Hälsa, vård och omsorg

Forum för medicinska sekreterare

18-19 april 2023 på Hotel Birger Jarl i Stockholm eller på distans.

Välkommen till en konferens särskilt ägnad till dig som är medicinsk sekreterare!

Boka kurs

Kursnr. 427100

2 dagar

fr. 6 550 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

På den skräddarsydda konferensen Forum för medicinska sekreterare tar vi under två dagar upp en rad olika ämnen för att du ska hålla dig uppdaterad inom bland annat språk, juridik och diagnoskodning. Du får även verktyg för att kunna möta personer i affekt samt tips på hur du arbetar med att utveckla dig och ditt självledarskap. Självklart diskuterar vi även framtidens medicinska sekreterare och vad som händer med rollen när bland annat taligenkänning kommer in i bilden.

Missa inte årets forum för dig som medicinsk sekreterare – vi ses den 18-19 april på Hotel Birger Jarl i Stockholm eller på distans.

Varmt välkommen!Konferensen fick 4,28 i helhetsbetyg förra året!

Läs om Tina Silkhages tankar kring diagnoskodning: "Det finns många som 'tycker' olika saker, men det betyder inte att det ska vara så." Till intervjun >>

Ur programmet

 • Juridisk uppdatering
 • Journalspråk
 • Framtidens medicinska sekreterare
 • Diagnoskodning

Målgrupp

Alla medicinska sekreterare – både du som är ny i yrket och du som har längre erfarenhet. Exempelvis medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare, hälsoadministratör, vård- och hälsoadministratör, medicinsk vårdadministratör

Program

Tisdag 18 april 2023

 • 9:00 - Registrering med kaffe och smörgås. Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 9:30 - Moderator Anna Skaring inleder konferensen

  Anna är legitimerad fysioterapeut och har de tre senaste konferenserna för medicinska sekreterare varit en uppskattad moderator. Anna är medgrundare i företaget Säker Senior som föreläser och utbildar inom bland annat fallprevention och äldres hälsa. Under konferensen är det Anna som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 9:35 – 10:30 - Framtidens medicinska sekreterare

  På Borgholms hälsocentral har 7 års arbete lett fram till en idag platt organisation, utan tydliga hierarkier. Medicinska sekreterarna arbetar i tvärprofessionella team med övriga personalen, vilket resulterat i flera ändringar av arbetsuppgifter så att all kompetens används på rätt sätt.

  På passet får du ta del av hur arbetet byggts upp, vilka arbetsuppgifter som tagits bort/lagts till och vad det innebär för rollen samt vilka utmaningar och möjligheter detta innebär.

  • Faktorer för framgång och vidareutveckling av yrkesrollen.
  • Vilka utmaningar har vi stött på
  • Nästa steg mot framtidens medicinska sekreterare
  Jennie Engstrand, medicinsk sekreterare, Borgholms hälsocentral
  Jennie Engstrand, medicinsk sekreterare, Borgholms hälsocentral

  Jennie har arbetat på Borgholms hälsocentral i åtta år och är även fackligt engagerad. Hon är verksam i arbetsgruppen inom Vision som har uppdraget att arbeta för en skyddad titel för yrkesgruppen.

 • -

  Malin Ståhl, medicinsk sekreterare, Borgholms hälsocentral
  Malin Ståhl, medicinsk sekreterare, Borgholms hälsocentral

  Malin har arbetat på Borgholms hälsocentral i tre år och har tidigare arbetserfarenhet inom kommunikation.

 • 10:40 – 12:10 - Skriv klarspråk i vårdtexter

  Hur skriver du texter som är begripliga för både vårdpersonal och patienter? Vilka språkliga knep finns det att ta till för att nå fram till fler läsare? Den här föreläsningen ger dig verktyg för att skriva klarspråk så att dina texter blir tydligare och därmed enklare för läsaren att ta till sig.

