Hälsa, vård och omsorg

Optimerad operationsplanering

Varmt välkommen den 21-22 maj på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 i Stockholm!

Mötesplatsen för dig inom operation – med fokus på effektiva arbetssätt och metoder för en framgångsrik planering

Boka kurs

Kursnr. 428100

2 dagar

fr. 7 480 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Är du en av de som brottas med personalbrist, scheman som kör ihop sig och en växande väntelista? Du är tyvärr inte ensam! Snabba och förändrade förutsättningar hör till vardagen för dig som arbetar med operationsplanering samtidigt som det finns en ökad förväntan på personcentrerad vård, hög kvalitet och patientnöjdhet.

Den uppskattade konferensen Optimerad operationsplanering är tillbaka med ett nytt och aktuellt program. Under dagarna får du bland annat ta del av praktikfall som lyfter frågeställningar och lösningar för hur du kan lyckas med att optimera din operationsplanering. Du får även möjlighet att diskutera dina utmaningar med kollegor från andra sjukhus/kliniker.

Du väljer själv om du vill medverka på plats i Stockholm eller på distans.

Varmt välkommen!

Konferensen fick 4,4 av 5 i helhetsbetyg förra året!

 

Ur programmet

 • Planering och kvalitet – exempel från en operationsverksamhet
 • Lärdomar från en regional operationsplaneringsprocess
 • 34 h arbetsvecka – erfarenheter och resultat
 • Digitala verktyg som underlättar operationsplaneringen
 • Arbetssätt för effektivare operationsplanering

Intervju med talare på konferens:

Ta del av intervjun med Henrik Andersson och Jenny Lund-Hansen Kjellstrand från Mölndals sjukhus. Kortare arbetsdag – en av pusselbitarna för att lyckas bra med operationsplaneringen? Läs mer här >>

Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet. Om hur ett logistiktänk kan förbättra vårdflödet. Läs intervjun här >>

Målgrupp

Konferensen passar bland annat dig som är operationsplanerare, operationskoordinator, operationssjuksköterska, sjuksköterska och vårdenhetschef.

Program

Tisdag 21 maj 2024

 • 09:00 - Registrering med kaffe och smörgås, inloggning till konferensen för deltagare på distans.

 • 09:30 - Moderator Per Brunkwall inleder konferensen

  Per Brunkwall, överläkare anestesikliniken, Lasarettet i Ystad
  Per Brunkwall, överläkare anestesikliniken, Lasarettet i Ystad

  Per är en mycket uppskattad talare och moderator som både inspirerar, ger konkreta tips och verktyg samt ställer nödvändiga frågor. Under konferensen är det han som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 09:40 – 10:40 - Regional operationsplaneringsprocess – för gemensamma standarder och rutiner

  I Region Skåne har de utvecklat en regional operationsplaneringsprocess med syfte att ta fram en regiongemensam process och skapa en regiongemensam standard med tillhörande uppdrags och arbetsbeskrivning för sina koordinatorer. Processen utgår från patienten och avser att vara ambitionshöjande vad gäller att alltid ha en digital kommunikation med patienten och samtidigt kunna tänka nytt.

  Under passet berättar Angelica om hur idéen växten fram, hur hela processen tog form och om utfallet samt vilka lärdomar de fick med sig på vägen.

  • Varför skapade vi en operationsplaneringsprocess?
  • En process med patienten och digitala verktyg i fokus
  • Regionalgemensamma uppdrags- och arbetsbeskrivningar
  • Utförda utbildningsinsatser och planer framåt
  Angelica Graveus, enhetschef tillgänglighet och produktionsstyrning, Region Skåne
  Angelica Graveus, enhetschef tillgänglighet och produktionsstyrning, Region Skåne

  Angelica har en bakgrund som medicinsk sekreterare och är utbildad civilekonom. Hon arbetar med frågor som rör tillgänglighet både inom öppen- och slutenvården.

 • 10:50 – 11:50 - Planering och kvalitet – hur går vi från teori till verklighet?

  Vad kan vi få ut av en långsiktig planering? Vilka faktorer påverkar kvalitetssäkringen? Hur förbättrar vi tillgängligheten? På vilket sätt kan vi nå framgång med någon annans koncept?

  Under passet delar Lena och Kerstin med sig av hur de arbetar i sina verksamheter. De berättar om vilka förändringar i verksamheten som kan optimera operationskapaciteten, hur det går att skapa skillnad i tillgängligheten och varför digitala kallelser och kvalitetssäkring är så viktigt. De lyfter lärdomar och praktiska exempel från sina verksamheter och belyser vad de anser är viktigast framöver.

