Hälsa, vård och omsorg

Optimerad operationsplanering

26-27 april 2022 - i Stockholm eller på distans

Effektiva arbetssätt och metoder för att nå tillgänglighetsmålen och en hög kvalitet!

Boka kurs

Kursnr. 428100

2 dagar

fr. 6 550 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Omprioritering, samarbete över gränserna och nya arbetssätt.
Det är bara några av de ord som beskriver de senaste två åren för operationsverksamheterna

Välkommen till konferensen Optimerad operationsplanering - en högaktuell konferens för dig som är operationsplanerare, -koordinator, vårdenhetschef eller operationssjuksköterska. Välj om du vill vara med på plats i Stockholm eller på distans!

Att hålla vårdgarantin och uppnå tillgänglighetsmålen ställer höga krav på dig och din verksamhet. Effektiva flöden och god samverkan är viktiga komponenter för att kunna nå målen samtidigt som det finns stora förväntningar på personcentrerad vård och hög kvalitet. Under senare tid har allt detta ställts på ända.

På årets konferens tar vi upp pandemins påverkan på operationsplaneringen och ger utrymme för frågeställningar och diskussion med föreläsarna. Du får också ta del av framgångsrika arbetssätt och förbättringsarbeten inom operationsplanering.

Optimerad operationsplanering

Hur har olika verksamheter arbetat under pandemin och vad tar man med sig till post pandemi?
Vi har intervjuat två av årets föreläsare. Ta del av deras berättelser!

Lena Pettersson, verksamhetschef VO op. Bollnäs, Region Gävleborg, talar om att behålla engagemang, teamkänsla och flexibilitet i en snabbt föränderlig tillvaro.

Johan Liliequist, basenhetschef och överläkare på ortopeden, Västerviks sjukhus svarar på våra frågor om lärdomar och slutsatser från arbetet under pandemin.

--------------------------------------------

Välkommen till konferensen Optimerad operationsplanering där du får praktiska verktyg som underlättar planering, samverkan och en ökad personal -och patientnöjdhet. Här kan du utbyta kunskaper och erfarenheter med kollegor från hela landet samt lyssnar till experter och praktikfall! Glöm inte att även anmäla dig till workshop - Arbetssätt och verktyg för att korta ledtider till operation.

Boka tidigt för att få bästa pris!

Anmäl dig senast den 4 mars 2022 till early-bird-pris!
6 550 kr
(ord. pris 8 350 kr)

 

 

På programmet

 • Från remiss till åtgärd – hur kan du förkorta och effektivisera flödet?
 • Gemensamt arbete som leder till bättre planering och ökad produktion
 • Danskt framgångskoncept för optimering av flöden med fokus på patientsäkerhet
 • Bättre veckouppföljning på operation med digital flödestavla
 • Personcentrerad operationsplanering med hjälp av digitaliseringen
 • Färre inställda operationer med hjälp av separerade flöden

Workshop - Arbetssätt och verktyg för att korta ledtider till operation

Workshop - Arbetssätt och verktyg för att korta ledtider till operation

Effektiva vårdkedjor handlar om att göra rätt saker och ett mer logistiskt tänkande ger nya möjligheter för att korta väntetiderna till operation. Lär dig mer för att förbättra flöden på er enhet! Workshopen hålls av Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet. Workshopen bokas separat när du anmäler dig till konferensen.

Konferensen passar dig som är

 • Operationsplanerare
 • Operationskoordinator
 • Operationssjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Vårdenhetschef

Program

Program 26 april

 • 09:00 - 09:30 - Registrering och inloggning öppnar

 • 09:30 - 09:35 - Moderator Per Brunkvall inleder konferensen

 • 09:35 - 10:50 - Från remiss till åtgärd – hur kan du förkorta och effektivisera flödet?

  Att tillgodose krav på effektivitet och kvalitet när man har begränsade resurser kan vara en svår ekvation att lösa. På Västerviks sjukhus har man i många år arbetat med att optimera flödena på operationsavdelningen. Johan delar med sig av dom erfarenheter man har fått under åren och ger exempel på arbetssätt som man har funnit särskilt bra. Vi kommer också att få höra om hur Region Kalmar län har arbetat med tillgänglighet under pandemin.

