Hälsa, vård och omsorg

Optimerad operationsplanering

9-10 maj 2023 i Stockholm eller på distans

Mötesplatsen för dig inom operation – med fokus på effektiva arbetssätt och metoder för en framgångsrik planering

Boka kurs

Kursnr. 428100

2 dagar

fr. 7 350 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Är du en av de som brottas med personalbrist, scheman som kör ihop sig och en växande väntelista? Du är tyvärr inte ensam! Snabba och förändrade förutsättningar hör till vardagen för dig som arbetar med operationsplanering samtidigt som det finns en ökad förväntan på personcentrerad vård, hög kvalitet och patientnöjdhet.

Den uppskattade konferensen Optimerad operationsplanering är tillbaka med ett nytt och aktuellt program. Under dagarna får du bland annat ta del av praktikfall som lyfter frågeställningar och lösningar för hur du kan lyckas med att optimera din operationsplanering. Du får även möjlighet att diskutera dina utmaningar med kollegor från andra sjukhus/kliniker. Missa inte heller den avslutande workshopen där du får arbetssätt, verktyg och strategier för att korta ledtider till operation.

Du väljer själv om du vill medverka på plats i Stockholm eller på distans.

Varmt välkommen!

Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >>

Konferensen fick 4,4 av 5 i helhetsbetyg förra året!

 

Ur konferensprogrammet

 • Arbetssätt för en effektivare och mer framgångsrik operationsplanering
 • Kvoterad arbetstid ledde till bättre arbetsmiljö och fler operationer
 • Samverkan för ökade operationsflöden
 • Produktions- och kapacitetsstyrning – en gemensam väg framåt med samma planeringsspråk
 • Strategier mot ett kö-fritt universitetssjukhus

Intervju med talare på konferens:

Ta del av intervjun med Henrik Andersson och Jenny Lund-Hansen Kjellstrand från Mölndals sjukhus. Kortare arbetsdag – en av pusselbitarna för att lyckas bra med operationsplaneringen? Läs mer här >>

Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet. Om hur ett logistiktänk kan förbättra vårdflödet. Läs intervjun här >>

Målgrupp

Konferensen passar bland annat dig som är operationsplanerare, operationskoordinator, operationssjuksköterska, sjuksköterska och vårdenhetschef.

Program

Konferensprogram Optimerad Operationsplanering 2023 (PDF)

Tisdag 9 maj 2023

 • 09:00 - Registrering med kaffe och smörgås. Inloggning till konferensen för deltagare på distans.

 • 09:30 - Moderator Per Brunkwall inleder konferensen

  Per Brunkwall, överläkare anestesikliniken, Lasarettet i Ystad.
  Per Brunkwall, överläkare anestesikliniken, Lasarettet i Ystad.

  Per är en mycket uppskattad talare och moderator som både inspirerar, ger konkreta tips och verktyg samt ställer nödvändiga frågor. Under konferensen är det han som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 09:50 – 11:10 - Erfarenheter från Capio

 • - Operationsoptimering - vad mäter vi, hur justerar vi och hur kan vi påverka våra patienter?

  En optimal operationsplanering med en patientrelaterad sen strykning kostar tid och pengar för verksamheten men även lidande för patienten. Därför startade Capio Artro Clinic projektet ”Better prepared patients” där man omarbetade befintlig patientinformation till ett digitalt format som patienten försågs med automatiskt anpassat efter sitt operationsdatum.

  Under denna föreläsning får du ta del av erfarenheter och reflektioner från projektet samt från 4 års operationsoptimering.

  • Kan vi skapa bättre förutsägbarhet när det gäller den mänskliga faktorn?
  • Var finns de tydligaste flaskhalsarna i flödet?
  • Var kan de digitala stöden komma in?
  • Hur involverar man patienten?

  Erik Rönnblad, ortoped, PhD, VD på Capio Artro Clinic
  Erik Rönnblad, ortoped, PhD, VD på Capio Artro Clinic

  Erik har haft flera olika befattningar på Capio Artro Clinic. Till en början som ortoped med fokus på korsbandsoperationer, efterföljande som produktionsansvarig, chef för operationsavdelningen, läkarchef och nu VD och verksamhetschef.