  • Långsiktig planering för bättre arbetsmiljö
  • Hur minimerar vi outnyttjad operationskapacitet och minskar sena strykningar?
  • Digitala kallelser genom 1177
  • Viktiga fynd som ett resultat från genomlysning av operationsverksamheten
  • Hur kan vi skapa framgång med någon annans koncept?
  Lena Höglund, verksamhetsansvarig, Helsingborgs lasarett
  Lena Höglund, verksamhetsansvarig, Helsingborgs lasarett

  Lena är röntgensjuksköterskan som sadlade om till operationsplanerare/koordinator och som brinner för den perfekta planeringen. Idag arbetar hon förvaltningsövergripande som verksamhetsansvarig i Helsingborgs lasaretts operationsplaneringssystem och är ett uppskattat stöd för alla opererande verksamheter.

 • -

  Kerstin Narbe, enhetschef vårdproduktion, Skånes Universitetssjukhus
  Kerstin Narbe, enhetschef vårdproduktion, Skånes Universitetssjukhus

  Kerstin har en bakgrund som anestesisjuksköterska och har jobbat många år både kliniskt och som chef på operation. Senaste åren har hon jobbat förvaltningsövergripande med processutveckling, drivit projekt och frågor med fokus på tillgänglighet både inom operation och mottagningsverksamheten.

 • 11:50 – 12:50 - Lunch

 • 12:50 – 13:50 - 34 h – pilotprojektet med schemalagd återhämtning

  Går det att kombinera schemalagda återhämtningsdagar, bygga en attraktiv arbetsplats för att behålla medarbetare och samtidigt bibehålla produktion och kostnadsneutralitet?

  Det är vad de på centraloperation, Vrinnevi i Norrköping och operation på Universitetssjukhuset i Linköping försöker att ta reda på. Under det här passet delar Johnas med sig av hur de just nu genomför ett pilotprojekt med schemalagd återhämtning baserat på att man som deltagare i projektet arbetar i snitt 34 h i veckan.

  • Projektet 34h
  • Bakgrund och syfte med pilotprojektet
  • Resultat, slutsatser och reflektioner hittills
  • Hur ska vi fortsätta framöver?
  Johnas Aronsson, anestesisjuksköterska och vårdenhetschef på centraloperation, Vrinnevisjukhuset
  Johnas Aronsson, anestesisjuksköterska och vårdenhetschef på centraloperation, Vrinnevisjukhuset

  Johnas har tillsammans med Peter Andersson, bitr. verksamhetschef på operation i Linköping, samt fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet arbetat fram riktlinjerna och ramen för det pilotprojekt som nu genomförs.

 • 13:50 – 14:20 - Eftermiddagskaffe

 • 14:20 – 15:05 - Den digitala framtiden på väg in i kliniken

  Hur ligger vi till med digitala lösningar inom vården och anestesin idag? Vart är vi på väg och vad är möjligt?

  Under detta pass går Pether och Johan igenom aktuella forskningsstudier med fokus på digitala möjligheter och framtidsutsikter. De diskuterar om sjukvården är förberedd för den digitala utveckling som kommer, om vi är inne på rätt spår för framtiden och om utvecklingen är hållbar ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

  • Vad innebär AI och machinlearning?
  • Hur en AI-modell skapas och hur den kan fungera i en anestesikontext
  • Digitala lösningar för att förbereda och följa upp patienterna
  • Kan en digital lösning optimera hela operationsflödet?
  Pether Jildenstål, professor, forskningschef och översjuksköterska i anestesi, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Lunds universitet
  Pether Jildenstål, professor, forskningschef och översjuksköterska i anestesi, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Lunds universitet

  Pether har mångårig anestesierfarenhet och är handledare åt 11 doktorander. Han har en omfattande forskning nationellt och internationellt varav en del är digital utveckling av olika anestesimetoder.

 • -

  Johan Berggreen, spec.sjuksköterska i anestesi och doktorand i kliniskmedicin, Lunds universitetssjukhus och Lunds universitet
  Johan Berggreen, spec.sjuksköterska i anestesi och doktorand i kliniskmedicin, Lunds universitetssjukhus och Lunds universitet

  Johan doktorerar och fokuserar på hur man kan uppnå förbättringar inom anestesi genom argumented reality (AR) och Artificial Intelligence (AI).