  • Framgångsrika arbetssätt för att korta ner väntetiden och avskaffa väntelistor
  • Så får du till en bra dynamik i schemaläggningen
  • Tips och tricks för att optimera flödet på en operationsavdelning
  • Digital teknik som hjälpmedel i flödesprocessen – ett kommande pilotprojekt
  Johan Liliequist, Överläkare på ortopeden, Västerviks sjukhus
  Johan Liliequist, Överläkare på ortopeden, Västerviks sjukhus

  Johan Liliequist är basenhetschef och kliniskt verksam överläkare på Ortopedkliniken, Västerviks sjukhus. Han har mångårig erfarenhet av arbete i olika process- och ledningsgrupper med fokus på kvalitet och tillgänglighet.

 • 11:00 - 12:00 - Gränsöverskridande utveckling av Neurokirurgi! Hur vi tog kontroll över den växande kön.

  • Konkreta arbetsverktyg som får produktionsplaneringen att fungera optimalt
  • Så har vi ökat produktionen med 43 procent på ett år
  • Hur kan du göra lika mycket arbete fast du inte har personal för att bemanna?
  Martin Toresson, vårdenhetschef och Charlotta Rosenkrantz-Gustafsson, vårdenhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Martin Toresson, vårdenhetschef och Charlotta Rosenkrantz-Gustafsson, vårdenhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 12:00 - 13:00 - Lunch

 • 13:00 - 14:30 - Gemensamt arbete som leder till bättre planering och ökad produktion

  • Konkreta råd och framgångsfaktorer för ett bättre samarbete
  • Att nå gemensam planering av operationsresurser – från produktionsplanering och schemaläggning till operationsplanering över klinikgränser
  • Hur kan du uppnå ökad produktion med priosalar och utbildningssalar?
  • Hur kan ett regiondelssjukhus bli ledande i förbättringsarbeten som sedan gynnar hela regionen?

   

  Diskussion och erfarenhetsutbyte:

  • Vilka tips har ni med från er verksamhet gällande samarbete mellan opererande kliniker och operationsavdelningen?
  • Vilka forum har ni för samarbeten och för planering?
  • Vilka utmaningar kring operationsplanering har ni i er verksamhet – tips på lösningar?
  Christina Nilzon, bitr. verksamhetschef An/Op/IVA Skellefteå, Region Västerbotten
  Christina Nilzon, bitr. verksamhetschef An/Op/IVA Skellefteå, Region Västerbotten
 • -

  Frida Lundmark, vårdutvecklare, Region Västerbotten
  Frida Lundmark, vårdutvecklare, Region Västerbotten
 • 14:30 - 14:50 - Eftermiddagsfika

 • 14:50 - 15:50 - Danskt framgångskoncept för optimering av flöden med fokus på patientsäkerhet

  Projektet ”Säkra Op flöden” är ett framgångsrikt regionalt samarbete mellan fem sjukhus i centrala Danmark (Midtjylland). Ta del av hur de arbetar med att öka patientsäkerheten, korta ner väntetiden, optimera resurserna och effektivisera teamarbetet samt internkommunikationen:

  • Snabb operation för patienten i behov av akut kirurgi genom utveckling av ett gemensamt kommunikationsverktyg - akutklassificering. Det har hjälpt läkarna att prioritera den sjukaste operationspatienten och att skapa ett gemensamt språk mellan operation och anestesi.
  • Kirurgen som teamledare med syfte att stärka teamsamarbetet på operationssalen.
  • Införande av ”säkra 1:or” så att alla vet vilken patient som står på tur i alla operationssalar - och att den patienten förbereds i tid.
  • Minskad väntetid och inställda operationer genom systematisk och målinriktad planering av elektiva, akuta och canceroperationer för att utnyttja operationskapaciteten på bästa sätt.

