Elbesiktning

Besiktning av elanläggningar, fortsättningskurs

Hur går en elbesiktning praktiskt till? Hur ska man tolka besiktningsprotokollet och vilka är de juridiska konsekvenserna? – Allt detta lär du dig på utbildningen!

Boka kurs

Kursnr. 4318

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

På fortsättningskursen i elbesiktning fördjupar du dina kunskaper om hur man praktiskt genomför en besiktning av elanläggning. Efter en kort uppdatering av nyheter kommer vi att arbeta med förberedelser för en praktisk besiktning av installationer och utrustningar på en industrianläggning under ledning av en erfaren besiktningsman. Därefter sammanställer vi besiktningsprotokoll och diskuterar resultaten.

Innehåll

  • Aktuella nyheter inom regelverken, starkströmsföreskrifter och standarder
  • Förberedelser för besiktning med handledning
  • Praktisk besiktning under handledning och bedömning av avvikelser
  • Bearbetning och utskrift av besiktningsprotokoll
  • Redovisning av besiktningsobjekten, protokoll
  • Diskussioner och summering

Målgrupp

Besiktningsmän, underhållspersonal, elkonsultföretag och elingenjörer med elinriktning vid industrier och fastigheter.

Förkunskaper

Elutbildning och erfarenhet från elanläggningar samt kunskaper om starkströmsföreskrifter och elinstallationsregler. För att tillgodogöra sig kunskaperna är det en fördel om du har gått vår Grundkurs i elbesiktning.

Kurstillfällen

Besiktning av elanläggningar, fortsättningskurs

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se