Braining - bättre mående för både patienter och personal inom bipolär sjukdom

Braining - bättre mående för både patienter och personal inom bipolär sjukdom

Lina Martinsson är verksamhetschef för Psykiatri sydväst, SLSO, vid Karolinska Huddinge sjukhus. På konferensen Bipolär sjukdom kommer hon att tala om ”Braining” – en pulshöjande träning som fungerar som tilläggsbehandling till läkemedelsbehandling. Vi är nyfikna på metoden och ställde några frågor till Lina om hur det fungerar, om resultat och hennes rekommendationer för den som vill sätta igång.

Hej Lina, och välkommen som föreläsare på konferensen Bipolär sjukdom den 16-17 november!

På Psykiatri Sydvästs hemsida står om Braining att ”Syftet är att minska symtom på depression och ångest samt förbättra livskvalitet och kroppslig hälsa hos patienter. Förhoppningen är även att Braining ska minska stressen hos personalen och bidra till en förbättrad arbetsmiljö.”
Har ni kunnat se de önskade effekterna på patienter och personal?

- Vi har just startat en studie med Centrum för Psykiatriforskning vid KI om effekt på personal och patienter. Vårt kliniska intryck efter 4 år med behandlingen och 4 masteruppsatser på läkarprogrammet är att både patienter och personal mår bra psykiskt och fysiskt och att relationerna blir bättre mellan dem som deltar.

Finns det några fördelar med att både personal och patienter tränar tillsammans?

- Vi upplever att relationen blir bättre när man tränar ihop och genomgår fysisk utmaning i grupp. Inför passet är alla lika och peppar varandra. Återkommande möten i Braining ger nya träningskompisar. Vi kommer undersöka de eventuella effekterna systematiskt i studien som startar i november.

Bland de patienter som deltar, är det några som även tränar på annat sätt?

- Ja, och flera har efter Braining vågat sig ut på andra träningsanläggningar med nytt självförtroende.

Går det att säga vilka patienter som får störst nytta av träningen?

- Vi ska undersöka det i studierna vid KI. Men genom tidigare forskning vet vi att de mest stillasittande har störst nytta av att komma igång med träning.

Hur ofta och hur länge behöver patienten tilläggsbehandling med Braining, för att man ska se en effekt?

- Tidigare forskning har visat att tre gånger i veckan i 5 veckor behövs för tydlig effekt på depression. Vi ska undersöka Brainings effekt som tilläggsbehandling systematiskt i kommande studier, men preliminära resultat visar att tidig effekt kommer redan efter ett par veckors regelbunden pulshöjande träning.

Vad rekommenderar du andra att göra, som vill sätta i gång med Braining på sin mottagning eller klinik?

- Läs på vår hemsida www.braining.nu och inspireras. I SLSO, Region  Stockholm sprider vi nu vår metod, så man kan höra av sig till sin närmaste chef och diskutera saken och kontakta oss om kliniken är intresserad av att starta så hjälper vi till.

Tack för att vi fick veta mera om Braining!
Du kommer även att hålla en föreläsning om hur "dröm-mottagningen för bipolär sjukdom" skulle kunna organiseras. Är braining en del av byggandet av den ideala bipolär-mottagningen?

Ja, det är den, definitivt!


Lina Martinsson

Överläkare i psykiatri, verksamhetschef för Psykiatri sydväst, SLSO, vid Karolinska Huddinge sjukhus i Region Stockholm

Läs mer om konferensen Bipolär sjukdom här!