Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs

Lär dig grundföreskrifterna som du som byggherre, projektör och byggarbetsmiljösamordnare är skyldig att följa.

Boka kurs

Kursnr. 8353

2 dagar

fr. 10 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Kursen kopplar samman gällande regelverk med den nya regelstrukturen som träder i kraft 1 januari 2025.

Dokumenterad utbildning är ett krav för dig som ska samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U). Kursen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna agera för en säker arbetsmiljö och bli väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Kursen lägger vikt vid hur du praktiskt arbetar för att vara en god BAS utifrån olika risker och arbetsmiljösituationer med hjälp av aktuella rättsfall från byggnads- och anläggningsarbete.

Som utbildare följer vi Arbetsmiljöverkets rekommendationer på utbildningsupplägg och med denna kurs får du rätt kompetens under handledning av våra pålästa lärare. Vid godkänt resultat får du ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P, enligt kraven AFS 1999:3 (kommande 2023:3).

Du kan även gå kursen som en onlinekurs.

Du lär dig

 • Agera för en säker arbetsmiljö
 • Hur regelverket och arbetsmiljöansvaret fungerar
 • Praktiska arbetssätt i rollen som BAS

Passar dig som

 • Ska vara byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsskedet (BAS-P) eller utförandesskedet (BAS-U).
 • Övergripande ansvar för arbetsmiljön

Innehåll

 • Kunskap om regelverket och arbetsmiljöansvaret
 • Bättre förmåga att skriva tydliga avtal, om och till BAS
 • Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U
 • Ökad förmåga att organisera arbetet
 • Kunskap om olika föreskrifter inom området
 • Ökad kunskap om tidiga risker- och riskbedömningar i utförande skedet
 • Större förmåga att bereda arbetsmoment

Befintliga och nya regler

 • Ansvar för olika aktörer
 • Motiv och genomgång av regler i AML och AFS.

Avtalsskrivning

 • Tips vid avtalsskrivning
 • Beställare och utförare
 • Texter kopplade till AMA AF
 • Koppling till entreprenadformer

BAS-P i praktiken

 • Erfarenheter och tips
 • Checklista för projektering
 • Checklista för att planera slutdokumentation
 • Arbetsmiljöplanens tillkomst och anpassning
 • Uppgifter och arbetssätt för bruksskedet och utförandeskedet.
 • Åtgärder mot särskilda risker i tidiga skeden

Övningsexempel del 1

 • Tillämpningsuppgifter, BAS-P i praktiken
 • Rivning, ombyggnad eller anläggningsarbete – alternativt kan eget uppdrag väljas
 • Arbetsmiljöplanen
 • Redovisning och diskussion

Föreskrifter inom området

 • Orientering i väsentliga föreskrifter som ofta styr bygg-, installations- och anläggningsprojekt.
 • En omfattande referenspärm ingår!

BAS-U i praktiken

 • Uppgifter och arbetssätt.
 • Att organisera arbetsområdet och skyddsarbetet
 • Att samordna tidplan och aktiviteter
 • Att säkerställa beredningar
 • Att säkerställa att en arbetsmiljöplan anpassas och följs
 • Att kontrollera entreprenörer

Avslutning prov

 • Skriftligt prov

Övrigt

I kursen ingår ett omfattande kursmaterial med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar samt en sammanställning av aktuella regler som styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt.

Vill du certifiera dig som BAS P eller BAS U?

Det kan vara till stor hjälp och en konkurrensfördel att vara certifierad när du ska anta rollen som Byggarbetsmiljösamordnare i nya projekt eller delta i upphandling. Grundkursen i kombination med BAS P fortsättning eller BAS U fortsättning ger dig rätt antal utbildningstimmar för att vara en lämplig BAS och kunna certifiera dig.

Certifieringen sker utanför ackreditering av KIWA alternativt RISE.

Registrering hos ID06


Vid godkänd genomförd kurs kan vi registrera dig kostnadsfritt i ID06 kompetensdatabas

Målgrupp

 • Byggherre
 • Blivande BAS-P och BAS-U
 • Projektörer, konsulter, byggledare m fl.
 • Platschefer och arbetsledare
 • Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
 • Alla som skall lämna underlag till BAS
 • Alla som skall lämna uppgifter till BAS enligt föreskrifter och ingångna avtal mellan byggherre, entreprenör och underentreprenör
 • Övriga aktörer i byggprocessen, t ex beställare

Omdömen

Karl-Oskar Blomberg, Projektledare, Spendrups Bryggeri AB

Läraren gjorde det väldigt bra och var väldigt relevant i det som han visade/förklarade. Otroligt bra kurs.

Karl-Oskar Blomberg, Projektledare, Spendrups Bryggeri AB

✔ Kursens snittbetyg ligger på 4,43/5

Jag tycker att kursen var mycket pedagogiskt upplagd, kursledaren tog exempel från sitt arbetsliv vilket gjorde kursen mer intressant och skapade ett engagemang och en förståelse till varför ämnet är så viktigt. Jag ger kursen 5 av 5!

⭐⭐⭐⭐⭐

Kursen byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U gav rätt grund

Mikael Persson och Jimmy Jakobsson har båda gått tvådagarskursen Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P / U - Grundkurs på SIFU. Bägge jobbar med samordningsfrågor och projekt och ville få en bättre grund att stå på. 
- Lärarna var väldigt bra, de var kunniga och intressanta och hade mycket erfarenhet att dela med sig av från arbetslivet säger Mikael. – Just att det var teori som uppvägdes med diskussioner var bra. Även lärarna var duktiga och proffsiga, berättar Jimmy.

Läs artikeln med Mikael och Jimmy >

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men erfarenhet från projektering alternativt från arbetsledning på byggarbetsplats är en fördel.

BAS P / U Grundkurs finns även tillgänglig som Onlinekurs

Kursledare


Caroline Wester
Caroline arbetar som arbetsmiljökonsult på Qognito Management AB. Senaste 15 åren har hon tillbringat inom bygg- och anläggningsbranschen och arbetat med arbetsmiljöfrågor såväl strategiskt som operativt. Hon föreläser inom BBS (Beteendebaserad Säkerhet) och hjälper företag i sitt säkerhetskulturarbete genom att tillämpa BBS. Carolines ambition är att skapa säkra arbetsplatser genom att hjälpa företag att flytta fokus från reaktiv uppföljning av statistik till att bli mer proaktiva i sitt säkerhetsarbete genom fokus på viktiga ledarbeteenden.

Kurstillfällen

Tillfällen som går på distans går med en dags mellanrum 1+1 dag

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs

2 dagar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

 • 2-3 sep 2024

  Stockholm

  Fåtal platser

 • 7-8 nov 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 11-12 dec 2024

  Distans

  Platser kvar

 • 23-24 jan 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 18-19 feb 2025

  Distans

  Platser kvar

 • 20-21 mar 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 21-22 maj 2025

  Distans

  Platser kvar

 • 1-2 sep 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 3-4 nov 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 9-10 dec 2025

  Distans

  Platser kvar

Artiklar

Intervju med Caroline Wester om de nya reglerna inom byggarbetsmiljö