 • 15:15 – 16:00 - VR för att skapa delaktighet hos patienterna

  Datorsimulerad verklighet med virtual reality (VR)-teknik är ett redskap som idag används inom hälso- och sjukvården för optimering av bl.a. medicinska behandlingar. Pether driver forskning med VR glasögon nationellt och internationellt och kommer under passet att ge oss en bild kring dess möjligheter, fallgropar och framtidsutsikter.

  • Internationellt projekt för att utveckla samarbetet över nationsgränserna
  • VR för att optimera delaktighet
  • Koncentration och avledning vid rätt tillfälle
  • Framtidsutsikter och vision med projektet
  Pether Jildenstål, professor, forskningschef och översjuksköterska i anestesi, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Lunds universitet
  Pether Jildenstål, professor, forskningschef och översjuksköterska i anestesi, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Lunds universitet

  Pether har mångårig anestesierfarenhet och är handledare åt 11 doktorander. Han har en omfattande forskning nationellt och internationellt varav en del är digital utveckling av olika anestesimetoder.

 • -

  Johan Berggreen, spec.sjuksköterska i anestesi och doktorand i kliniskmedicin, Lunds universitetssjukhus och Lunds universitet
  Johan Berggreen, spec.sjuksköterska i anestesi och doktorand i kliniskmedicin, Lunds universitetssjukhus och Lunds universitet

  Johan doktorerar och fokuserar på hur man kan uppnå förbättringar inom anestesi genom argumented reality (AR) och Artificial Intelligence (AI).

 • 16:00 - Konferensens första dag avslutas

 • 16:10 - Mingel

  Passa på att fortsätta nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor i branschen – vi bjuder på ett glas bubbel.

Onsdag 22 maj 2024

 • 09:00 - Moderator Per Brunkwall inleder konferensens andra dag

  Per Brunkwall, överläkare anestesikliniken, Lasarettet i Ystad
  Per Brunkwall, överläkare anestesikliniken, Lasarettet i Ystad

  Per är en mycket uppskattad talare och moderator som både inspirerar, ger konkreta tips och verktyg samt ställer nödvändiga frågor. Under konferensen är det han som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 09:10 – 10:00 - Vad krävs för att skapa ett grönare sjukhus?

  Hälso- och sjukvården står för 5% av CO2-utsläppen i Sverige och liknande länder. Vi har en stor utmaning att minska detta genom klokare val utan att minska på kvaliteten. Genom att koncentrera sig på de tre engångsprodukter av plast inom vården som sammanlagt bidrar med 70% av volymen engångsplast på akutsjukhusen skulle vi kunna reducera utsläppen från dessa tre produkter med 70%.

  Under passet berättar Johanna om hur de arbetar med dessa utmaningar och hur hon steg för steg får med sig alla avdelningar på Danderyds sjukhus.

  • Re-place
  • Re-cycel
  • Re-dece
  Johanna Albert, överläkare, DEAA, docent, Danderyds sjukhus
  Johanna Albert, överläkare, DEAA, docent, Danderyds sjukhus

  Johanna är överläkare och docent i anestesi och intensivvård. Hon har tidigare varit chef för ST-läkarna, chef för centraloperation och verksamhetschef för kirurg och urologkliniken på Danderyds sjukhus. Med detta har hon ett brett nätverk och ett stort förtroende bland många medarbetare vilket har gett möjlighet till att få med många i det pågående miljöarbetet.

 • 10:00 – 10:20 - Förmiddagskaffe

 • 10:20 – 11:10 - Datadriven styrning och prioritering av operationsverksamhet

  Operationsresurser ska prioriteras till de patienter som behöver det som mest. Inte till de verksamheter som ropar högst eller på rutin. Region Dalarna har sedan 2020 gjort ett stort arbete för att tillgängliggöra och styra baserat på data för att på så vis kunna rikta operationsresurser och utvecklingsarbeten där de behövs som mest.

  Under det här passet delar Gustav med sig av en pågående resa som tagit dem ifrån sommaren 2021 med en väntelista på 5400 patienter till idag med 3100 patienter.

  • Bakgrunden till utvecklingsarbetet
  • Data som optimerar tillgängligheten av resurser
  • Vilka förändringar har varit nödvändiga?
  • Status idag och framtidsmål
  Gustav Eklöf, produktionsanalytiker, Region Dalarna
  Gustav Eklöf, produktionsanalytiker, Region Dalarna

  Gustav är civilingenjör i industriell ekonomi med en bakgrund som senior analytiker på capgemeni engineering och marknadsanalysföretaget Nepa. Han har över 10 års erfarenhet av att göra data enkelt agerbart för beslutsfattare genom analyser och rekommendationer.

