Strålskydd

Strålskydd - Lasersäkerhet

Att arbeta med laser på ett säkert sätt kräver därför kunskap om laserstrålningens speciella egenskaper och risker. Med en kurs på SIFU får du den nödvändiga kunskapen!

Boka kurs

Kursnr. 6616

2 dagar

fr. 11 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Använder ditt företag lasrar i klass 3B eller 4? Då måste företaget ha en lasersäkerhetsansvarig (enligt AFS 2009:7). Vår kurs i lasersäkerhet är en lämplig utbildning för lasersäkerhetsansvariga och andra som arbetar med eller nära lasrar.

Laser används idag inom många olika områden - inom mekanisk bearbetning/svetsning, kirurgi, kommunikation, analys, byggnadsverksamhet, vid högskolor/universitet, industrilaboratorier och i samband med mätning. Nya användningsområden tillkommer hela tiden och tekniken är i stark utveckling.

Kunskap om vilken laserklass som gäller ger instruktioner om hur man ska skydda ögon och hud. Laserstrålning kan dessutom orsaka antändning/brand vid höga effekter. Att arbeta med laser på ett säkert sätt kräver därför kunskap om laserstrålningens speciella egenskaper och risker.

Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver dokumenterad kompetens för en säker hantering. Myndighetskraven utvecklas med tiden allt eftersom de internationella kunskaperna ökar om skadeverkningar vid långvarig användning av laser.

På kursen lär du dig att tolka standarder och föreskrifter så att du förstår klassningens innebörd, krav på användning av skydd samt val av skydd. Du får också kunskap om skadliga effekter och hur exponeringen beräknas med hänsyn till aktuella gränsvärden. I kursens laborationer lär du dig mättekniken som ligger till grund för klassning av laser samt kontroll och fältmätningar. Du får även utföra mätningar av laserns olika egenskaper som våglängd, effekt/energi, pulsfrekvens, pulslängd samt, utgående från dessa parametrar och beräkna maximal tillåten exponering (MTE).

Lasersäkerhet, kurs, SIFU

Passar dig som är

 • Laseransvarig
 • Användare/operatör
 • Servicepersonal
 • Skyddsombud
 • Arbetsmiljöinspektör
 • Arbetsledare

Innehåll

 • Grundläggande laserteori - effekt, våglängd, exponeringstid, geometrisk utbredning, etc
 • Biologiska och andra effekter - ögon, hud och antändning
 • Standarder och föreskrifter
 • Klassning och skydd
 • Mätteknik - demonstration och övningar på SPs provningslabb
 • Exponeringsgränsvärden - MTE-värden
 • Kontrollmätning och fältmätning
 • Mätutrustning, problem och möjligheter
 • Skyddsaspekter
 • Diskussioner kring deltagarnas frågeställningar och utrustningar

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Gymnasiekompetens underlättar förståelsen av laborationer och beräkningar.

Kursledare

Mikael Lindgren

Mikael är docent i Optronik och arbetar på Mätteknik på Research Institutes of Sweden, RISE i Borås. Han har över 30 års erfarenhet av arbete med lasrar inom akademin och försvarsindustrin. Idag arbetar han med klassificering av laserprodukter samt mätningar på fordonsbelysning och andra lampor i vägtrafikmiljön.

 

Stefan Källberg

Stefan är fysiker med inriktning mot fotonik. Han har i sitt arbete på Research Institutes of Sweden, RISE i Borås arbetat med optiska mätning, lasrar och strålningssäkerhet i mer än 20 år.

 

Kurstillfällen

Strålskydd - Lasersäkerhet

2 dagar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

 • 5-6 okt 2022

  Borås

  Platser kvar