   Föreläsningen tar upp: 

  • Textens syfte och dina läsares frågor 
  • Struktur som lyfter fram ditt budskap 
  • Läsvänliga meningar och begripliga ord
  Elin Segerstedt, Språkkonsulterna Prodicta AB 
  Elin Segerstedt, Språkkonsulterna Prodicta AB 

  Elin är examinerad språkkonsult i svenska språket och arbetar med klarspråk och mottagaranpassning. Hon föreläser om begripligt språk främst i myndigheter och offentlig sektor. Dessutom har hon stor erfarenhet av att språkgranska och skriva rapporter, mallar, lättlästa texter samt webbinnehåll.

 • 12:10 - Lunch

 • 13:10 – 14:10 - Metoder för att bemöta personer i affekt

  I kontakt med patienter och anhöriga, där många känslor är inblandade, kan besvärliga och ibland hotfulla situationer uppstå – både i telefon och på plats. Hur kan du göra för att på bästa sätt hantera dessa situationer och undvika att samtalet eskalerar?

  • Tips och råd för bemötande i telefon och på plats
  • Hur möter du andra på deras villkor?
  • Exempel på vanliga situationer och hur du kan hantera dem
  Lovisa Barkman
  Lovisa Barkman

  Lovisa arbetar med utbildning inom konflikthantering, hot och våld och psykisk ohälsa. Lovisa har en mångårig erfarenhet som polis i yttre tjänst och personsäkerhet, och har även arbetat som sjuksköterska inom ambulanssjukvården.

 • 14:20 – 15:10 - Pass meddelas inom kort

 • 15:10 – 15:30 - Eftermiddagskaffe

 • 15:30 – 16:30 - Självledarskap – om att växa både som människa och i din yrkesroll

  I rollen som medicinsk sekreterare är du spindeln i nätet, med frågor och uppgifter från många håll. Rollen är krävande och det är viktigt att du inte glömmer bort dig själv och ditt mående.

  På passet delar Anki de Morais med sig av praktiska tips för hur du kan växa som människa och i din yrkesroll. Anki är utbildare inom ledarskap och grupputveckling samt chefs-coach med lång erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet. Hon är övertygad om att människor som mår bra skapar framgångsrika organisationer. Och för att leda andra behöver man kunna leda sig själv. Utifrån internationell forskning, evidensbaserade arbetsmetoder och egen erfarenhet arbetar hon utifrån en holistisk syn där ledarens fysiska och psykiska hälsa är en förutsättning för hållbart ledarskap. Det ligger i sin tur till grund för utveckling av effektiva lednings- och arbetsgrupper samt organisationer med sunda kulturer.

  På passet får du lära dig vikten av att:

  • Tolka och förstå dina egna behov
  • Följa din inre motivation
  • Vara i ”knyta-an systemet” för välmående och återhämtning
  Anki de Morais, konsult inom ledarskap och grupputveckling
  Anki de Morais, konsult inom ledarskap och grupputveckling

  Anki har egen chefs- och ledarerfarenhet från 15 år i näringslivet. Hon har hjälpt över 2 000 chefer och ledare att utvecklas sedan år 2003 och är certifierad UGL-handledare, Diplomerad Coach enligt ICF:s standard samt Diplomerad samtalsterapeut i Psykosyntes.

 • 16:30 - Konferensens första dag avslutas

 • 16:35 - Mingel

Onsdag 19 april 2023

 • 9:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 9:05 – 10:35 - Laglig dokumentation – allt du behöver veta

  Juridiken med dess gråzoner är en stor utmaning för många medicinska sekreterare. Vad gäller egentligen i olika fall och vilka är de vanligaste fallgroparna? Under detta pass kör vi en crash course i patientjournalens juridik. Vi går igenom vardagliga utmaningar, intressanta nyheter och du får även möjlighet att ställa dina specifika frågor. Några frågor som kommer lyftas är:

  • Hur mycket information får man lämna ut till anhöriga?
  • Vilken information ska en journal innehålla?
  • Vilka regler gäller vid skyddade personuppgifter?
  • När har man som medicinsk sekreterare rätt att gå in i en journal?
  • Sekretess och tystnadsplikt – hur ska du förhålla dig till reglerna?
   Andrea Hemming, jurist, Institutet för Medicinsk Rätt
  Andrea Hemming, jurist, Institutet för Medicinsk Rätt

  Andrea är jurist med specialisering på medicinsk rätt och dataskydd och har bred erfarenhet av att stötta vårdgivare och personal inom hälso- och sjukvården med juridiken. Andrea är en väl anlitad föreläsare och håller kontinuerligt kurser för vården.

