Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik - grundkurs

Bli bättre på att hantera ekonomiska, tekniska och juridiska risker

Boka kurs

Kursnr. 6245

2 dagar

fr. 11 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Behöver du bättre kunskap om de juridiska spelreglerna i ett entreprenadprojekt för att kunna hantera ekonomiska, tekniska och juridiska risker som ständigt är aktuella? De tekniska och juridiska projekthandlingarna har en tendens att bli fler och kunskap om hur man hanterar frågor som bland annat ÄTA, tider och ansvar blir därför allt viktigare.

Grundkursen i entreprenadjuridik ger en bred kunskap om olika avtal och hur regler och normer hänger ihop. Kursen är mycket praktiskt inriktad och bygger på en bra blandning av teori, praktiska exempel och diskussioner. Vi går igenom grundläggande avtalsrätt kopplat till entreprenadrättsliga frågor så att du som kursdeltagare får en bättre förståelse för hur juridiken i samband med ett entreprenadprojekt fungerar. Kursen tar även upp vilka rättigheter och skyldigheter beställare, entreprenörer och konsulter har innan, under och efter en gemensam entreprenad.

Kursen präglas av ambitionen att öka insikten och förståelsen för juridiken i ett entreprenadprojekt genom gruppövningar och diskussioner, snarare än ren föreläsning.

Föredrar du att läsa kursen helt online? – läs mer om kursen och onlineupplägget här >>

Vi har flera föreläsare som genomför kursen där samtliga får höga betyg och är uppskattade av deltagarna!

Du lär dig

 • Grunderna i entreprenadrätt och de juridiska spelreglerna
 • Ersättningsformer och standardavtal
 • Konsekvenser av olika skrivningar

Passar dig som

 • Kommer i kontakt med entreprenadjuridiken inom byggbranschen
 • Beställare, entreprenörer och konsulter - inom bygg, anläggning och installation

Innehåll

 • Allmän avtalsrätt – avtals ingående, innehåll, ogiltighet, med mera
 • Skillnaden mellan lagar, standardvillkor, AF AMA och andra handlingar i en entreprenad
 • Entreprenadformer och upphandlingsformer
 • Kontraktsarbetenas och entreprenadens omfattning
 • ÄTA-arbeten – formalia, hantering och ersättning
 • Hinder och väsentlig rubbning
 • Ansvar för att avhjälpa fel under och efter garantitiden
 • Hanteringen av ekonomi under projektet
 • Vite och skadestånd


Under kursens gång har vi olika gruppövningar och diskussioner samt att du får möjlighet att ställa frågor till kursledaren.

Målgrupp

Beställare, entreprenörer, konsulter och byggherrar som medverkar i projektering, planering och genomförande av bygg-, anläggnings- och installationsprojekt. Samt även andra som i sitt arbete kommer i kontakt med anbud, avtal, AB, ABT och andra entreprenaddokument i alla typer av entreprenader.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Kursledare

Kursen hålls av kursledare från Wåhlin Advokater som har gedigen erfarenhet av entreprenadrätt.

Erik Sjödin är huvudlärare på kursen. Han är advokat på Wåhlin Advokater och specialiserad inom tvistlösning, med ett särskilt fokus på entreprenadjuridik. Han biträder aktörer i bygg- och fastighetsbranschen med entreprenadrättslig rådgivning samt tvistlösning i allmän domstol och i skiljeförfaranden. Som föreläsare är hans målsättning att pedagogiskt beskriva entreprenadrättens grunder genom såväl genomgång av standardavtal och gällande rätt som med praktiska exempel.

 

Citat från tidigare deltagare

Kursledaren engagerade mig såpass att jag vill gå fortsättningskursen med!

Mycket nyttig information om regelverk.

Kursledaren var mycket tydlig och bra i sitt lärande och var väldigt mottaglig mot diverse frågor kring kursinnehållet.

Kurstillfällen

Entreprenadjuridik - grundkurs

2 dagar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

 • 29-30 maj 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 26-27 aug 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 14-15 okt 2024

  Distans

  Platser kvar

 • 4-5 dec 2024

  Stockholm

  Platser kvar