   

  OBS!
  Talarpasset hålls på engelska.

  Stine Rasmussen, Regional project manager of Safe Operation Flow, Central Denmark Region
  Stine Rasmussen, Regional project manager of Safe Operation Flow, Central Denmark Region
 • 16:00 - 17:00 - Bättre veckouppföljning på operation med digital flödestavla

  • Hur kan flödestavla på operation tas fram?
  • Att välja relevanta mätetal i datadjungeln
  • Så kan du koppla förbättringsarbeten till flödestavlan
  Sanaz Shafiei, vårdchef Anestesi- och Intensivvård, Danderyds sjukhus
  Sanaz Shafiei, vårdchef Anestesi- och Intensivvård, Danderyds sjukhus
 • 17:00 - 17:05 - Konferensens första dag avslutas

Program 27 april

 • 08:30 - 09:30 - Från privat operationsenhet till regionsdriven med bibehållen effektivitet och patientnöjdhet

  • Lärdomar från att gå från en mindre enhet till att bli en del i ett större sammanhang
  • Så lyckades vi behålla engagemanget, teamkänslan och flexibiliteten
  • Hur kan starkt patientfokus bidra till effektivitet?
  Lena Pettersson, verksamhetschef VO op. Bollnäs, Region Gävleborg
  Lena Pettersson, verksamhetschef VO op. Bollnäs, Region Gävleborg

  Lena är verksamhetschef för VO Operation i Bollnäs; en elektiv enhet med läkare, mottagning, Op.planering, Operation, Uppvakning, vårdavdelning och rehab inom kirurgi, ortopedi och urologi. Enheten har under ett antal år drivits i privat regi men är sedan 2019 åter en del av Region Gävleborgs opererande verksamheter.

 • 09:30 - 09:50 - Förmiddagskaffe

 • 09.50 - 11.00 - Personcentrerad operationsplanering med hjälp av digitaliseringen

  På Hallands sjukhus görs en pilotstudie där HOPE solution används för att digitalisera vårdprocessen inom elektiv ortopedi. HOPE solution möjliggör också en strukturerad uppföljning av kvalitetsutfall (PROM) och patientnöjdhet (PREM).

  Louise Hansten och Anna Cavrak är verksamhetsutvecklare och arbetar på Hallands sjukhus – ett sjukhus med tre utbudspunkter i Halland och ett av Sveriges bästa resultat gällande tillgänglighet, kvalitet och resursnyttjande. Tillsammans med sjukhusens olika kliniker pågår ständigt utvecklingsarbeten med ett allt större fokus på att involvera patient och närstående och att finna digitala lösningar som ökar deras möjligheter till delaktighet.

  • Digitalisering av en vårdprocess, vilket skapar förutsättningar för tydliga vårdplaner, automatiserade arbetsprocesser och säkra informationsflöden
  • Så kan digitala verktyg möjliggöra för patienten att vara medskapare i planeringen inför och i uppföljning av sin operation
  • Hur kan professionen med hjälp av digitaliseringen flytta fokus från alla patienter till de som har störst behov?
  Louise Hansten, leg. sjukgymnast, Hallands sjukhus
  Louise Hansten, leg. sjukgymnast, Hallands sjukhus

  Louise är legitimerad sjukgymnast med många års erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete.

 • -

  Anna Cavrak, leg. sjukgymnast, Hallands sjukhus
  Anna Cavrak, leg. sjukgymnast, Hallands sjukhus

  Anna är legitimerad sjukgymnast med många års erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling.

 • -

  Nina Sellberg, CEO, ADDI Medical
  Nina Sellberg, CEO, ADDI Medical

  Nina arbetar vid ADDI Medical. Hon har lång erfarenhet av infrastruktur- och tjänsteutveckling inom hälso- och sjukvården och har arbetat både som forskare, industriaktör och tjänsteman. Hon arbetar nu med HOPE Solution, som syftar till att erbjuda säker interaktiv kommunikation genom att samla in, sammanställa och förmedla information från och till olika vårdinstanser, forskningsinitiativ, patienter och läkemedelsföretag. 