 • -

  Ida Kindlund, CCIO (Chief Clinical Information Officer), Capio Artro Clinic
  Ida Kindlund, CCIO (Chief Clinical Information Officer), Capio Artro Clinic

  Ida har arbetat på Capio Artro Clinic i 15 år. I sin roll som CCIO är hon verksam som brygga mellan kliniken och IT, i strävan efter att hitta och implementera smarta arbetssätt med målsättning att förtydliga och förbättra patientresan och samtidigt förenkla för medarbetarna. Parallellt med sin roll som CCIO är hon kliniskt verksam som fysioterapeut med specialistkompetens inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

 • - Subakut frakturkirurgi utanför akutsjukhuset

  En betydande del av frakturkirurgin bedrivs numera planerat subakut, d.v.s. patienten får gå hem och vänta på sin operation och kallas för operation från hemmet. Det har möjliggjort att flytta ut standardiserade operationer från sjukhusen för att bereda plats för de som behöver akutsjukhusens resurser mer. Exempel på operationer som kan flyttas ut är frakturer i hand/handled och fotled.

  Under föreläsningen ges exempel på sådant samarbete med fokus på:

  • Produktivitet
  • Patientnöjdhet
  • Resurseffektivitet
  • Framtidspaning
  Martin Thorsell, ortoped och VD, Capio Ortopediska Huset
  Martin Thorsell, ortoped och VD, Capio Ortopediska Huset

  Martin är ortoped med fokus på protesoperationer. Han har tidigare jobbat många år på S:t Görans sjukhus och har även där haft en chefsbefattning. Han opererar fortfarande en hel del och är även VD på Ortopediska Huset.

 • 11:20 – 12:20 - Samverkan för ökade operationsflöden

  I Region Norrbotten samverkar man kring länets operationsresurser via ”Strategiskt Taktiskt Operations Forum” där verksamhetsområdescheferna för de opererande klinikerna och centraloperation arbetar med att identifiera beroenden och eliminera flaskhalsar för ökade operationsflöden.

  • Att se genom samma glasögon för att undvika ”strutfotboll”
  • Exempel på arbeten för ökade flöden vid centraloperation
  • Kartläggning av ineffektiv tid i operationsflödet - hur mycket mer tid hade vi kunnat lägga på patienterna?
  Maria Levén, samordnare produktionsstyrning, Region Norrbotten
  Maria Levén, samordnare produktionsstyrning, Region Norrbotten

  Maria är i grunden civilekonom med vidareutbildning inom Supply Chain Management, lean i vården, förändringsledning och produktionsstyrning. Hon har arbetat i Region Norrbotten i drygt tio år och ansvarar nu för regionens uppbyggnad av produktions- och kapacitetsplanering. Hon leder även regionens strategiskt taktiska operationsforum sedan 2017 vilket innebär kontinuerlig analys och uppföljning av statistik och flödesarbeten samt kommunikation och samarbeten mellan involverade verksamheter på olika nivåer.

 • 12:20 – 13:20 - Lunch

 • 13:20 – 14:20 - Kvoterad arbetstid ledde till bättre arbetsmiljö och fler operationer

  Till följd av ett fysiskt tungt arbete med sjuka patienter och tunga operationsgaller påbörjades 2013 ett projekt med fokus på hur arbetsplatsen kunde bli mer attraktiv. Då föddes idén om kvoterad arbetstid i medarbetargruppen, där inspirationen kom från ”Toyotamodellens” kortare arbetsdag.

  Kvoterad arbetstid ledde till kortare arbetsdag och bättre hälsa hos medarbetarna, ökad patientsäkerhet och 14 operationstimmar mer per dag till verksamheten. Efter projektets slut 2018 infördes kvoterad arbetstid permanent på Operation 1 på Mölndals sjukhus.

  • Bättre hälsa hos medarbetarna
  • Ökad produktion och effektivitet
  • Kvoterad arbetstid löser inte alla problem
  Henrik Andersson, vårdenhetschef Operation 1, AnOpIVA, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Henrik Andersson, vårdenhetschef Operation 1, AnOpIVA, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Henrik är i grunden utbildad sjuksköterska med en specialistutbildning inom operationssjukvård. Han har över 10 års erfarenhet av ortopedisk kirurgi inom både dagkirurgi och slutenvård. Henrik har haft flera olika ledande roller, på olika nivåer, och har de senaste 5 åren arbetat som vårdenhetschef på operation 1 på Mölndals sjukhus.

 • -

  Jenny Lund-Hansen Kjellstrand, vårdenhetschef Operation 1, AnOpIVA, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Jenny Lund-Hansen Kjellstrand, vårdenhetschef Operation 1, AnOpIVA, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jenny tog sjuksköterskeexamen på Borås Vårdhögskola 2000 och specialistsjuksköterskeexamen i anestesi på Göteborgs universitet 2008. Nu arbetar hon som vårdenhetschef på Operation 1 på Mölndals sjukhus.

