Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik - grundkurs

Ekonomi, teknik och juridik - för beställare, entreprenörer och konsulter - inom bygg, anläggning och installation

Boka kurs

Kursnr. 6245

2 dagar

fr. 10 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Behöver du bättre kunskap om de juridiska spelreglerna i ett entreprenadprojekt för att kunna hantera ekonomiska, tekniska och juridiska risker? De tekniska och juridiska projekthandlingarna har en tendens att bli fler och kunskap om hur man hanterar frågor som ÄTA, tider, ansvar m.m. är väldigt viktigt.

Grundkursen i entreprenadjuridik ger en bred kunskap om olika avtal och hur regler och normer hänger ihop. Kursen är mycket praktiskt inriktad och bygger på en bra mix av teori och praktiska exempel och diskussioner.

Vi har flera föreläsare som genomför kursen där samtliga får höga betyg och är uppskattade av deltagarna!

Du lär dig

 • Grunderna i entreprenadrätt och de juridiska spelreglerna
 • Ersättningsformer och standardavtal
 • Konsekvenser av olika skrivningar

Passar dig som är

 • Kommer i kontakt med entreprenadjuridiken inom byggbranschen
 • Beställare, entreprenörer och konsulter - inom bygg, anläggning och installation

Innehåll

 • Avtalsrättens grunder: anbud, accept och avtal.
 • Skillnaden mellan utförande- och totalentreprenad.
 • Hantering av ÄTA
 • Vad ingår i kontraktsarbetena?
 • Parternas ansvar för att kommunicera med varandra under entreprenaden
 • Parternas ansvar för förändrade förutsättningar
 • Hinder och störning
 • Ansvar för att avhjälpa fel under och efter garantitiden
 • Hanteringen av ekonomi under projektet
 • Vite och skadestånd
 • Gruppövningar, frågor och diskussioner

Målgrupp

Beställare, entreprenörer, konsulter och byggherrar som medverkar i projektering, planering och genomförande av bygg, anläggnings och installationsprojekt.

Omdömen

Robert var mycket tydlig och bra i sitt lärande och var väldigt mottaglig mot diverse frågor kring kursinnehållet.

Alexander engagerade mig såpass att jag vill gå fortsättningskursen med!

Carl Johan var en bra, kunnig samt pedagogisk kursledare. Väldigt tydlig. Och Rolig!

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

Följande datum kan du välja att antingen gå på plats alt. vara med på distans:

 • 17-18 feb

Entreprenadjuridik - grundkurs

2 dagar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

 • 17-18 feb 2022

  Göteborg alt. distans

  Platser kvar

 • 16-17 mar 2022

  Distans

  Platser kvar

 • 2-3 maj 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 22-23 aug 2022

  Göteborg

  Platser kvar

 • 20-21 sep 2022

  Distans

  Platser kvar

 • 28-29 nov 2022

  Stockholm

  Platser kvar