 • 11:20 – 12:10 - Kortare köer med fokus på befintliga resurser

  Södertälje sjukhus har tampats med långa köer till operation och har ett stort akutuppdrag med upptagningsområde på ca. 230 000 invånare. För att optimera sina befintliga resurser har de utvecklat den dagkirurgiska verksamheten med flera snabbspår för liknande typ-ingrepp under operationsdagen. Utvecklingen har skett med teamet i fokus och där man för de olika spåren har byggt upp personalteam baserat på vilka kompetenser som behövs för det aktuella spåret.

  Lyssna till Lona, Elin och Sanna när de delar med sig av hur förändringen har lett till ett smidigare förlopp för patienter som kan opereras dagkirurgiskt, ett effektivt salsutnyttjande och en förbättrad möjlighet att på centraloperation operera fler patienter med såväl elektiv som akut kirurgi.

  • En förändring baserat på befintliga resurser
  • Optimering med teamet i fokus
  • Testning och utvärdering
  • Resultat från mätningar av salsutnyttjande och köer till operation
  Lona Layos, överläkare, sektionschef operation, biträdande verksamhetschef AnOp/IVA, Södertälje sjukhus
  Lona Layos, överläkare, sektionschef operation, biträdande verksamhetschef AnOp/IVA, Södertälje sjukhus
 • -

  Elin Karlsson, överläkare kirurgi, Södertälje sjukhus, ordförande Sjukhusläkarna
  Elin Karlsson, överläkare kirurgi, Södertälje sjukhus, ordförande Sjukhusläkarna
 • -

  Sanna Vellner, sjuksköterska, vårdenhetschef dagkirurgiskt centrum, Södertälje sjukhus
  Sanna Vellner, sjuksköterska, vårdenhetschef dagkirurgiskt centrum, Södertälje sjukhus
 • 12:10 - Moderator Per Brunkwall summerar och avslutar konferensen

 • 12:10 – 13:10 - Lunch för workshopens deltagare

 • 13:10 – 16:10 - Workshop: Intelligent kapacitets- och produktionsoptimering på operationsavdelningen

  Hur kan vi använda optimering, simulering och maskininlärning för en förbättrad operationsplanering?

  Under workshopen går Marie igenom verktyg som kan bidra till en verksamhet som arbetar både snabbare och smartare. Hon lyfter diskussioner kring vilka aspekter som bör mätas mot varandra och till vilken nivå vi bör anpassa våra verksamheter för att uppnå bästa resultat. Du får chansen att se hur artificiell intelligens fungerar i praktiken och ställa dina frågor utifrån din egen verksamhet.

  Vi går igenom:

  • Vad menar vi med ”intelligent” och ”optimering”?
  • Sambandet mellan kapacitet och produktion
  • Aspekter att ta med i planeringen för bästa resultat
  • Vilka anpassningar och förändringar som kan vara nödvändiga för ett förbättrat resultat
  Workshopen leds av Marie Netz, forskare, Blekinge tekniska högskola
  Workshopen leds av Marie Netz, forskare, Blekinge tekniska högskola

  Marie Netz forskar inom datavetenskap och lägger stort fokus på hälso- och sjukvården. Hon utvecklar intelligenta tjänster för att lösa logistiska problem och utgår ofta ur ett ur ett lednings- och medicinskt perspektiv. I sitt arbete använder hon bland annat matematisk optimering, maskininlärning och simulering. Marie är även grundare till företaget Sownder.

Citat från tidigare deltagare

Mycket intressant. Trevligt att träffa andra och diskutera svårigheterna med operationsplanering!

Fantastiskt för oss operationsplanerare att ha något som handlar om vårt jobb

Bra program, inspirerande föreläsare. Bra med föreläsare från både större och mindre sjukhus. Trevlig och lättsam stämning.

Duktiga föreläsare och mycket givande föreläsningar.

Boka

Optimerad operationsplanering

2 dagar

fr. 7 480 kr

exkl. moms

 • 21-22 maj 2024

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

  Konferens Workshop (endast på plats i Stockholm)
Till och med 19 april 7480 kr 3380 kr

Från och med 20 april

8480 kr 3980 kr

Konferenspaket (lunch och fika) tillkommer för deltagare på platsEndast konferens: 580 kr (lunch dag 2 ingår inte)
Konferens och workshop: 900 kr

 

På plats eller på distans

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls den 21-22 maj på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 i Stockholm!
Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >>

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator! Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.