 • 14:20 – 14:50 - Eftermiddagskaffe

 • 14:50 – 15:50 - Så optimerade vi operationsplaneringen på Helsingborgs lasarett

  Hösten 2021 startade Helsingborgs lasarett ett stort sjukhusövergripande projekt med fokus på operationsplaneringsprocessen. Syftet med projektet var att förbättra tillgängligheten för patienter som fick vänta länge på sina operationer. De brottades med hårt belastade koordinatorer med hög och ojämn arbetsbelastning, långa köer och outnyttjad kapacitet då många patienter fick strykas på operationsdagen.

  Hör Helsingborgs lasarett berätta om projektet och vilka resultat det har gett.

  • Hur gjorde vi?
  • Vad blev resultatet?
  • Så förbättrade vi arbetsmiljön för våra planerare och koordinatorer

  Lena Höglund, verksamhetsspecialist Orbit, Helsingborgs lasarett
  Lena Höglund, verksamhetsspecialist Orbit, Helsingborgs lasarett

  Lena är röntgensjuksköterskan som sadlade om till operationsplanerare/koordinator och som brinner för den perfekta planeringen. Idag arbetar hon förvaltningsövergripande som verksamhetspecialist i Helsingborgs lasaretts operationsplaneringssystem och är ett uppskattat stöd för alla opererande verksamheter.

 • -

  Angelica Graveus, verksamhetschef Vårdproduktion och digital utveckling, Helsingborgs lasarett
  Angelica Graveus, verksamhetschef Vårdproduktion och digital utveckling, Helsingborgs lasarett

  Angelica har en bakgrund som medicinsk sekreterare och är utbildad civilekonom. Hon arbetar med frågor som rör tillgänglighet både inom öppen- och slutenvården.

 • 15:50 - Moderatorn sammanfattar konferensens första dag

 • 16:00 - Mingel – passa på att fortsätta nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor i branschen

Onsdag 10 maj 2023

 • 08:30 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 08:35 – 10:05 - Mot ett kö-fritt universitetssjukhus

  Under många år, även före pandemin, har svensk operationssjukvård brottats med otillräcklig tillgänglighet för patienter som väntar på operation vilket resulterat i alltför långa väntetider. Efter pandemin har detta problem förvärrats. Genom samarbete samt genom att planera och följa upp verksamheten som ETT sjukhus har Karolinska Universitetssjukhuset angripit detta problem med goda resultat.

  Under föreläsningen får du ta del av hur sjukhuset övergripande har arbetat med detta samt ta del av erfarenheter och lärdomar från den medicinska enheten endokrina tumörer och sarkoms arbete med att korta sina köer.

  • Hur kortade vi köerna på hela sjukhuset?
  • Hur har samarbetet mellan olika professioner sett ut?
  • Vilket resultat kan vi se?
  Caroline Hällsjö Sander, överläkare, Medicine Doktor, tf produktionsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
  Caroline Hällsjö Sander, överläkare, Medicine Doktor, tf produktionsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

  Caroline är sedan 2004 specialist i anestesi och intensivvård. Hon har många års erfarenhet av kliniskt arbete på operation, på flera stora sjukhus i Stockholm. Hon har arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2008 och har sedan 2016 varit verksamhetschef för Perioperativ Medicin i Solna, samt att hon även har haft en samordnade roll för operationsverksamheten på hela Karolinska Universitetssjukhuset. Caroline är sedan augusti 2022 tf produktionsdirektör för sjukhuset.

 • -

  Rebecka Lindvall, operationssjuksköterska och operationskoordinator, Endokrina tumörer och Sarkom, Karolinska Universitetssjukhuset
  Rebecka Lindvall, operationssjuksköterska och operationskoordinator, Endokrina tumörer och Sarkom, Karolinska Universitetssjukhuset

  Rebecka har arbetat som sjuksköterska sedan 2006 och som operationssjuksköterska sedan 2010, på S:t Eriks ögonsjukhus och nu på Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2018 har hon haft en kombinerad tjänst som operationskoordinator och operationssjuksköterska, där hon varvar mellan att operationsplanera och arbeta kliniskt på operation.

 • 10:05 – 10:40 - Förmiddagsskaffe

 • 10:40 – 12:10 - Produktions- och kapacitetsstyrning – en gemensam väg framåt med samma planeringsspråk

  Region Västerbotten har sedan många år tillbaka arbetat med produktionsplanering, men trots det saknades tydliga underlag för hur och till vad resurser skulle nyttjas. I en tid med begränsande resurser är det nödvändigt att ha en gemensam grund att stå på som gör att vi kan styra hur vi använder de resurser vi har på bästa sätt. Men hur gör vi det?

