder och plötsliga dramatiska insjuknanden som kräver snabba insatser. Forskning och vårdutveckling går snabbt framåt och det är en utmaning att hänga med och hålla sig uppdaterade för patienter och anhörigas skull. Proffsigt, flexibelt bemötande och långvariga relationer behöver byggas med patienter, närstående och samverkande vårdgrannar.

  • Hur organiserar man en bipolärmottagning där patienter kan få hjälp genom alla faser i livet?
  • Där personalen trivs och fortsätter utvecklas?
  • Där innovation, forskning och vårdvardag korsbefruktar varandra?

   

  Föreläsningen hålls av Lina Martinsson, verksamhetschef för Psykiatri sydväst, SLSO, vid Karolinska Huddinge sjukhus i Region Stockholm. Överläkare i psykiatri, disputerad inom bipolär sjukdom, litiumbehandling och genetik. Har arbetat med patienter, ledning och vårdutveckling på Affektiv öppenvårdsmottagning och Bipolär heldygnsvårdsavdelning i 10 år. Bedriver forskning vid KI om bland annat nystartade träningsbehandlingen ”Braining” www.braining.nu.

  Lina Martinsson
  Lina Martinsson

  Överläkare i psykiatri, verksamhetschef för Psykiatri sydväst, SLSO, vid Karolinska Huddinge sjukhus i Region Stockholm

 • 16:05 – 17:00 - Braining – fysisk aktivitet som tilläggsbehandling vid bipolär sjukdom

  Stillasittande, isolering och ensamhet drabbar patienter med bipolär sjukdom. Kroppsliga sjukdomar såsom övervikt, diabetes, högt blodtryck, stroke och för tidig död är vanligare bland bipolära jämfört befolkningen. Forskning har fastslagit att symtom på depression, ångest och sömnbesvär kan behandlas effektivt med fysisk träning, men strukturerad träningsbehandling saknas i psykiatrisk vård och studier saknas vid bipolär sjukdom. Psykpersonal lider av stress och utnyttjar inte friskvård på ett gynnsamt sätt.

  • Hur kan vi införa och följa upp träning för patienter och personal i psykiatrin?
  • Vilka hinder och vinster finns?
  • Hur kan fysisk träning i vården påverka bipolära patienter på kort och lång sikt?

   

  Föreläsningen hålls av Lina Martinsson, verksamhetschef för Psykiatri sydväst, SLSO, vid Karolinska Huddinge sjukhus i Region Stockholm. Överläkare i psykiatri, disputerad inom bipolär sjukdom, litiumbehandling och genetik.

   

  Lina Martinsson
  Lina Martinsson

  verksamhetschef för Psykiatri sydväst, Huddinge sjukhus

 • 17:00 - Moderatorn summerar och avslutar konferensen

Var med på plats eller på distans

Var med på plats eller på distans!

Konferensen hålls den 16-17 november i Stockholm. Du kan även välja att delta digitalt, med samma möjlighet att ställa frågor och diskutera med föreläsare och andra konferensdeltagare.

Vill du vara med på plats?
Vi planerar att hålla konferensen på plats i Stockholm, och anpassar oss efter rådande läge och myndigheternas aktuella rekommendationer.

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!
Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.
Varmt välkommen!

Tidigare deltagare om konferensen

Mycket bra. Lärorika och berörande föreläsningar. Mycket kompetens samlad i samma rum. Trevligt med nya kontakter.

Bra innehåll och inspirerande föreläsningar.

Väldigt bra föreläsare. Lätt att hänga med i de olika ämnen som de pratade om. Tacksamt att man fick ställa frågor direkt under föreläsningarna. Väldigt informativt och mycket ny kunskap.

Väldigt fint bemötande. Bra organiserat överlag.

Bra bredd i föreläsningarna, riktat både till läkare, ssk samt andra professioner.

Intressanta föreläsningar, forskning blandat med klinisk erfarenhet och även patientperspektiv på bipolär sjukdom.