Varför skall man certifiera sig som byggarbetsmiljösamordnare?

Varför skall man certifiera sig som byggarbetsmiljösamordnare?

Vi ställde frågan till Magnus Brile, ämnesområdesexpert inom bas-området och kursledare hos oss på SIFU.

Magnus, vill du berätta lite om vad det är för fördelar att certifiera sig som byggarbetsmiljösamordnare?

Jag tror den största fördelen för dig som kursdeltagare är att du får ett högre meritvärde, dvs. att du har tagit en väldigt viktig utbildning som är central och en kvalitetsstämpel på att man kan det här med byggarbetsmiljösamordning. Det är dessutom i allt högre grad ett beställarkrav idag har rollen som byggarbetsmiljösamordnare också är certifierad. Så karriärmöjligheten och det faktum att fler beställare kräver att du är certifierad för att få verka som konsult eller på annat sätt arbetar med de här frågorna är dom viktigaste och största fördelarna kulle jag säga.

Upplevelsen är att det är ökad efterfrågan på att bli certifierad som Bas, många undrar hur det går till. Är det något du märker på kurserna?

Ja, jag har märkt en trend att det är en populär kurs och man känner att det är viktigt att man verkligen vill ha certifikatet för att det är gångbart, kanske mer idag än vad det var för ett par år sedan.

Titta på intervjun här nedan i sin helhet

Aktuella kurser är: