Strålskydd

Strålskydd - Lasersäkerhet

Beräkna exponering, riskbedöm hantering och ta fram säkra rutiner för hantering av laserutrustning

Boka kurs

Kursnr. 6616

2 dagar

fr. 14 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Använder ditt företag lasrar i klass 3B eller 4? Då måste företaget ha en lasersäkerhetsansvarig (enligt AFS 2009:7). Vår kurs i lasersäkerhet är en lämplig utbildning för lasersäkerhetsansvariga och andra som arbetar med eller nära lasrar. Laser används idag inom många olika områden och nya användningsområden tillkommer hela tiden och tekniken är i stark utveckling.

På grund av sin höga strålningstäthet kan lasern skada biologisk vävnad i ögon och hud, dessutom kan lasern orsaka antändning/brand vid höga effekter. Därför är kunskap om vilken laserklass som gäller samt kännedom om laserstrålningens speciella egenskaper och risker viktiga för att behålla en hög säkerhet. Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten kräver dokumenterad kompetens för en säker hantering. Myndighetskraven utvecklas allt eftersom de internationella kunskaperna om skadeverkningar vid långvarig användning av laser ökar.

På kursen lär du dig att tolka standarder och föreskrifter så att du förstår klassningens innebörd, krav på användning av skydd samt val av skydd. Du får också kunskap om skadliga effekter och hur exponeringen beräknas med hänsyn till aktuella gränsvärden. I kursens laborationer lär du dig mättekniken som ligger till grund för klassning av laser samt kontroll och fältmätningar. Du får även utföra mätningar av laserns olika egenskaper som våglängd, effekt/energi, pulsrepetitionsfrekvens, pulslängd samt, utgående från dessa parametrar och beräkna maximal tillåten exponering (MTE).

Passar dig som

 • Behöver grundläggande kunskaper i laserhantering
 • Är lasersäkerhetsansvarig, arbetar nära lasrar eller med lasermätningar
 • Behöver lära dig att tolka standarder och föreskrifter samt lära dig mättekniken för klassning av laser

Innehåll

 • Grundläggande laserteori – effekt, våglängd, exponeringstid, geometrisk utbredning, etc
 • Biologiska och andra effekter – ögon, hud och antändning
 • Standarder och föreskrifter
 • Klassning och skydd
 • Mätteknik - demonstration och övningar på RISE:s provningslabb
 • Exponeringsgränsvärden – MTE-värden
 • Kontrollmätning och fältmätning
 • Mätutrustning, problem och möjligheter
 • Skyddsaspekter

Diskussioner kring deltagarnas frågeställningar och utrustning.

Målgrupp

För dig som arbetar inom mekanisk bearbetning/svetsning, kirurgi, kommunikation, analys, byggnadsverksamhet, vid högskolor/universitet eller industrilaboratorier.

Du kan exempelvis vara lasersäkerhetsansvarig, användare/operatör, servicepersonal av laserutrustning, skyddsombud, arbetsmiljöinspektör, arbetsmiljöingenjör eller arbetsledare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Gymnasiekompetens underlättar förståelsen av laborationer och beräkningar.

Kursledare

Mikael Lindgren

Mikael är docent i Optronik och arbetar på Mätteknik på Research Institutes of Sweden, RISE i Borås. Han har över 30 års erfarenhet av arbete med lasrar inom akademin och försvarsindustrin. Idag arbetar han med klassificering av laserprodukter samt mätningar på fordonsbelysning och andra lampor i vägtrafikmiljön.

 

Stefan Källberg

Stefan är fysiker med inriktning mot fotonik. Han har i sitt arbete på Research Institutes of Sweden, RISE i Borås arbetat med optisk mätning, lasrar och strålningssäkerhet i mer än 20 år.

 

Citat från tidigare deltagare

Innehållet och utförandet av kursen på plats hos RISE var bra. Lagom stora grupper för att kunna göra lite praktiska mätningar (labbar).

Kurstillfällen

Strålskydd - Lasersäkerhet

2 dagar

fr. 14 900 kr

exkl. moms

 • 8-9 okt 2024

  Borås

  Platser kvar

 • 1-2 okt 2025

  Borås

  Platser kvar

Plats: RISE Research Institute of Sweden, Brinellgatan 4, Borås