"Det finns många som 'tycker' olika saker, men det betyder inte att det ska vara så." – om diagnosklassificering inom vården

"Det finns många som 'tycker' olika saker, men det betyder inte att det ska vara så." – om diagnosklassificering inom vården

Tina Silkhage är en av talarna på årets konferens Forum för medicinska sekreterare. Hon kommer att tala om diagnosklassificering, hur vi kodar och varför vi gör det. På konferensen kommer hon även att hålla i workshopen på samma tema, men där fokus ligger på fördjupad diskussion och övningsuppgifter.

Vi ställde några korta frågor till Tina som du får ta del av här: 

 

Du har gått från att arbeta som medicinsk sekreterare själv till att numera undervisa studenter i deras blivande yrke som medicinsk sekreterare. Vad har du fått med dig för intressanta reflektioner eller frågor kring diagnosklassifikation från dem?

De flesta som börjar utbildningen till medicinska sekreterare har ingen, eller väldigt liten, erfarenhet av diagnosklassifikation. Det blir därför inte så mycket frågor kring det hela. Min erfarenhet är att det stora flertalet tycker att det är roligt men svårt. Man förstår vikten av att koda så noga som möjligt. Många väljer att utbilda sig till kodare inom regionen när de börjar sin anställning, och det tycker jag är både bra och roligt. Kodning är ju fantastiskt kul!

Vad brukar du tipsa om som de viktigaste bitarna att tänka på till dina studenter som även yrkesverksamma medicinska sekreterare kan ha nytta av i sin vardag?

Att man gör sitt bästa och försöker att vara noggrann i valet av koder. För att kunna göra det behöver man ha en förståelse för hur ICD-10 är uppbyggd, hur man ska tolka och läsa den. Att man vågar lita på sin egen kunskap. Det finns många som "tycker" olika saker, men det betyder inte att det ska vara så.

Du deltar både som talare och worskopledare under Forum för medicinska sekreterare – vad kommer deltagarna att få med sig från dina talarpass?

Man får bland annat med sig matnyttig information kring kodning och vad man kan tänka på för att det ska bli så rätt som möjligt. På workshopen kommer det att bli många fallövningar som man får sätta tänderna i. Vi kommer att diskutera mycket kring kodning. Jag tror och hoppas att man kommer att få med sig mer kunskap om kodning än man hade innan man deltog.

På konferensen kommer det vara många andra intressanta talare och pass. Är det något särskilt i programmet som du ser fram emot lite extra?

Alla föreläsningar verkar spännande och välriktade för målgruppen, men ska jag välja ut en speciell talare säger jag Andrea Hemming. Det är inte helt enkelt att veta vad man får och inte får rent juridiskt i olika situationer som medicinsk sekreterare, så det passet kommer väl till pass. 🙂

 

Tina Silkhage, utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Karlstad

Tina har ett brinnande intresse för kodning och har undervisat i diagnosklassifikation i över 13 år. Hon är vårdadministratör/medicinsk sekreterare i botten och har arbetat tio år på kirurgkliniken i Karlstad. Sedan 2015 är hon utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Karlstad där hon utbildar nya vårdadministratörer/medicinska sekreterare.

Läs mer om konferensen Forum för medicinska sekreterare, där Tina deltar som talare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: