Elbesiktning

Besiktning av elanläggningar, grundkurs

Lär dig de krav och regelverk för elektriska anläggningar som gäller vid besiktning samt hur en elbesiktning rent praktiskt utförs.

Boka kurs

Kursnr. 4317

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

En kurs för alla som behöver veta förutsättningarna vid olika slags elbesiktningar. Utbildningen ger dig en uppdatering i aktuella starkströmsföreskrifter, elinstallationsregler och övrig gällande elstandard med inriktning mot praktisk elbesiktning. Vi tar även upp övriga regler och förutsättningar som gäller vid elbesiktning. Kursen innehåller både teori, diskussioner och praktiska besiktningsövningar och leds av erfarna besiktningsingenjörer.

Innehåll

  • Uppdatering av föreskrifter/standard, olika besiktningsformer
  • Slutbesiktningar, administrativa bestämmelser, revisionsbesiktningar
  • Entreprenadformer, juridik, möten m m.
  • Praktikfall och erfarenhetsåterföring från besiktningar
  • Besiktningens praktiska utförande och bedömning av avvikelser
  • Besiktningsövning med upprättande av besiktningsprotokoll
  • Redovisning av besiktningsobjekten med diskussioner och summering

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med elbesiktning i någon form, till exempel underhållspersonal och elingenjörer vid konsultföretag, industrier, el- och kraftverk samt fastighetsförvaltare med elinriktning. Även du som ansvarar för elanläggningar som besiktigas av utomstående har stor nytta av kursen.

Förkunskaper

Elutbildning och erfarenhet från elanläggningar samt kunskaper om starkströmsföreskrifter och elinstallationsregler.

Kurstillfällen

Besiktning av elanläggningar, grundkurs

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se