 • 10:35 – 10:55 - Förmiddagskaffe

 • 10:55 – 11:55 - Diagnosklassifikation – vad kodar vi och varför?

  På passet får du uppdatera dina kunskaper inom diagnosklassifikation. Vi går igenom allmän kunskap om kodning, kluriga situationer du kan hamna i och hur du löser dem. Vi pratar även om diagnoskodning i ett större sammanhang – varför kodar vi egentligen?

  • Vad måste du tänka på när du kodar?
  • Vad används koderna till?
  • Är det så viktigt att koda rätt som folk säger?
  Tina Silkhage, utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Karlstad
  Tina Silkhage, utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Karlstad

  Tina har ett brinnande intresse för kodning och har undervisat i diagnosklassifikation i över 13 år. Hon är vårdadministratör/medicinsk sekreterare i botten och har arbetat 10 år på kirurgkliniken i Karlstad. Sedan 2015 är hon utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Karlstad där hon utbildar nya vårdadministratörer/medicinska sekreterare.

 • 11:55 - Moderator Anna Skaring summerar och avslutar konferensen

 • 12:00 - Lunch för workshopens deltagare

 • 13:00 – 16:00 - Workshop: Diagnosklassifikation – fördjupade diskussioner och övningsuppgifter

  Under denna eftermiddag får du fördjupa dina kunskaper inom diagnosklassifikation. Vi tar avstamp i förmiddagens föreläsning och bygger på med mer kunskaper och diskussion av olika fall. Du får i förväg anmäla vilket område du kodar inom och under workshopen delas deltagarna in i mindre grupper och tilldelas anpassade fallbeskrivningar. Tillsammans går vi sedan igenom de rätta svaren och diskuterar kring varför det kodas som det gör och hur man kan tänka.

  Efter avslutad workshop har du:

  • fått en djupare förståelse för kodning och vikten av att koda så korrekt som möjligt
  • fått mycket praktisk övning i hur man kodar olika typer av situationer
  • fått möjlighet att diskutera kodning med andra, vilket förhoppningsvis leder till en ökad kunskap inom området
  Tina Silkhage, utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Karlstad
  Tina Silkhage, utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Karlstad

  Tina har ett brinnande intresse för kodning och har undervisat i diagnosklassifikation i över 13 år. Hon är vårdadministratör/medicinsk sekreterare i botten och har arbetat 10 år på kirurgkliniken i Karlstad. Sedan 2015 är hon utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Karlstad där hon utbildar nya vårdadministratörer/medicinska sekreterare.

Omdömen

Bra i sin helhet. Intressanta föreläsare och ämnen som är aktuella och om framtiden inom yrket.

Första jag var med på och jag är mycket nöjd!

Samtliga föreläsningar för mycket intressanta, mycket jag kan ta med mig och berätta om till mina kollegor!

Jag är mycket nöjd med denna konferens och skulle gladeligen delta på nästa om jag fick möjligheten!

Bra ordnat! Jättebra att det här gick att genomföra online.

Boka

Forum för medicinska sekreterare

2 dagar

fr. 6 550 kr

exkl. moms

 • 18-19 apr 2023

  Stockholm

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

  Konferens Separat bokningsbar workshop
Till och med 17 februari: 6550 kr 2950 kr
Till och med 17 mars: 7350 kr 3350 kr
Från och med 18 mars: 8350 kr 3950 kr


Konferenspaket tillkommer för deltagare på plats
Endast konferens: 510 kr (lunch dag 2 ingår inte)
Konferens och workshop: 790 kr

På plats eller på distans

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls i Stockholm. 

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator! Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.