  • Hur får ni planeringen att gå ihop med hjälp av produktions- och kapacitetsstyrning?
  • Så ökar vi förutsättningarna för goda samarbeten med hjälp av gemensam planering
  • Hur kan digitala stöd och system vara nyckeln till faktabaserad kommunikation utan att bli en administrativ produkt som slukar mötestid?
  • Erfarenheter och lärdomar från implementeringen av en ny planerings- och uppföljningsplattform i region Västerbotten
 • - Diskussion och erfarenhetsutbyte

  Dela dina erfarenheter och ta lärdom från kollegor i branschen.

  • Vilka tips har ni med från er verksamhet gällande samarbete mellan opererande kliniker och operationsavdelningen?
  • Vilka forum har ni för samarbete och planering?
  • Vilka utmaningar kring operationsplanering har ni i er verksamhet – tips på lösningar?
  Frida Lundmark, Kvalitetsansvarig, Kirurgcentrum Skellefteå
  Frida Lundmark, Kvalitetsansvarig, Kirurgcentrum Skellefteå

  Frida har de senaste 8 åren jobbat med vårdutveckling i olika former, främst med operationsflöden. Hon är utbildad sjuksköterska sedan 12 år tillbaka och det är få saker som engagerar Frida mer än förbättringsarbeten som bidrar till bättre vård och som underlättar för både patient och vårdgivare.

 • -

  Ida Gustavsson, operationsplanerare, skopiassistent och sektionsledare, Kirurgmottagningen Skellefteå, Kirurgcentrum Region Västerbotten
  Ida Gustavsson, operationsplanerare, skopiassistent och sektionsledare, Kirurgmottagningen Skellefteå, Kirurgcentrum Region Västerbotten
 • 12:10 - Moderator Per Brunkwall summerar och avslutar konferensen

 • 12:20 - Lunch för workshopens deltagare

 • 13:20 – 16:20 - Separat bokningsbar WORKSHOP

 • - Arbetssätt, verktyg och strategier för att korta ledtider till operation

  Under workshopen får du konkreta verktyg och strategier för hur du effektivt kan arbeta med vårdkedjor. Effektiva vårdkedjor handlar om att göra rätt saker och ett mer logistiskt tänkande ger nya möjligheter för att korta väntetiderna till operation. Kunskap om den egna verksamhetens efterfrågan, ledtider uppströms och nerströms ger förutsättningar till förbättringar där effekten blir som störst. På vilket sätt påverkar variation resurseffektiviteten och vilka strategier finns för att möta variation effektivare?

  Missa inte chansen att boka dig på denna lärorika workshop där du får tips och råd som du kan applicera i ditt dagliga arbete med att förbättra flöden.

  Du får lära dig:

  • Om behovet av att mäta för att förstå
  • Ledtider och genomloppstider kopplat till operationsplanering
  • Hur variation påverkar väntetider till operation
  • Strategier för efterfrågeplanerad produktion
  • Visualisering av mätetal och metoder för att analysera data
  • Förbättringsförslag för kortare ledtider till operation

  Workshopen leds av Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet
  Workshopen leds av Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet

  Malin har doktorerat inom vårdlogistik med inriktning på hur effektiva vårdkedjor skapas. Hon har stor erfarenhet av olika forskningsprojekt från specialistsjukvård och implementering av politiska beslut som påverkar patientflöden. Hon har också stor erfarenhet av att undervisa inom logistisk och vårdlogistik vid högre utbildning. Malin höll förra årets uppskattade workshop och återkommer med en uppdaterad workshop inom logistisk i år.

Citat från tidigare deltagare

Mycket intressant. Trevligt att träffa andra och diskutera svårigheterna med operationsplanering!

Fantastiskt för oss operationsplanerare att ha något som handlar om vårt jobb

Bra program, inspirerande föreläsare. Bra med föreläsare från både större och mindre sjukhus. Trevlig och lättsam stämning.

Duktiga föreläsare och mycket givande föreläsningar.

Boka här

Optimerad operationsplanering

2 dagar

fr. 7 350 kr

exkl. moms

 • 9-10 maj 2023

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

  Konferens Workshop
Till och med 31 mars: 7350 kr 3350 kr
Från och med 1 april: 8350 kr 3950 kr

Konferenspaket tillkommer för deltagare på platsEndast konferens: 510 kr (lunch dag 2 ingår inte)
Konferens och workshop: 790 kr

 

På plats eller på distans

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls i Stockholm, på Citykonferensen på Malmskillnadsgatan 46. 

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator! Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.