 • 11:10 - 12:00 - Hur ska patienten få sin operation i tid när det råder daglig platsbrist på barnsjukhuset?

  Varje vecka har vi tvingats att stryka patienter som kommit till sjukhuset, nervösa och laddade. Föräldrar som har tagit ledigt från sina jobb och assistenter som planerat sina skift för att kunna finnas tillgängliga. Ibland är det så sena strykningar att vi redan hunnit åka ner med hissen till operation.

  • Innovationsarbetet gav oss insikter i produktion och ekonomi som krävdes för att kunna påverka beslutsfattande personer
  • Intervjuer gav oss värdefulla insikter, vilket ledde till att kunna identifiera rätt behov och lösning på vår utmaning
  • Att ha mandat över sin lösning visade sig vara en framgångsfaktor
  • Spinoff-effekter på barnsjukhuset
  • Våra utmaningar under pandemin
  Jessica Widegren, Barnsjuksköterska och omvårdnadschef inom slutenvård barnneurologi, neurokirurgi och ortopedi på Astrid Lindgrensbarnsjukhus
  Jessica Widegren, Barnsjuksköterska och omvårdnadschef inom slutenvård barnneurologi, neurokirurgi och ortopedi på Astrid Lindgrensbarnsjukhus

  Jessica har arbetat inom barnsjukvården de senaste 14 åren och som chef senaste 8 åren. Innan dess har hon arbetat som sjuksköterska inom akutsjukvård och den prehospitala verksamheten. Jessica brinner för att tillsammans med medarbetare kunna leverera barnsjukvård i världsklass men också för barnperspektivet och få vara med på resan och se medarbetare utvecklas inom barnsjukvården.

 • 12:00 - 12:15 - Moderatorn summerar och avslutar konferensen

 • 12:15 - 13:15 - Lunch för workshopens deltagare

Workshop

 • 13:15 - 16:00 - Arbetssätt och verktyg för att korta ledtider till operation

  Under workshopen får du konkreta verktyg för hur du effektivt kan arbeta med vårdkedjor. Effektiva vårdkedjor handlar om att göra rätt saker och ett mer logistiskt tänkande ger nya möjligheter för att korta väntetiderna till operation. Kunskap om den egna verksamhetens efterfrågan, ledtider uppströms och nedströms ger förutsättningar till förbättringar där effekten blir som störst. Är det så att vårdgarantin faktiskt förlänger ledtiden och i så fall på vilket sätt?

  Missa inte chansen att boka dig på denna lärorika workshop där du får tips och råd som du kan applicera i ditt dagliga arbete med att förbättra flöden.

   

  Du får lära dig:

  • Flödeskartläggning av patientärenden
  • Ledtider och genomloppstider kopplat till operationsplanering
  • Grunderna i ledtidsanalys
  • Efterfrågeplanerad produktion
  • Förbättringsförslag för kortare ledtider till operation


  Workshopen är separat bokningsbar och leds av Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet

   

  Malin har doktorerat inom vårdlogistik med inriktning på hur effektiva vårdkedjor skapas. Hon har stor erfarenhet av olika forskningsprojekt från specialistsjukvård och implementering av politiska beslut som påverkar patientflöden. Malin har också stor erfarenhet av att undervisa inom logistisk och vårdlogistik vid högre utbildning.

  Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet
  Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet

Boka

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 4 mars: 6 550 kr (workshop: 2 950)
Till och med 1 april: 7 350 kr(workshop: 3 350)
Från 2 april: 8 350 kr (workshop: 3 950)

Pris för matpaket tillkommer.

Optimerad operationsplanering

2 dagar

fr. 6 550 kr

exkl. moms

 • 26-27 apr 2022

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

På plats eller på distans

Konferensen livestreamas – välj själv om du vill delta på plats eller på distans!

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Vi planerar att hålla konferensen på plats i Stockholm, och anpassar oss efter rådande läge och myndigheternas aktuella rekommendationer.

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!
Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.
Varmt välkommen!