Planering och tät uppföljning – framgångsfaktorer för att minska risken för postpartumpsykos

Planering och tät uppföljning – framgångsfaktorer för att minska risken för postpartumpsykos

Jenny Svedenkrans och Petra Jonsson Bygdevall är två av talarna på årets konferens Bipolär sjukdom. De kommer att tala om bipolaritet under graviditet och nyföddhetsperioden under sitt talarpass. Inför konferensen fick vi möjligheten att ställa några frågor, här kan du ta del av deras svar.

Hej Jenny och Petra,

Vi är glada att ha fått möjligheten att bjuda in er som föreläsare på konferensen Bipolär sjukdom, som hålls den 29-30 november. Jenny Svedenkrans är disputerad barnläkare och bitr. överläkare i neonatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Hon forskar om läkemedelsexponering via bröstmjölken och dess effekter på barnet. Petra Jonsson Bygdevall är gynekolog/obstetriker och överläkare i psykiatri och arbetar med kvinnor med bipolär sjukdom under graviditet. 

Vi är nyfikna på att lära oss mer av er kring graviditet och bipolär sjukdom och hur man kan hjälpa och stötta på bästa sätt vid en graviditet. 

Det pratas mycket om risker med bipolär sjukdom i kombination med en graviditet och när barnet är nyfött? Vilka är dessa?

Jenny: Ett foster och ett nyfött barn kan påverkas både av moderns sjukdom och av medicineringen. Om den blivande modern exempelvis behandlas med litium finns eventuellt en lite ökad risk för hjärtmissbildningar. Det gör att man rekommenderar ett riktat ultraljud. För ett nyfött barn där modern behandlas med litium finns en ökad risk för övergående påverkan på sköldkörteln och njurarna.
Petra: Vid bipolär sjukdom, framför allt typ I, måste man särskilt beakta risken att hamna i ett affektivt skov. Det alla är mest oroliga för är att kvinnan utvecklar en postpartumpsykos och vi som behandlare måste ha en tät uppföljning vad gäller det psykiska måendet, ta ställning till medicinjusteringar och hjälpa till att tillgodose en bra sömn. Dålig sömn vet vi kan utlösa affektiva skov hos många patienter och just postpartumperioden är av förklarliga skäl en särskilt skör tid. 
 
På vilka sätt kan du hjälpa och stötta den gravida och hennes omgivning inför, under och efter en graviditet? 
Petra: Det är viktigt att om möjligt planera och optimera psykisk stabilitet och medicinering inför en graviditet. Gå igenom risker, förväntningar och helst även involvera en eventuell partner. Under själva graviditeten men minst lika viktigt efter graviditeten är tät uppföljning från psykiatrin. 
Jenny: Många kvinnor har en stark önskan att amma. Genom att ta denna önskan på allvar och tydligt gå igenom risker och kontroller kan vi stötta mamman att fatta det beslut som passar henne bäst.

Utifrån era tidigare erfarenheter på området – vilka vanliga återkommande missar kopplat till graviditet och bipolaritet finns det? Och hur undviker man dessa?
Petra: Det finns en stor osäkerhet från vårdpersonal generellt om hur och om man ska medicinera under graviditet och amning. Information och utbildning är oerhört viktigt samt en väl fungerande vårdkedja kring dessa patienter. Flera vårdtagare måste ofta samverka och samplanera.

Att amma i kombination med olika läkemedelspreparat – går det? Om inte, hur stöttar du då på bästa sätt? 
Jenny: Det går att amma både med monoterapi och med vissa läkemedelskombinationer. Det finns dock vissa risker för barnet varför vi alltid rekommenderar delamning och att barnet följer ett särskilt uppföljningsprogram. I vissa fall avråds helt från amning.


Tack Jenny och Petra för era svar. Vi ser fram emot att lyssna till era erfarenheter på konferensen!

 

Jenny Svedenkrans är disputerad barnläkare och bitr. överläkare i neonatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Hon är forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet där hon bland annat forskar om läkemedelsexponering via bröstmjölken och effekter på barnet. I sin kliniska verksamhet träffar hon gravida kvinnor som önskar amma där läkemedelsbehandling kan utgöra en risk för barnet.

Petra Jonsson Bygdevall är gynekolog/obstetriker och överläkare i psykiatri vid konsultenheten psykiatri Sydväst med uppdrag inom perinatalpsykiatriska enheten (PPE) Huddinge och samtalsenheten Södersjukhuset, där kvinnor med bipolär sjukdom handläggs under graviditet. Petra har en lång klinisk erfarenhet av att behandla gravida kvinnor med bipolär sjukdom.

 

Här hittar du tillbaka till konferensen Bipolär sjukdom >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: