Involvera de anhöriga och påvisa deras viktiga roll, ge dem kunskap, stöd och hjälp samt avlastning.

Involvera de anhöriga och påvisa deras viktiga roll, ge dem kunskap, stöd och hjälp samt avlastning.

Årets upplaga av konferensen Bipolär sjukdom närmar sig och här får du ta del av tankar från den ideella patient- och anhörigorganisationen Balans' representanter som du även får träffa på plats på konferensen.

 

Hej Erik och Marianne,

Vi ses på plats den 29 november när konferensen Bipolär sjukdom går av stapeln och ni talar på temat "Bipolaritet ur ett patient- och anhörigperspektiv". Vi har även fått chansen att ställa några korta frågor till er inför att vi ses: 

  •  För den som inte känner till Riksförbundet Balans – vilka frågor driver ni?

Erik och Marianne: Vi är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna depression, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom. Våra lokalföreningar skapar aktiviteter utifrån medlemmarnas önskemål och vi arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser vi företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

En hjärtefråga för Balans är att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och att komplettera psykiatrins insatser för att ge våra ca. 1300 medlemmar verktyg för att kunna hantera sin livssituation på bästa sätt.

  •  Vad har samhället i stort på att lära sig mer om bipolär sjukdom?

Marianne: Ett viktigt budskap är att det går att leva ett gott liv med sjukdomen förutsatt att man får rätt vård, rätt behandling och rätt samhällsinsatser.

Erik: Ja, det är en relativt stor okunskap om bipolaritet. Det var det även för mig och min familj när min son insjuknade. Vi alla behöver berätta hur svår sjukdomen är för den drabbade och dess anhöriga men samtidigt få fram att det är en sjukdom som många kan leva med utan större handikapp och begränsningar. Om de har fått rätt vård och själva accepterat samt har insikt i hur de ska anpassa sitt liv så går det lättare. Många har låg kunskap vilket skapar stigma, rädsla och försvårar för de drabbade.

  •  Vilka är de vanligaste missuppfattningarna kring bipolaritet?

Marianne: Att man inte kan leva ett gott liv med sjukdomen och att man inte behöver äta läkemedel. 

Erik: Det finns många missuppfattningar som framför allt beror på okunskap. Exempelvis;

  • Att det inte går att leva ett ”normalt” liv som bipolär.
  • Kan man lita på personen?
  • Den som drabbas borde väl kunna skärpa sig!?
  • Det drabbar nog inte mig och mina närmaste!

 

  •  Hur kan man stötta för att minska på skuldkänslor och liknande som kan uppstå för de närstående?

Erik: Först av allt, att involvera de anhöriga och påvisa deras viktiga roll. Ge dem kunskap, stöd och hjälp samt avlastning.

Vi på Balans har ledorden Gemenskap – Kunskap och Insikt. Där gemenskapen handlar om att få möta personer som är i samma situation, det gäller både för de drabbade och anhöriga. Vi kommer att berätta mer om detta under konferensen.

Marianne: Att medvetandegöra anhöriga om medberoendedynamiken och att ge verktyg för att hantera det. Att ge anhöriga mod och kraft att ta emot hjälp för egen del.

  •  På konferensen kommer det vara många intressanta talare och pass. Är det något särskilt i programmet som du ser fram emot lite extra?

Marianne: Forskningen är jättespännande att ta del av! Tycker att det mesta är intressant.

Erik: Det är alltid lika intressant att få ta del av dessa konferenser. Bra att det spänner från forskning och specialkunskap till att vi under dessa dagar utbyter erfarenheter och lyssnar till helheten.

Stort tack för att ni tog er tiden att svara på frågorna, Marianne och Erik! Vi ser fram emot att höra mer från er på plats. 

Riksförbundet Balans är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna depression, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom. De arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser de företräder samt för att vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

 

Här hittar du tillbaka till konferensen Bipolär sjukdom >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: